:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 48/ 23.12.2010


ПРОТОКОЛ № 48

Днес, 23.12.2010г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе четиридесет и осмото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Веселина Спасова – Секретар на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Адриана Попова – Началник отдел „МТД”, Валя Бученкова – гл. специалист Бюджет, Христо Христов – Директор д-я „ТСУ”, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Румен Александров – главен архитект на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги давам ви думата за питания към Кмета. Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Въпрос към Председателя на Общински съвет, има данни за малтретиране на дете от общински съветник. Бихте ли казали кой е той и за какво става въпрос?
К.Германова: В общинския съвет има внесено писмо, с което Областна управа ни запознава със становището на Дирекция „Социално подпомагане” и ни информира, че предстои разследване на полицията. Всеки един общински съветник може да види това писмо. Докато няма официално становище на полицията за малтретиране, аз не мога да коментирам, че има извършено деяние от страна на общински съветник.
П.Рейзи: Тъй като г-н Бардуков е коментирал създалата се ситуация с мен искам да Ви уведомя, че доколкото ми е известно срещу него всичко е прекратено – дознания и т.н.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Въпрос относно заплатените от Община Созопол три бройки към МВР или пожарната са?
П.Рейзи: От 2004г. насам тези три бройки се заплащат от Общината Созопол, те са само на МВР.
К.Мархолев: Зададох въпроса във връзка с достигнала до мен информация, че част от пожарникарите в нашата община са се пенсионирали и на тяхно място щяли да пренасочват пожарникари от Бургас, а за там ще се организира нов конкурс. Нямали някакъв вариант да излезем с декларация и да изискаме да се направи конкурс за пожарникари от нашата Община, а не да изпращат от Бургас.
П.Рейзи: Благодаря Ви, г-н Мархолев за информацията, ще направя среща с г-н Василев и с г-н Перифанов. Ние преди време сме водили такъв разговор и коментирахме, че трябва да бъдат избирани момчета от нашата община.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Вярно ли е, че Община Созопол е глобена с 250хил. лв. за проекта за пътя Присад – Зидарово?
П.Рейзи: Все още не сме глобени, но ще ви запозная със ситуацията. Този проект беше класиран с отличие за изпълненито му. Пътят Присад – Зидарово беше изпълнен, приет и на 100% платен от Европейския съюз. След пускането на пътя неколкократно пъти сме сезирали МВР Созопол, КАТ и ДАИ гр. Бургас, че по пътя се движат коли над 20т., този път не е за такива камиони и на места се развали. Това което ние направихме е, че поставихме знаци и ограничихме пътя, но нито една от държавните институции не реагира на нашите сигнали. Аз като Кмет на Общината прецених, че г-н Гребенаров като наш съгражданин и бивш общински съветник ще реагира и ще сезира държавните институции за адекватна намеса. Но напротив той изпрати писмо до заместник министъра на регионалното развитие, в което казва, че пътя не е изработен добре и че са били откраднати парите. В следствие на писмото започнаха проверки установи се, че изработката на пътя е както трябва. Разбира се там където имаше проблем с асвалта фирмата изпълнител направи ремонт, пътя има пет годишна гаранция. След време дойде одита на Министерството на регионаното развитие на проекта който е при нас и констатира пропуски в обществената поръчка. Министерството ни забави плащанията с шест месеца, за да направят всичките си проверки и тогава не констатираха никакви нарушения. Всичко е изрядно по техните правила и изисквания. А сега когато е техния одит казват вие сте виновни. Викат ме в София награждават ме за отлично изпълнен проект, Община Созопол е една от първите шестнадесет проекта в страната, аз заставам пред вас общинските съветници и казвам, че сме изпълнили проекта с отличие. Според мен тази санкция трябва да се плати от Държавата ние няма да оставим нещата така.
Т.Чакъров: Защо минават големи камиони там?
П.Рейзи: Там основният проблем е с дървата и над с.Габър има карера. Проекта на пътя е Реконструкция на път и е записано коли до 10т. и ние го правим такъв какъвто е бил.
Т.Чакъров: Значи те ще продължат да минават тези камиони от този път?
П.Рейзи: За това сезираме институциите, трябва някой да ги санкционира. Има друг път през Дебелт.
Т.Чакъров: По тази логика, пътя през с.Равадиново ще бъде съсипан за една две години?
П.Рейзи: Не, този път е нов и е изчислен за двадесет тонни коли, защото от там ще минават колите за сметището и от там ще идват камионите с прицепите от Царево и Приморско.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Созопол става интересен град за много туристи с намирането на мощите, какво става с тоалетните в града.
П.Рейзи: Това е проблем който искам да разреша, благодаря Ви за въпроса.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Първо искам да се извиня за закъснението. Искам да взема отношениие по проблема, който се е коментирал в мое отсъствие. Всичко това което се случи е един политически трик във връзка с предстоящите избори. Някои хора вместо да си вършат работата се вълнуват само от избори. Става въпрос за едно дете, дете на разведени родители, дете за което аз съм помагал близо 5 години и не само аз, а и женското сдружение в Созопол. Това дете е 6 клас, употребява алкохол, цигари, краде и прави какво ли още не. Единственото хубаво нещо с което се занимава е спорт – борба. Надявам се, че по този начин ще го отклоним от кривите пътеки и ще хване правилния път. Това дете направи признания, че е запалило на Кмета камиона, в следствие на което дядо му дойде да се извинява и да моли Кмета да не занимава Полицията, щял да си изплати щетите с работа. Думите на Кмета на селото бяха, че няма да се занимава с Полиция и детска педагогическа стая, защото бъдещето на детето ще замине на кино. По-късно обаче дядото под влияние на някои личности подава жалба, че детето е пребито от бой, ритано едвали не осакатено от мен. Смешно, защото едно от нещата с които се гордея е, че работя с деца и съм Председател на читалището и няма да спра да го правя. Грозно е да намесваме децата в политическия ни живот. Има и писмо от областния управител, че ще следи случая от близо.
Отварям една скоба, сестричката на това дете претърпя тежка операция, която платихме аз и мои приятели. Когато потърсиха майката за коментар тя каза „последния човек от който се притеснявам е г-н Бардуков, детето не може да остане при мен защото съда го е присъдил на бащата”. Бащата пък изобщо не се интересува от това дете има си жена и му се роди трето дете.
Щом сега предвид настъпващите избори се използват деца, колкото повече наближават толкова по-интересно ще става. Обръщам се към медиите да следят изборите в Созопол. Това да оставиш държавните си ангажименти и да се занимаваш с дребни селски интриги е много лошо, затова България боксува на едно място.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили поканата с дневния ред. Аз имам предложение за допълнение, а именно:
VI. Докладна записка с вх.№ 698/ 16.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр.Созопол и гр.Черноморец.
VII. Докладна записка с вх.№ 705/ 22.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Участие на Община Созопол в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево.
Имате ли други предложения за промяна или допълнения? Няма.Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Ще Ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен в едно с допълнението за т. VI. и VII.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1046
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
1. Докладна записка с вх.№ 688/ 14.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на гражданин със званието «Почетен гражданин на Созопол».
2. Докладна записка с вх.№ 656/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
3. Докладна записка с вх.№ 657/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 672/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
5. Докладна записка с вх.№ 673/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 674/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2011г.
7. Докладна записка с вх.№ 679/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване на срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД.
8. Докладна записка с вх.№ 683/ 10.12.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговско дружество «Созопол» ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
9. Докладна записка с вх.№ 658/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Намялане числеността на персонала в държавна Дейност 122 «Общинска администрация.
10. Докладна записка с вх.№ 668/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 670/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
12. Докладна записка с вх.№ 602/ 15.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определя на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на новообразуван имот № 64, по плана на новообразуваните имоти за м. «Митков мост», землище гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-68/ 07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№ 610/ 16.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи новообразувани поземлени имоти с № 137; № 142 и № 150 находящи се в зона по §4 в м. „Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол и поземлени имоти с идентификатор 81178.18.15 и 81178.18.17 в м. „Ябълката”, замлище на гр. Черноморец, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 623/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-186 кв. 17 по плана на гр.Созопол нов идентификационен № 67800.501.186 по влязла в сила КК на гр.Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 624/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
16. Докладна записка с вх.№ 625/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх.№ 664/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-5042, по плана на м. Буджака”, з-ще гр.Созопол с идентификатор № 67800.4.15 по КК на гр.Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 665/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-652, кв. 60 по плана на гр. Созопол с идентификатор № 67800.504.108 по КК на гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 666/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-20, кв. 11 по плана на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор № 81178.501.25 по КК на гр.Черноморец..
20. Докладна записка с вх.№ 669/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение.
21. Докладна записка с вх.№ 682/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект «Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол», чрез отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост попадащи в предвижданията му.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
22. Докладна записка с вх.№ 638/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 2 Община Созопол и отделяне на общинската част от имота.
23. Докладна записка с вх.№ 639/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 620 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх.№ 640/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 623 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№ 641/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 134.058 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№ 652/ 01.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница на Общински имот и иденстификационен номер 67800.504.325 по влязла в сила КК на гр.Созопол, чрез обособяването на имот УПИ XXIV «За озеленяване и параклис», в обхват на кв. 44 съгласно графичната част на проекта.
27. Докладна записка с вх.№ 659/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Герен соват» землище на с. Равадиново.
28. Докладна записка с вх.№ 660/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 629 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№ 667/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.8.1 м. «Буджака» с цел преотреждане на земя за «За възлов трафопост 2x800kVA»
30. Докладна записка с вх.№ 680/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 81178.40.369, ПИ 81178.40.50 и общински имот с идентификационен номер 81178.40.368 по КК на гр.Черноморец, м.Ачмалъци, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
31. Докладна записка с вх.№ 681/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.5.160 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.5.281 по КК на гр.Черноморец, м.Аклади, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА.
32. Докладна записка с вх.№ 678/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
33. Докладна записка с вх.№ 685/ 13.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 698/ 16.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр.Созопол и гр.Черноморец.
VII. Докладна записка с вх.№ 705/ 22.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Участие на Община Созопол в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево.

