:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 21/15.03.2013


ПРОТОКОЛ № 21
Днес, 15.03.2013г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кмета на Община Созопол г-жа Катя Стоянова, главният архитект на Община Созопол – г-н Р. Александров, кметове на кметства, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Г-жа Германова предложи на общинските съветници преди приемане на дневния ред да гласуват за директното излъчване на двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол по ТВ „СКАТ”.
Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването:

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№427

Двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси? Г-н Пухов.
Г. Пухов: Г-н Кмете, имам два въпроса към Вас. Група граждани от Созопол ми зададоха въпрос, защо тротоарът на улица „Тракия“ е в такова състояние. Хората искат да знаят дали ще се оправи, тъй като след полагането на кабел е оставен в плачевно състояние. Другият ми въпрос е за отсечката Равадиново – „Куку баир“, искам да попитам ще бъдат ли заложени средства и ще бъде ли готова за лятото да посреща туристи?

П. Рейзи: Започвам с втория въпрос. Отсечката е направена, колите могат спокойно да минават в момента. Ако стигнат финансите ще я асфалтираме, имаме я предвид, но всичко зависи от разпределението на финансите. По отношение на улица „ Тракия“, принципно не сме определили още кои улици точно ще се ремонтират, но ще изпратя екип и ако наистина състоянието е толкова лошо, ще я ремонтираме.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси към Кмета? Г-н Чакъров.

Т. Чакъров: Г-н Кмете, аз също имам въпрос от граждани. Ние сме приели наредба за домашните любимци, но в градинката на „Магарешкия площад“, майките се жалват, че много от хората, които имат домашни любимци ги пускат свободно да се „ облекчават“. Имаме ли възможност по някакъв начин да наложим санкции на тези хора. Благодаря Ви.

П. Рейзи: Труден въпрос, до сега не ни е поставян като казус. Това е въпрос на съзнание, до сега не съм виждал никой да си разхожда кучето и да си носи торбичка, а трябва. Ще видим какво може да се направи по въпроса.
Т. Чакъров: А може ли да се поставят табели – забранено за домашни любимци?
П. Рейзи: Може, разбира се , но като няма кой да го контролира какъв е смисъла?
Т. Чакъров: Да, така е , но все пак като сложихме табели – забранено изхвърлянето на строителни отпадъци, мисля, че имаше ефект и случаите намаляха. Сега ако сложим за домашните любимци и сложим глоба, мисля, че хората ще се замислят.
П. Рейзи: Да, така е. Ще помислим по въпроса. Благодаря.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси ? Г-жо Хрусанова.

З. Хрусанова: Г-н Кмете, аз имам един въпрос, свързан с един наскоро приет закон от парламента, буквално в последните му дни – Закон за забрана на строителство върху дюни. В този смисъл искам да попитам има ли в кадастъра на Общината такива територии, както и има ли до момента преотредени терени, преди закона, като имам предвид цялата Община.
П. Рейзи: Първо няма такъв закон, това си е закона за устройство на черноморското крайбрежие. Второ, там където Президентът е наложил вето, не касае Общината. Това, което се случи в Несебър, някога може да се случи и при нас, защото всички ние сме свидетели, че зоната край морето има едно залесяване, което е изкуствено направено. Вие много добре знаете, че част от нашите лозя бяха на пясък. Истинските дюни, които са в пряка близост с плажа, там наистина може да се наблюдава и контролира. Г-н Александров също иска да добави нещо по въпроса.

Р. Александров: Уважаеми общински съветници, задължение на агенция по кадастъра е да нанесе пясъчни дюни ако има такива. За територията на нашата Община, има две природни забележителности - пясъчни дюни. Едната е в района на „ Златна рибка“, а другата в района на „ Смокиня“ между пътя и плажа. Там разбира се няма никакво строителство, защото те са защитени територии. Сега с новия закон , разрешение за строителство върху дюна, ще се дава само след писмено становище от министъра на околната среда и водите, или упълномощено от него лице, което означава, че аз лично ще изисквам такива становища. Особено там, където не е ясно дюна ли е, пясък ли е. Нещата са регулирани, знаете, че за Созопол няма такива случаи за строителство върху дюни.
З. Хрусанова: Благодаря Ви, за отговора. Има такъв закон, може би имахте предвид, че ветото на Президента не е закон. Но тъй като сме крайбрежна Община, мисля че въпросът ми беше съвсем резонен, благодаря г-н Александров.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси ? Г-н Димитров.
Р. Димитров: Добър ден на всички. Г-н Кмете, моят въпрос е следния: искам да ни запознаете с протестното писмо на жителите на с. Габър, за отстраняване на кметския наместник – г-н Трънков. Взели ли сте решение, тъй като съм запознат, че на 18 –ти трябва да има отговор на жителите? И също жители ме информираха, че на 23-ти започват протестни действия в селото, като се очаква на 26-ти да се проведе и протест в Созопол, протестното шествие ще се движи към Общински съвет.
П. Рейзи: При разговора ми с хората, когато правихме разглеждане на бюджета, аз им казах, че ще помисля по въпроса, ще направя някои проверки и ще преценя дали наистина е необходимо да бъде сменен кметският наместник или не. Не съм дал нито срок, нито дата, нищо. Казал съм им, че ако