К.Германова: По първа точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по законност.
П.Щерионова: На 16.12.2010г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Стоян Маринов, Николина Пехливанова, Гено Пухов и Красимир Тодоров – членове на комисията.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Адриана Попова – Началник о-л „МТД”; Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”; Милко Димов, Стойо Недин, Димитър Желев и Йорданка Сейменова – общински съветници и Калинка Казанджиева – ликвидатор „Созопол” ЕООД – в ликвидация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 688/ 14.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояване на гражданин със званието «Почетен гражданин на Созопол».
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Община Созопол.
П.Рейзи: Първо искам да се извиня от името на проф. Попконстантинов, поради здравословни причини не е тук сред нас. Аз съм сигурен, че ще бъде горд от честта която ще му окаже общинския съвет. Всички знаете, че той е човекът открил мощите на Св. Йоан Кръстител първият докоснал се до реликварят и първият отворил реликварят пред нас и медиите. За него, както и за нас 2010г. ще остане вечна, защото Созопол стана известен в целия свят с откриването на реликварят. Министерството тази година е определило за археолог на годината проф. Попконстантинов и в разговор с бившия Министър Божидар Димитров изникна идеята да Ви предложа на Общинския съвет да удостоите проф. Попконстантинов като Почетен гражданин на Созопол. Аз мисля, че този човек заслужава да бъде Почетен гражданин на Созопол, защото с работата си прослави нашия град в световен мащаб. Смятам, че днешния ден е подходящ Вие да гласувате това.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1047

Общински съвет Созопол удостоява проф. Казимир Попконстантинов със званието „Почетен гражданин на гр.Созопол”

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 656/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на г-жа Калина Павлова.
К.Павлова: Със Закона за устройство на територията се вменява на общините задължение да поддържат техническата инфраструктура на територията си. Поради тази причина предлагаме на вашето внимание една цена на услуга, която трябва да заплащат всички инвеститори започващи да строят на територията на Общината. Съответно за присъединяване и ползване на общинска инфраструктура: За сгради – 2.00 лв на кв.м. разгърната застроена площ; За линейни обекти – 2.00 лв на линеен метър. При извършване на преустройство и ремонт, цената на услугата е в размер на 50% от тези цени. Тези суми са изключително важни за общината, защото както знаете при строежи и ремонти на сгради се разбива голяма част от общинската инфраструктура, а за да бъде тя отремонтирана и благоустроена е нужно да има средства.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1048

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :
В глава трета, раздел ІІІ се създава нов чл.144 „а” (1) Преди издаването на разрешението за строеж по чл.148 от ЗУТ , се заплащат еднократно следните цени на услуги за присъединяване и ползване на общинска инфраструктура:
1. За сгради – 2.00 лв на кв.м. разгърната застроена площ;
2. За линейни обекти – 2.00 лв на линеен метър.
(2) При извършване на преустройство и ремонт, цената на услугата е в размер на 50% от тези по ал.1.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 657/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на г-жа Павлова отново.
К.Павлова: Тази докладна записка е във връзка с определяне размера на данъка за възмездно и безвъзмездно придобиване на имущество, съответно движимо и недвижимо за сгради, апартаменти и моторни превозни средства на територията на Общината. Предлагаме данъка да се завиши от 2.6 на 3.0 на сто.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Какви постъпления се очакват да влязат в общинския бюджет след това завишение от 0.4 на сто?
П.Рейзи: Като се има в предвид, че строителството в общината почти го няма от продажбите, които са се осъществили сме събрали 2,4млн. лв. Завишението идва от там, че продажбите ще са още по-малко предвид кризата. Ако успеем да съберем същите средства ще е добре, защото и толкова ще заложим.
К.Германова: Колеги други въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Г-н Кмете казвате, че завишаваме, защото няма строителство, а ако строителството се засили отново ще намалим ли данъка?
П.Рейзи: Ако строителството беше със стария си обем, нямаше изобщо да увеличаваме данъка. Държавата ни е предоставила тази възможност, ние го правим 3.0 на сто.
К.Германова: Колеги други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1049

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.1, ал.2 и чл.47, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
В чл.35, ал.2, числото “ 2..6 “ на сто се заменя с “3.0” на сто.
В Преходните и заключителни разпоредби се добавя нов §12 Промените приети с решение № 1049/ 23.12.2010г, влизат в сила от 01.01.2011 г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 672/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на г-жа Павлова.
К.Павлова: Докладната е във връзка с промените, които направи Народното събрание със Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, обнародван в държавен вестник бр.98 от 14.12.2010г. Що се отнася до промените, които направихме в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги са следните: Законодателя отмени туристическата такса, като на нейно място ще видите в следващата докладна записка се налага туристическия данък. Направили сме промени в такса битови отпадъци, като сега не определяме размера и. На последваща сесия ще Ви предоставим възможността да определите размера и. Тук промените са в сроковете на плащане, ще се внася на две вноски, а не на четири както беше преди. Променя се и срока за ползване на 5% отстъпка до 30.04. Изцяло промените са продиктувани от промяната в Закона. По надолу завишаваме размера на таксите за издаване на някои документи от отдел местни данъци и такси.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1050

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. В чл.2, ал.1, т.6 се отменя.
2. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения :
- алинея 1 се изменя така :
„(1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване, от ползвателя, при сключване на договор за наем от наемателя. За имот – държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
- алинея 3 се изменя така :
„(3) Таксите се заплащат на две равни вноски в следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която са дължими.
- Алинея 4 се изменя така :
„(4) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.”
3. В чл.18, се правят следните изменения :
- Ал.1, т.3 се изменя така :
„т.3 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците.”
- Ал.3,т.2 и т.3 се изменят така :
„т.2 За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места на община Созопол – в промил върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка на имота . /приложение 1 табл./.
„т.3 За имоти на фирми, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – 1 промил върху данъчната им оценка, за нежилищни – 3 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, за услугата ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване.”
- Ал.4 се изменя така :
„(4) За нежилищните имоти на фирми и граждани, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева/приложение 2 табл./, за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване – 2,5 промила върху данъчната оценка или върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота за имотите в гр.Созопол и гр.Черноморец и 0,5 промила за останалите населени места от Общината.”
т. 1,2,3 и 4 се отменят.
- ал.5, т.1 се изменя така :
„т.1 Когато размера на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.17,ал.1 подават декларация по образец/приложение 3/ в дирекция „ПМДТ” в срок до края на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава едновременно с декларацията по чл.14 от ЗМДТ. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци за текущата година.”
- Ал.6, т.3 се изменя така :
„т.3 За придобитите през годината имоти декларацията по чл.18, ал.6, т.2 се подава едновременно с декларацията по чл.14. При деклариране на придобитите през годината имоти след законоустановения двумесечен срок за деклариране, не се допуска подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.”
4. В глава втора, раздел ІV „Туристическа такса” се отменя.
5. В чл.83 се правят следните изменения :
„чл.83. За издаване на документ за липса на финансови задължения към община Созопол се заплаща такса в размер на 5.00 лв”
6. В чл.88 се правят следните изменения :
„чл.88. За издаване на удостоверение за декларирани данни се заплаща такса в размер на 5.00 лв.”
7. В чл.89 се правят следните изменения :
„чл.89. За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата по чл.41, ал.1 от Закона за местните данъци и такси се заплаща такса в размер на 5.00 лв.
8. В чл.90 се правят следните изменения :
„ чл.90. За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства се заплаща такса в размер на 5.00 лв.”
9. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §6 със следното съдържание : „Промените приети с Решение № 1050/23.12.2010г. на общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2011 г.
Досегашните §6 и 7 стават съответно §7 и 8.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 673/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на г-жа Павлова.
К.Павлова: Докладната отново е във връзка с промените, които направи Народното събрание със Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, обнародван в държавен вестник бр.98 от 14.12.2010г. Основните промени са въвеждането на туристическия данък.
П.Рейзи: С въвеждането на този вид данък нещата много се променят. Аз смятам, че във време на криза не можем да товарим хората с нови данъци, защото кризата е дала отражение в техните джобове, а и увеличението води до трудната събираемост. Ние много коментирахме и на комисията и по мое предложение, сме заложили минимума. За една и две звзди, което е масовата категоризация – 0.20лв; Три звезди – 0.30лв.; четири и пет звезди, което е лукса – 0.50лв. за нощувка.
Така както е направен закона се предвижда висока събираемост, ако разбира се се плати. За миналата година от курортна такса се събраха около 440хил. лв. с около 50хил. лв. повече от 2009г. Това се дължи на ежедневните проверки, които се правиха по хотелите и частните квартири. При така поставените условия от Закона, а именно минимум 30% от легловата база обявена от всеки един собственик на база 360 дни на година, което ще рече 120 дни на легло трябва да се внесе в общината под формата на данък. Всички ние знаем, че няма по-висока заетост от 70 дни да не са 60, това е максимума. След Нова година ние ще направим едно общоградско събрание на което ще разясним на нашите съграждани, защото до 28.02. всеки един от тях трябва да подаде декларация за легловата си база.
Възможността на данъка е до 2-3лв., но ние залагаме минимума защото не можем да товарим хората с данък за нещо което те не ползват. Отделен е момента, че 1 и 2 звезди ще платят и патентен данък освен туристически. Остава ни да се надяваме да имаме добър летен сезон.
С.Недин: Закона позволява ли зониране?
П.Рейзи: На база категоризация е.
Т.Чакъров: За всички е ясно, че не всички плащаха до сега курортна такса. С тези изменения отиваме стъпка напред, ще има по-висок приход за общината. Разбира се, Кмета е прав, че 120 дни заетост е пълен абсурд, не можем да говорим дори и за 60 дни пълна заетост затова трябва да се диференцират тези цени. В курортната такса имаше диференциация между хотели и семейни хотели. Как ще бъдат обхванати апарт-хотелите и как ще бъдат задължени да се регистрират?
К.Германова: Аз мисля, че въпросът ви засяга категоризирането на туристическите обекти, което регламентирано в Закона за туризма и Наредбата за категоризирането. Собствениците са длъжни според Закона за категоризацията да регистрират и категоризират своите обекти, не го ли направят подлежат на санкции. В настоящата Наредба за определяне размера на местния данък не засягаме това дали те са си категоризирали обекта или не.
Има много неточности и неясноти по Закона възможно е след общоградското обсъждане да се направи запитване до компетентните органи.
К.Павлова: Закона определя само туристическите хижи.
А.Попова: Закона за туризма определя категоризацията, там са разделени по видове и средства за подслон. След това идва при нас за деклариране и облагане.
(дебати)
К.Германова: Други въпроси или предложения имате ли? Няма. Колеги има допусната техническа грешка, чл.57 е Туристическия данък, а размера му става чл.58, имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1051

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
1. В чл.2 се създава нова т.7:
„7. Туристически данък”.
2. В чл.5, се правят следните изменения и допълнения :
- Алинея 2 се изменя така :
„ (2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
- Създава се нова Ал.3 :
„(3) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси, се представя удостоверение само за задължения от данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.”
3. В чл.7,ал.4 се отменя.
4. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
- В ал.3 накрая се добавя „или съответна част от него”.
- Създава се нова ал.5 :
„(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”
5. В чл.11 се правят следните изменения :
- Алинея 1 се изменя така :
„ (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две вноски в следните срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
- Алинея 2 се изменя така :
„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
6 . Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(1) За с Атия – за всички имоти, заверени „извън строителните граници”, данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
7. Чл.20 се изменя така :
„чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.”
8. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения :
- Ал.12 се изменя така :
„(12) Данъкът на моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата е в размер 50 лв.
9. В чл.46 се правят следните изменения :
- Ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
10. В чл.52, ал.1, т.2 се изменя така :
„2. физическите лица, включително, едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение №4,към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.”
11. В глава втора се създава раздел VІ :
„Раздел VІ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Чл.57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка календарна година за предоставените нощувки през предходната календарна година.
Чл.58(1)Размера на данъка, за всяка нощувка, съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване се определя, както следва:
а) категория 1 звезда - 0,20 лв за нощувка;
б) категория 2 звезди - 0,20 лв за нощувка;
в) категория 3 звезди - 0,30 лв за нощувка;
г) категория 4 звезди - 0,50 лв за нощувка;
д) категория 5 звезди - 0,50 лв за нощувка.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.
(3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет на средството за подслон, мястото за настаняване , разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на Общината до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал.4 се определя по следната формула:
Р=(РДхПКхДх30) – ДД
където :
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал.1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за цялата година.”
12. В приложение №1, т.21 след думата „видеокасети” се добавя „или записи на електронен носител”.
13. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 11 със следното съдържание: “Промените приети с Решение № 1051/ 23.12.2010г. на Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2011 г”.
Досегашния §11 става §12.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 674/ 09.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: С тази докладна записка даваме преференции на „Дюни” Ад да не се събира ТБО тук е цитирано, че те работят 3 месеца аз доколкото знам те работят целогодишно. Ами те така всички по-големи комплекси ще изяват желание.
К.Павлова: Тук изобщо не сме взели под внимание те колко месеца работят. Ние се съобразяваме изцяло с това, че те сами извършват сметоизвозването и почистването на териториите си. Ние взимаме такса за депониране на отпадъците им на наше депо, като 1 промил е по висок от общия компонент. Такава докладна записка се гласува всяка година.
К.Германова: Колеги други въпроси? Няма. Колеги ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1052

1. За ЕVN България – 0,00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трансформаторните постове/ТП/ и възлови станции /ВС/ на територията на Общината за 2011г.
2. За “Дюни”АД – за услугата “проучване,проектиране,изграждане, поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” – 1,00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите за 2011г.
3. За”Делта Индъстри”АД – за услугата “проучване,проектиране,изграждане, поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,вкл.отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците” – 3,00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите за 2011г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 679/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване на срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следните допълнение към решението, по изискване на ФОМСБ – Флаг ЕАД:
„2. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 4. 715 %
3. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разсноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.”
К.Германова: По време на комисите коментирахме тези изисквания с 1.715 е бил по-висок лихвения процент. Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Колеги ще Ви моля да гласуваме в едно с допълнените две точки от комисията.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1053

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за удължаване срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД до 31.03.2011 г.
2. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 4. 715 %
3. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разсноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 683/ 10.12.2010г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговско дружество «Созопол» ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната и предлага срок на ликвидацията до 31.12.2011г.
К.Германова: Докладната съм я внесла поради внесена докладна записка от ликвидатора. Наше решение от миналата година е определило срок на ликвидацията и срок на договора на ликвидатора до 31.12.2010г. Ликвидацията не е приключила и за това внасям докладна за удължаване на срока. Както виждате в докладната записка на ликвидатора има и други искания, за снемане от отчет на ДМА, на едно последващо заседание ще ги внеса, тъй като има нужда от време за набиране на информация относно тези активи.
Имате ли някакви въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с предложението на комисията за удължаване срока на ликвидацията и договора на ликвидатора до 31.12.2011г.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1054

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2011г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.12.2011г.

К.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Пехливанова – Председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: Днес, 16.12.2010г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Стойо Недин и Пенка Щерионова – членове на комисията.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Чачева – Началник отдел „Бюджет и човешки ресурси; Валя Бученкова – Гл. спец. Бюджет; Димитър Желев, Милко Димов, Ангел Гочев; Гено Пухов, Красимир Тодоров и Йорданка Сейменова – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 658/ 02.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Намялане числеността на персонала в държавна Дейност 122 «Общинска администрация».
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ Въздържал се
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1055

1.Общински съвет Созопол намалява числеността на персонала в държавна дейност 122 “Общинска администрация” във функция “Общи държавни служби” с 2 щатни бройки считано от 01.08.2010г., както следва:
- Кмет на с.Извор – 1 бр.
- Ст.специалист – 1 бр.
2.Приема обща численост на персонала в държавна дейност 122 “Общинска администрация” в Община Созопол, както следва:
Било – 61 щата намаление - 2 щата става - 59 щата

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 668/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1056

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Стефан Христов Лазаров с ЕГН 6204267544 и Ташо Янев Милчаков с ЕГН 5103040587 както следва:
№ ДЛЪЖНИК ДЪЛЖИМА СУМА ЗАБЕЛЕЖКА
1 Стефан Христов Лазаров 20,45лв. - починал
- такса “смет” за ползване на общинско жилище
2 Ташо Янев Милчаков 150,57 лв. -починал
- наем общинско жилище


Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 670/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги давам ви думата за въпроси по актуализацията. Г-н Деспов.
Р.Деспов: В дейност 622 Озеленяване, кое налага увеличението в параграф 10-10 с 40хил. лв.?
П.Рейзи: Средствата не достигат за есенно-зимното озеленяване и затова завишаваме.
Р.Деспов: Този параграф е най-актуализирания.
П.Рейзи: В този параграф влизат и селата там също се извършват дейности по озеленяването. Там имаме сключен договор за 1.2млн. лв. за трите години, съобразяваме се с тези пари, това е последната актуализация.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване. Давам думата на г-жа Пехливанова да зачита точките.
Н.Пехливанова: В намаление § 10-00 - издръжка 1 086 687лв. 30 000лв. 1 056 687лв.в т.ч.§ 10-13 - облекло, § 10-40 - плат.данъци и такси, § 10-52 - командир. в чужбина, § 10-92 - глоби,неуст.лихви
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: увеличение § 42-00 - тек.трансф.помощи 200 000лв. 30 000лв. 230 000лв.в т.ч. § 42-14 - помощи по реш.на ОбС
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Н.Пехливанова: В намаление § 52-00-придобиване на ДМА 415 800лв. 10 000лв. 405 800лв.в.т.ч подпараграф 52-06 - изгражд.на инфраструк.обекти - преустройство и надстройка на сграда на кметство с.Равна гора
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 122 "Общинска администрация" намаление с 10 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.1.Функция "Общи държавни служби" - намаление 10 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11;За: 11;Против: 0;Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" - намаление с 20 000лв § 10-00 - издръжка 70 000лв. 20 000лв. 50 000лв.в т.ч. § 10-20 - разходи за вън.услуги 5 000лв.; § 10-30 - текущ ремонт 15 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 604 "Осветление на улици и площади" - намаление с 20 000лв § 10-00 - издръжка 175 280лв. 20 000лв. 155 280лв.в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 10 000лв; § 10-30 - текущ ремонт 10 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: В намаление § 02-00 - др.възнаг.и плащ. 7 400лв. 7 000лв. 400лв.в т.ч.§ 02-01 - възн.на нещат.персонал 7 200лв. 7 000лв. 200лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Н.Пехливанова: В намаление § 10-00 - издръжка 76 816лв. 8 000лв. 68 816лв.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 63 500лв. 8 000лв. 55 500лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12;За: 12;Против: 0;Въздържали се: 0 приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - намаление с 15 000лв. по параграфи.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 622 "Озеленяване" - увеличение с 40 000лв. по параграфи, както следва: § 10-00 - издръжка 354 121лв. 40 000лв. 394 121лв.в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 354 121лв. 40 000лв. 394 121лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.Намалява плана на разходите във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" с 15 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, така както ги гласувахме.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
7 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.3.Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция "Икономически дейности и услуги" дейност 898 "Други дейности по икономиката" в обема на общите разходи за дейността по обекти, както следва:§ 54-00 - придобиване на земя 240 000лв. 0 240 000лв.в т.ч. било намаление става- обезщетение за разширяване нагробищен парк Созопол 240 000лв. 60 000лв. 180 000лв. било увеличение става- обезщетение на собств. на земе-делски земи включени в границитена проект "Закриване и рекултивацияна общинско депо за неопасниотпадъци" Созопол 0 60 000лв. 60 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2010г. с 25 000 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1057

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2010г. с 25 000 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” – намаление 10 000лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 10 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 086 687лв. 30 000лв. 1 056 687лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 32 500лв. 5 000лв. 27 500лв.
§ 10-40 – плат.данъци и такси 100 000лв. 2 000лв. 98 000лв.
§ 10-52 – командир.в чужбина 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
§ 10-92 – глоби,неуст.лихви 20 000лв. 13 000лв. 7 000лв.

било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансф.помощи 200 000лв. 30 000лв. 230 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по реш.на ОбС 200 000лв. 30 000лв. 230 000лв.

било намаление става
§ 52-00-придобиване на ДМА 415 800лв. 10 000лв. 405 800лв.
в.т.ч.
подпараграф 52-06 – изгражд.на
инфраструк.обекти – преустройство
и надстройка на сграда на кметство
с.Равна гора 160 000лв. 10 000лв. 150 000лв.

1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 15 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 20 000лв
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 70 000лв. 20 000лв. 50 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 5 000лв. 5 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 20 000лв
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 175 280лв. 20 000лв. 155 280лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 000лв. 10 000лв. 20 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 10 000лв. 40 000лв.

- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 02-00 – др.възнаг.и плащ. 7 400лв. 7 000лв. 400лв.
в т.ч.
§ 02-01 – възн.на нещат.персонал 7 200лв. 7 000лв. 200лв.

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 76 816лв. 8 000лв. 68 816лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 63 500лв. 8 000лв. 55 500лв.

- Дейност 622 “Озеленяване” - увеличение с 40 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 354 121лв. 40 000лв. 394 121лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 354 121лв. 40 000лв. 394 121лв.

1.3.Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността по обекти, както следва:

§ 54-00 – придобиване на земя 240 000лв. 0 240 000лв.
в т.ч. било намаление става
- обезщетение за разширяване на
гробищен парк Созопол 240 000лв. 60 000лв. 180 000лв.

било увеличение става
- обезщетение на собств. на земе-
делски земи включени в границите
на проект “Закриване и рекултивация
на общинско депо за неопасни
отпадъци” Созопол
0 60 000лв. 60 000лв.

Н.Пехливанова: в увеличение §10-00 - издръжка 174 338лв. 15 000лв. 189 338лв.в т.ч. за ОУ Созопол § 10-00 - издръжка 19 227лв. 10 000лв. 29 227лв. § 10-16 - вода,горива,енергия 1 847лв. 10 000лв. 11 847лв. за ОУ Черноморец в т.ч § 10-00 - издръжка 19 600лв. 5 000лв. 24 600лв. § 10-16 - вода,горива,енергия 5 390лв. 5 000лв. 10 390лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: в увеличение § 51-00 - основен ремонт 125 000лв. 10 000лв. 135 000лв.в т.ч.-основен ремонт ОУ "Хр.Ботев"с.Зидарово-ремонт столова 100 000лв. 10 000лв. 110 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 322 "Общообразователни училища "- увеличение 25 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 2.1Функция “Образование” - увеличение с 25 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи с 25 000лв. по функции, дейности и параграфи, както гласувахме.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1058

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2010г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 25 000лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1Функция “Образование” – увеличение с 25 000лв.
-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение 25 000лв.
било увеличение става

§10-00 – издръжка 174 338лв. 15 000лв. 189 338лв.
в т.ч.
за ОУ Созопол
§ 10-00 – издръжка 19 227лв. 10 000лв. 29 227лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 847лв. 10 000лв. 11 847лв.

за ОУ Черноморец
в т.ч
§ 10-00 – издръжка 19 600лв. 5 000лв. 24 600лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 5 390лв. 5 000лв. 10 390лв.
било увеличение става

§ 51-00 - основен ремонт 125 000лв. 10 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово-ремонт столова 100 000лв. 10 000лв. 110 000лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.1; т. 1.3; т.2.1 и заповеди №8-Z-193 и №8-Z-194 от 25.11.2010г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г., както следва: / Приложение №1/ в увеличение Общо капиталови разходи: 11 924 758лв. 25 765лв. 11 950 523лв.От: в увеличение -целева субсидия 2 830 300лв. 2 000лв. 2 832 300лв.в намаление-собствени средства за местни дейности 6 163 430лв. 10 000лв. 6 153 430лв.в увеличение -собствени средства за делегир.от държавата д-ти-дофинансиране 1 761 000лв. 10 000лв. 1 771 000лв.-други източници /ПУДООС/ 1 170 028лв. 23 765лв. 1 193 793лв.в т.ч. -за канализация с.Крушевец 600 000лв. 23 765лв. 623 765лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1059

3. Въз основа на приетите решения по т.1.1; т. 1.3; т.2.1 и заповеди №8-Z-193 и №8-Z-194 от 25.11.2010г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2010г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 11 924 758лв. 25 765лв. 11 950 523лв.
От:
било увеличение става

-целева субсидия 2 830 300лв. 2 000лв. 2 832 300лв.

било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 163 430лв. 10 000лв. 6 153 430лв.

било увеличение става
-собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 1 761 000лв. 10 000лв. 1 771 000лв.

-други източници /ПУДООС/ 1 170 028лв. 23 765лв. 1 193 793лв.
в т.ч.
-за канализация с.Крушевец 600 000лв. 23 765лв. 623 765лв.

К.Германова: По трета точка от дневния ред давам думата на Милко Димов – Председател на комисията по общинска собственост.
М.Димов: На 16.12.2010г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха Милко Димов – Председател; Николина Пехливанова, Стойо Недин, Гено Пухов и Ангел Гочев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Димитър Желев, Красимир Тодоров и Йорданка Сейменова – общински съветници; Веска Николова – началник общинска служба земеделие гр.Созопол
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 602/ 15.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определя на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на новообразуван имот № 64, по плана на новообразуваните имоти за м. «Митков мост», землище гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-68/ 07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас, на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1060

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №65 /целият имот с площ от 600 /шестстотин/ кв.м./ по плана на новообразуваните имоти в местност ”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол на стойност 91,00 лв. /деветдесет и един лева/, обективирана в оценителен протокол №203/27.10.2010г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Йовчо Петков Петков да придобие право на собственост върху 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч., представляващи част от новообразуван имот №64 /целият имот с площ от 600 /шестстотин/ кв.м./ по плана на местност”Митков мост”, землище гр.Черноморец, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 610/ 16.11.2010г., е оттеглена от вносителя.
Докладна записка с вх.№ 623/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-186 кв. 17 по плана на гр.Созопол нов идентификационен № 67800.501.186 по влязла в сила КК на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
На първият ред от предложението за решение след думите на основание чл.21, ал.1, т.8 да се запише и чете “от ЗМСМА”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1061

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 19/ деветнадесет/ кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Светлозар Димитров Георгиев в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-186, кв.17, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.186 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.,
2. Одобрява експертна оценка № 62/15.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 4508/четири хиляди петстотин и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 624/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1062

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за Общинската собственост/ДВ, бр. 101/2004г./, Общински съвет Сзопол, дава своето съгласие да бъде продължен с 3/три/ години, срока на Договор за наем № 364/01.12.2004г., с който Община Созопол отдава под наем на ”ИНФОМАКС”ЕООД, недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се на първи етаж в старата сграда на Кметство с.Черноморец, Община Созопол, представляващ търговско помещение/офис/ с площ 17/седемнадесет/кв.м., считано от 02.01.2011г.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи анекс с досегашния наемател- Румяна Георгиева Георгиева, управител на ”ИНФОМАКС”ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Княз Борис” № 37, рег. по ф.д.№ 2774/1995г. на БОС, ЕИК БГ 812221936.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 625/ 18.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на г-жа Веска Николова – началник общинска служба земеделие гр.Созопол.
В.Николова: Във връзка с възстановяване правото на собственост Вие трябва да вземете решение на база на което ни ще се произнесем за възстановяването правата на хората за конкретни имоти. Това са имоти които стоят и чакат собствениците си, това не са имоти на общината.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Това е гласуване проформа, което Закона налага?
В.Николова: Да и ако вие не го гласувате или гласувате против, това решение ще влезе в съда и съда ще ви задължи.
С.Недин: Точно за какви имоти става въпрос?
В.Николова: Земите по чл.19 са бившите земи, които бяха за стопанисване от общината. След изтичане на десет годишните срокове те бяха предоставени на общината и станаха общинска собственост. В предишния закон те трябваше да бъдат пазени от общината поне пет години, а след изтичането им общината да се разпорежда. Сега това нещо отпадна и на вас се предоставя възможността да възстановявате. Ако землището се възстановява в стари реални граници ще възстановяваме и имотите в стари реални граници, ако е с план за земеразделяне ще се възстановява с план за земеразделяне. В различните землища възстановяването е различно. Срокове няма, гражданите се обръщат към нас като подадат искане, след което ние се обръщаме към вас.
М.Димов: На кратко тази земя каква става частна общинска собственост и влиза ли в този фонд с който хората ще бъдат обезщетявани? Тук за Созопол и Черноморец има ли такива земи?
В.Николова: В зависимост от начина на трайно ползване, ако е свободна и е пасище или мера тя трябва автоматично да стане публична общинска, ако е земеделска земя трябва да стане общинска частна. Земята по чл.19 за Созопол и Черноморец почти се изчерпа и хората ще бъдат обезщетявани в други землища, ако бъдат съгласни
М.Димов: Ако не се съгласят?
В.Николова: Остават с невъзстановени права.
К,Германова: Колеги други въпроси имате ли? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1063

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ралица Андонова Кюмурджиева, имот № 67800.14.68 целият с площ 1.960дка., находящ се в местност “Соленки” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Николов Ташев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
2.1. Имот № 017038, с площ от 2.063дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1277/04.06.2009г. и
2.2. Имот № 017037, с площ от 2.393дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1278/04.06.2009г..
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христодор Тодоров Ташев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
3.1. Имот № 018084, с площ от 2.726дка., находящ се в местност ”Плаки” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1329/26.06.2009г.;
3.2. Имот № 018082, с площ от 2.098дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, за който е съставен АОС № 1328/22.06.2009г.;
3.3. Имот № 003031, с площ от 5.821дка., находящ се в местност ”Плаки” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
3.4. Имот № 003030, с площ от 6.288дка., находящ се в местност ”Плаки” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Николов Ташев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
4.1. Имот № 009018, с площ от 2.111дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
4.2. Имот № 009079, с площ от 2.400дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
5. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Недялков Тюлиев, имот № 000410, с площ 0.716дка., находящ се в местност “Белите камъни” по по КВС на землище с.Крушевец, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 12/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-21/24.02.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
6. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вълчо Стойчев Петков имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение№ 12/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-21/24.02.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
6.1. Имот № 015080, с площ от 3.813дка., находящ се в местност ”Казан Бунар” по КВС на землище с.Крушевец, общ.Созопол и
6.2. Проектен имот № 015104, с площ от 17.690дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф01003/27.09.2010г. от делбата на имот № 015093, целият с площ 32.695дка., находящ се в местност ”Дживизлията” по КВС на землище с.Крушевец, Община Созопол
7. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Полименов Михалев, № 81178.6.69, с площ 0.624дка., находящ се в местност “Аклади” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
8. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тончо Стамов Мурджев, поземлени имоти с проектни идентификатори № 67800.12.2425, с проектна площ 1.141дка. и № 67800.12.2424, с проектна площ 8.025дка., образувани съгл. Скица - проект № 17010/1705.2010г. изд. от СГКК-Бургас за изменение на КККР за поземлен имот с идентификатор № 67800.12.44, целият с площ 20.040дка., находящ се в местност “Алепу” по кадастрална карта на землище гр. Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
9. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Николов Козаров имот № 004254, с площ от 2.757дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 664/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-5042, по плана на м. Буджака”, з-ще гр.Созопол с идентификатор № 67800.4.15 по КК на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
На първият ред от предложението за решение след думите на основание чл.21, ал.1, т.8 да се запише и чете “от ЗМСМА”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1064

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 8/осем/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и Петко Илиев Илиев в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-5042 , по плана на м.”Буджака”, з-ще гр. Созопол, с идентификатор № 67800.4.15 по кадастрална карта на гр.Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 66/26.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 1048/ хиляда четиридесет и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 665/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-652, кв. 60 по плана на гр. Созопол с идентификатор № 67800.504.108 по КК на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция
На първият ред от предложението за решение след думите на основание чл.21, ал.1, т.8 да се запише и чете “от ЗМСМА”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1065

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 26/двадесет и шест/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и Недялка Сотирова Дахнер в урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-652 , кв.60 по плана на гр. Созопол, с идентификатор № 67800.504.108 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 65/26.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 6170/шест хиляди сто и седемдесет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 666/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-20, кв. 11 по плана на гр.Черноморец, община Созопол с идентификатор № 81178.501.25 по КК на гр.Черноморец..
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
На първият ред от предложението за решение след думите на основание чл.21, ал.1, т.8 да се запише и чете “от ЗМСМА”.
К.Германова: Колеги въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1066

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 16/шестнадесет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост, съсобствеността между Община Созопол и Николина Костадинова Костадинова в урегулиран поземлен имот - УПИ ХІ-20 , кв.11 по плана на гр.Черноморец, Община Созопол, с идентификатор № 81178.501.25 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец
2. Одобрява експертна оценка № 67/26.11.2010г. на независим лицензиран оценител в размер на 1322/ хиляда триста двадесет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 669/ 08.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за обявяване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Галина Георгиева.
Г.Георгиева: Това предложение съдържа изготвените и разработени проекти на общината по отношение на социално-икономическото и развитие. Проектите са изцяло екологични. Решението произтича от промените в Закона за държавната собственост и в Закона за устройство на територията където се създаде една нова точка 73, според която с решение на общински съвет трябва да се обяват тези проекти от първостепенно значение. В резултат на това обявяване ще се облекчи процедурата по отчуждаванията и ще се освободим от такси при промяна на тези имоти.
П.Рейзи: Тези държавни такси са много високи, например за депото се коментира такса от около 700хил. лв.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1067

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява по долу изброените проекти свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, изброени както следва:
ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР.СОЗОПОЛ
1.Обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол,община Созопол „възложен от МОСВ ,съ –финансиран от Кохезионен фонд /Регламент 1164/94 на ЕС по Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/002 „Пакет от пет регионални депа за твърди отпадъци в България - Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол.
2.Пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол – ПСОВ-Созопол
3.Гробищен парк-Созопол
4. Помпена станция за отпадъчни води / КПС –Пристанище / с тласкател до ПСОВ
5. Помпена станция за отпадъчни води / КПС –Хармани”/ с тласкател до ПСОВ
7.Реконструкция на съществуваща канална мрежа в зоната на КПС”Хармани” за поемане на отпадъчните води от местност „Буджака „ и кв.”Мисаря „
8. Помпена станция за отпадъчни води / КПС -Буджака/ с довеждащ колектор
ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ
1.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 1/ с довеждащ колектор
2.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 2/ с довеждащ колектор
3.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 3/ с довеждащ колектор
4.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 4/ с довеждащ колектор
5.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 5/ с довеждащ колектор
6.Помпена станция за отпадъчни води к-г Черноморец / КПС –к-г Черноморец/ с довеждащ колектор
7.Помпена станция за отпадъчни води „Червенка „ / КПС -Червенка/с довеждащ колектор
8.Помпена станция за отпадъчни води / КПС 6/ с довеждащ колектор
9.Помпена станция за отпадъчни води ІІ-ри подем / КПС ІІ-ри подем /с довеждащ колектор
10.Обект ”Депо за строителни отпадъци, земни маси ,инертни материали и площадка за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ”
11.Водоем с.Черноморец
ЗА С.АТИЯ
1.Довеждащ колектор на с.Атия и КПС до КПС -2 -Черноморец
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С РАВАДИНОВО
1.Помпена станция за отпадъчни води / КПС -Равадиново/ с напорен тръбопровод до ПСОВ-Созопол
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ЗИДАРОВО
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Зидарово” в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .РОСЕН
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Росен” в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .КРУШЕВЕЦ
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Крушевец”
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .РАВНА ГОРА
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Равна гора „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ИНДЖЕ ВОЙВОДА
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Индже войвода „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ВЪРШИЛО
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Вършило „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ГАБЪР
1.Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води „-ЛПСОВ-Габър „в това число външни ВиК връзки
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ПРИСАД
1.Водоснабдяване на с.Присад от Деривация „Ясна поляна „
ІІ. Така изброените обекти по т.І да се включат в програмата по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2011г.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 682/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект «Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол», чрез отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следните корекции:
В т.4.1. от предложението за решение на вторият ред след думите идентификатор да се запише и чете “№67800.17.46”
В т.5.1.от предложението за решение на вторият ред в края след името “Янаки” в скоби да се запише и чете “(Яни)”.
В т.7.1.от предложението за решение на вторият ред вместо “идентификатор № 67800.17.1.” да се запише и чете “идентификатор № 67800.17.31.”
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по дкладната? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме в едно с корекциите.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1068

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, одобрен по реда на чл.21, ал.6 от ЗОС, с решение № 648 от 31.07.09г, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки , Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Частта от 6962 кв.м(шест хиляди деветстотин шестдесет и два кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.59 , собственост на Георги Ставрев Георгиев, целият имот с площ от 37,305дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване –пасище, за обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 4 922лв(четири хиляди деветстотин двадесет и два)/лв, съгласно изготвена оценка от 26.11.2010 от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Частта 1966 кв.м (хиляда деветстотин шестдесет и шест кв.метра)от Поземлен имот с идентификатор 67800.16.2, собственост на Тодор Николов Урумбеглиев, целият имот с площ от 9,298 дка, м.”Соленки”, с начин на трайно ползване -пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1282 лв ( хиляда двеста осемдесет и два)/лв, съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Частта от 9038 кв.м.( девет хиляди тридесет и осем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.60, собственост на Бойко Тодоров Георгиев, целият с площ от 9,957 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване - пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 6390 лв (шест хиляди триста и деветдесет)лв, съгласно изготвена оценка от 26.11.2010 от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1. Частта от 4367 кв.м( четири хиляди триста шестдесет и седем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор №67800.17.46 собственост на Димитър Христов Пинаков, целият имот с площ от 7,313 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване -изоставена орна земя, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3009 лв (три хиляди и девет)лв съгласно изготвена оценка от 26.11.2010 от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
5.1. Частта от 2168 кв.м(две хиляди сто шестдесет и осем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.32, собственост на Янаки (Яни) Костадинов Трендафилов, целият с площ от 2,949 дка,м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване- пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
5.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1413 лв ( хиляда четиристотин и тринадесет лв) съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
6.1. Частта от 4712 кв.м(четири хиляди седемстотин и дванадесет кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.92, собственост на Таня Георгиева Сивова, целият с площ от 6,956 дка, м.Лафотумба”, с начин на трайно ползване - пасище, за обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
6.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3247 лв (три хиляди двеста четиридесет и седем лв..) съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
7.1. Частта от 3 928 кв.м(три хиляди деветстотин двадесет и осем кв.м) от Поземлен имот с идентификатор № 67800.17.31, собственост на Стефан Христов Кемурджиев, целият с площ от 15,054 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване -пасище, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
7.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2706 лв (две хиляди седемстотин и шест)лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
8.1. Частта от 50 кв.м(петдесет кв.м.) от Поземлен имот с идентификатор 67800.16.84, собственост на Георги Николов Ангелов, целият с площ от 5,626 дка,м.”Соленки”, с начин на трайно ползване - изоставена орна земя, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
8.2. Като одобрява изплащане на сумата от 34лв( тридесет и четири)/лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
9.1. Частта от 22 кв.м.(двадсет и два кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.47, собственост на Димитър Калоянов Токуров, целият с площ от 4,277 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване-изоставена орна земя за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
9.2. Като одобрява изплащане на сумата от 14(четиринадесет)лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител , като дължимо обезщетение за отчуждаване.
10.1. Частта от 3567 кв.м.(три хиляди петстотин шестдесет и седем кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.17.89, собственост наГеорги Костадинов Тумпалов, целият с площ от 12,000 дка, м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване-за животновъдна ферма, за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
10.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2 458(две хиляди четиристотин петдесет и осем)лв съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител , като дължимо обезщетение за отчуждаване.
11.1.Частта от 3202 кв.м.(три хиляди двеста и два кв.метра) от Поземлен имот с идентификатор 67800.16.5, собственост на Хрисопи Димитрова Мархолева, целият с площ от 4,108 дка, м.”Соленки”, с начин на трайно ползване-изоставена орна земя за обект Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
11.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2206(две хиляди двеста и шест)лв съгласно изготвена оценка от 23.11.2010г от независим лицензиран оценител , като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

К.Германова: По четвърта точка от дневния ред аз ще ви зачета протокола, г-н Гочев отсъства по здравословни причини.
На 16.12.2010г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател, Стоян Маринов, Стойо Недин и Милко Димов – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулт на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Румен Александров – гл.архитект на Община Созопол; Николина Пехливанова, Пенка Щерионова, Гено Пухов, Димитър Желев и Красимир Тодоров – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 638/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 2 Община Созопол и отделяне на общинската част от имота.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1069

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ съгласува така изработения Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 2 зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Отманлий”, з-ще с.Росен, с който се обособява нов УПИ І-2, с площ от 400кв.м.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 639/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 620 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1070

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: “Кабели НН” за ПИ 620, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, общинска собственост с №№ 134.028 и 134.070, започва от подробна точка № 1 – изход от БКТП-нов, продължава по улица ПИ 28 и ПИ 70 до табло мерене в ПИ 620.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 640/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 623 м. «Овощна градина» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1071

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: “Кабели НН” за ПИ 623, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлен имот, общинска собственост с №134.079, започва от подробна точка № 1 – изход от КРШ, продължава по улица ПИ 79 до табло мерене в ПИ 623.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 641/ 25.11.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 134.058 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Колеги тук има допусната техническа грешка, трасето завършва в ПИ 134.058, а не както е записано в проекта за решение ПИ 623.
Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1072

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : “Кабели НН” за ПИ 134.058, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлени имоти, общинска собственост с №№ 134.028 и 134.057, започва от подробна точка № 1 – изход от КРШ, продължава по улица ПИ 79 до табло мерене в ПИ 134.058.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 652/ 01.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница на Общински имот и иденстификационен номер 67800.504.325 по влязла в сила КК на гр.Созопол, чрез обособяването на имот УПИ XXIV «За озеленяване и параклис», в обхват на кв. 44 съгласно графичната част на проекта.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги въпроси или коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1073

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и администрация, във връзка чл.109,ал.1,т.2 и ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.3, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и чл.131 от Закон за Устройство на територията и Решение на ОЕС по т.30 от Протокол 18/03.11.2010г съгласува така предложеният проект на Подробен устройствен план за регулация и застрояване, състоящо се в изменение на регулационни граници и застройки в обхват на част от общински поземлен имот с идентификационен номер 67800.504.325 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.
С проекта се обособява нов урегулиран поземлен имот с номер ХХІV, с площ от 292 кв.м., кв.44 по плана на грСозопол, като същия се отрежда за „Озеленяване и параклис” със застроителен обем за изграждане на параклис при плътност 20%, Кинт 0.5.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 659/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – ПУР за м. «Герен соват» землище на с. Равадиново.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли коментари или въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1074

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон са местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и в изпълнение на задълженията по смисъла на чл.66 от ЗУТ за осигуряване свързаност на недвижимите имоти с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия , възникването на нови общински нужди за обекти и възникване на инвестиционни инициативи;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на транспортната техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе предвидено да премине в поземлени имоти, както следва: о.т.111-112-113-114-115-116-117-118-119 с ширина 8.00 м; улица с о.т.119-182-181-180-179-178-177-211-210-209-240-241-242-437-438-439-440-441-442-443-444-110-109-449-452 с ширина 9,00 м. и улица с о.т.452-168 с ширина 8,40 м. в местност “Герен соват”, землище на с.Равадиново.
Като промяната засяга неурегулиран поземлен имот с № 9108, масив 9, местност “Герен соват”, землище на с.Равадиново, Община Созопол.
Решението да се обяви на заинтересуваните страни по реда на 129,ал.1 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 660/ 03.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» за ПИ 629 м. «Карна Баир» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Въпроси? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1075

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура и осигуряване на външно кабелно ел.захранване на жилищни сгради за нуждите на “ЕВН БЪЛГАРИЯ”АД в землището на с.Крушевец, Община Созопол.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: “Кабели НН” за ПИ 629, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол и с трасе предвидено да премине в земеделски поземлен имот, общинска собственост с №134.028 и 134.063, започва от подробна точка № 1 – изход от КРШ, продължава по улица ПИ 28 до табло мерене в ПИ 629, като е определен сервитут от по 0,6 м от двете страни на кабела.
Като подробното описание на имотите е приложено в табличен вид в графичната част към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обнародване в “Държавен вестник” и на обжалване чрез Община Созопол пред Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 667/ 07.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.8.1 м. «Буджака» с цел преотреждане на земя за «За възлов трафопост 2x800kVA»
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Колеги тук има допусната техническа грешка, на последния ред от предложението за решение номера на имота е 67800.8.1, а не както е записано 67800.1.8.
Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1076

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за обект с наименование по инвестиционна програма на „ЕВН България ЕР”АД- „Проект за ПУП(ПРЗ) за За възлов трафопост 2х800кVА”, за имот 67800.8.1 (стар номер 8001 по КВС), м.Буджака, з-ще на гр.Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 680/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 81178.40.369, ПИ 81178.40.50 и общински имот с идентификационен номер 81178.40.368 по КК на гр.Черноморец, м.Ачмалъци, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1077

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 81178.40.368 и вътрешните граници на ПИ 81178.40.369 и ПИ 81178.40.50 , по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ проектен номер ІІ-50,368,369 , целият с площ от 27 712 кв.м , при квоти на идеалните части 188 кв.м.ид.части за Община Созопол и 27 524 кв.м. ид.ч. за“Лора Бул”ЕООД , собственик на ПИ 81178.40.369 и ПИ 81178.40.50.
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 10 632( десет хиляди шестстотин тридесет и два )лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 56,55 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 81178.40.369 и ПИ 81178.40.50 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 681/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.5.160 и част от общински имот с идентификационен номер 81178.5.281 по КК на гр.Черноморец, м.Аклади, съгласно графичната част на проекта и одобряване на идеалните части и пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал.3 от ЗУТ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1078

1. На основание чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на северната регулационна граница на ПИ 81178.5.160 и южната на ПИ 81178.5.281–общ., по влязлата в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта, с който се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ ІІІ-5160,5281, целият с площ от 1027 кв.м , при квоти на идеалните части 140 кв.м.ид.части за Община Созопол и 747 кв.м. ид.ч. за Росен Григоров, собственик на ПИ 81178.5.160
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 6 334( шест хиляди триста тридесет и четири)лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 45,24 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.5.160 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

К.Германова: По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов Председател на комисията по здравеопазване.
Г.Пухов: На 16.12.2010г. от 16:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, спорт, вероизповедание и социална политика.
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова, Ангел Гочев и Милко Димов – членове и Гено Пухов – председател;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Йорданка Димитрова – специалист социални дейности; Николина Пехливанова, Красимир Тодоров, Димитър Желев и Стойо Недин – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 678/ 10.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще гласуваме всеки един от кандидатите по отделно.
Иван Тодоров Георгиев от с. Зидарово – ЕГН: 7506180600, за причинени щети от пожар на жилището му в размер на 500 / петстотин / лв., моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Христина Станева Николова от с. Росен – ЕГН: 7910030570, за закупуване на лекарства на дъщеря и Габриела Валериева Дросева страдаща от олигофрения и епилепсия в размер на 100 / сто/ лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Христо Василев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: 5409100489, с диагноза „ мозъчно съдова болест” , 100 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Тодор Георгиев Михов от гр. Созопол – ЕГН: 6301250460, инвалид първа група с чужда помощ , страдащ от епилепсия и церебрална микроцефалия – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Пенка Тодорова Стоянова от с. Равадиново – ЕГН: 6811180835, страдаща от онкологично заболяване с 80% нетрудоспособност , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Станчо Стоянов Михайлов от с. Росен – ЕГН: 6404170660, с водеща диагноза олигофрения, 100 % инвалидност с чужда помощ, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Христина Маркова Борисова от гр. Созопол – ЕГН: 4311115355- страдаща от шизофренна психоза, инвалид втора група, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Ваньо Димитров Мархолев от гр. Созопол – ЕГН: 5603310443 , с водеща диагноза „ множествена склероза”, 100% инвалидност с чужда помощ – за извършени разходи по диагностично изследване на заболяването му в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Деспина Николова Иванова от гр. Созопол – ЕГН: 6001280714, с диагноза „ състояние след перикардиоцентеза и дренаж на метастатичен перикарден излив” – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН: 5711110787 , страдащ от исхемична болест на сърцето , 100 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Анастасия Димитрова Мераджиева от с. Присад – ЕГН: 3605010499 , с окончателна диагноза „исхемична болест на сърцето” и „декомпенсиран захарен диабет” , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Милка Кирова Георгиева от гр. Созопол – ЕГН: 4207250773, претърпяла исхемична болест на сърцето, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв. колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Минка Иванова Кирова от с. Росен – ЕГН: 6006080895, за извършени социално- битови разходи, във връзка със заболяването на сина и Мильо Бойчев Киров в размер на 100 / сто / лв., моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Димитринка Георгиева Господинова от гр.Созопол – ЕГН: 6208290497, претърпяла фрактура на долен крайник , за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв. моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Златка Панчева Великова от с. Зидарово – ЕГН: 5204050515, претърпяла фрактура на дясна бедрена става , за извършени разходи в размер на 50 / петдесет / лв. колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло предложеното решение Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на лицата, които гласувахме по-горе. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1079

1. Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Иван Тодоров Георгиев от с. Зидарово – ЕГН: 7506180600, за причинени щети от пожар на жилището му в размер на 500 / петстотин / лв.
Христина Станева Николова от с. Росен – ЕГН: 7910030570, за закупуване на лекарства на дъщеря и Габриела Валериева Дросева страдаща от олигофрения и епилепсия в размер на 100 / сто/ лв.
Христо Василев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: 5409100489, с диагноза „ мозъчно съдова болест” , 100 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Тодор Георгиев Михов от гр. Созопол – ЕГН: 6301250460, инвалид първа група с чужда помощ , страдащ от епилепсия и церебрална микроцефалия – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Пенка Тодорова Стоянова от с. Равадиново – ЕГН: 6811180835, страдаща от онкологично заболяване с 80% нетрудоспособност , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Станчо Стоянов Михайлов от с. Росен – ЕГН: 6404170660, с водеща диагноза олигофрения, 100 % инвалидност с чужда помощ, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Христина Маркова Борисова от гр. Созопол – ЕГН: 4311115355- страдаща от шизофренна психоза , инвалид втора група, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Ваньо Димитров Мархолев от гр. Созопол – ЕГН: 5603310443 , с водеща диагноза „ множествена склероза”, 100% инвалидност с чужда помощ – за извършени разходи по диагностично изследване на заболяването му в размер на 100 / сто / лв.
Деспина Николова Иванова от гр. Созопол – ЕГН: 6001280714, с диагноза „ състояние след перикардиоцентеза и дренаж на метастатичен перикарден излив” – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН: 5711110787 , страдащ от исхемична болест на сърцето , 100 % нетрудоспособност – за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Анастасия Димитрова Мераджиева от с. Присад – ЕГН: 3605010499 , с окончателна диагноза „ исхемична болест на сърцето” и „декомпенсиран захарен диабет” , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.
Милка Кирова Георгиева от гр. Созопол – ЕГН: 4207250773, претърпяла исхемична болест на сърцето, за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв
Минка Иванова Кирова от с. Росен – ЕГН: 6006080895, за извършени социално- битови разходи , във връзка със заболяването на сина и Мильо Бойчев Киров в размер на 100 / сто / лв.
Димитринка Георгиева Господинова от гр.Созопол – ЕГН: 6208290497, претърпяла фрактура на долен крайник , за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв.
Златка Панчева Великова от с. Зидарово – ЕГН: 5204050515, претърпяла фрактура на дясна бедрена става , за извършени разходи в размер на 50 / петдесет / лв.
Средствата да бъдат изплатени до края на първото тримесечие на 2011 г. , след представяне на документи оправдаващи разходите .

Г.Пухов: Докладна записка с вх.№ 685/ 13.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция в ЕГН на детето 1041180504.
К.Германова: Колеги някакви въпроси или коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1080

1.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Йълдъз Фикретова Митева от с. Крушевец – ЕГН: 8601044458 , за покриване на разходите по лечението на сина и Халил Огнянов Митев ЕГН: 1041180504 – страдащ от тежка хидроцефалия, с водеща диагноза „детска церабрална парализа” в размер на 500 / петстотин / лв.
Средствата да бъдат изплатени до края на първото тримесечие на 2011 г. , след представяне на документи оправдаващи разходите .

К.Германова: Следваща точка от дневния ред е Докладна записка с вх.№ 698/ 16.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр.Созопол и гр.Черноморец, разгледана от комисията по финанси. С предложение от същата, Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Общината трябва да притежава такъв план, след 2014г. ще може да се кандидатства с него по европейските програми. Процедурата е дълга и залагаме нещата по отдалече. В плана ще бъдат заложени двата центъра Созопол и Черноморец – бъдещето и развитието. Разбира се ще има публичност на плана за да се запознае обществеността. На този етап сме сред първите общини създаващи Интегриран план.
К.Германова: Имате ли въпроси? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1081

На основание на чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да изработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие, включващ следните градски зони за въздействие: гр. Созопол – зони „Стар град”, „Нов град”, „Буджака” и гр. Черноморец.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да проведе процедура по избор на изпълнител за изработка на проект на ИПГВР.
3. Решението на ОбС да се обявяви публично и чрез информационна кампания да се прикани обществеността да представи своите становища и идеи.

К.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх.№ 705/ 22.12.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево.
Давам думата на кмета.
П.Рейзи: Аз искам да се извиня за тази докладна записка, но вчера след като направихме среща с Общините Царево и Приморско стана ясно, че трябва да я внесем. Идеята е да се направи едно сдружение за управление на отпадъците. Промяната в Закона за управление на отпадъците налага някои промени, различни от това което планувахме. Регистрацията на дружеството ще се осъществи януари месец и тогава ще направим коментари и разисквания по отношение на устави и регламенти.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: До колкото знам Общините Царево и Приморско не използват депото?
П.Рейзи: Да, не са направени пътищата до депото и не е довършена детелината на Приморско. Идеята на сдружението е да обедини депото и претоварната станция и да се определи единна цена за всички. В момента ние определяме цена на депото,а Приморско на Претоварната. Трудното ще е, защото ще изтървем контрола върху депото и претоварната.
Н.Пехливанова: Аз имам една препоръка към Кмета. При създаването на сдружението ако може Вие да оглавите ръководството.
П.Рейзи: На мен все още не ми е ясно как ще се получат нещата има време да коментираме и разискваме сега просто даваме съгласие да се учреди това сдружение. Може би ще търсим изцяло неутрална нестопанска организация.
С.Недин: Кое налага взимането на това решение?
П.Рейзи: Новия Закон за управление на отпадаците и това, че Министърката на екологията ни е казала на тримата Кметове до края на декември да регистрираме дружеството. Не го ли направим започват санкциите.
(дебати)
Г.Георгиева: С това решение даваме съгласие трите общини да регистрираме дружество. Съставя се един протокол в който тримата Кмета си носят решенията, кани се и областния управител да присъства. След което копие от протокола с придружително писмо се изпраща в Министерството на околната среда и водите. С това приключва процедурата по настоящото решение. От там нататък документи и устави, които ще изработва сдружението ще се коментират тук.
Д.Желев: Всички мислим по един начин, но сега нищо не можем да направим. Сега говорите за нероден Петко.
(дебати)
К.Германова: Колеги имате ли конкретни въпроси или предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1082

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.59, ал.2 от ЗМСМА и чл.19б, ал.2 от Закона за управление на отпадъците Общински Съвет –Созопол дава съгласие за участие на Община Созопол в Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево.
2.. Упълномощава кмета – Панайот Василев Рейзи с правото да представлява Община Созопол в учредителното събрание на сдружение “Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево”.
3. Определя кмета – Панайот Василев Рейзи за представител на Община Созопол в общото събрание на сдружение “Регионално Сдружение за управление на отпадъците на Общините Созопол, Приморско и Царево”.К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………...........
/К. Германова/

Протокола води:…………........…
/Х.Михова/

*Протокола е публикуван на 29.12.2010


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...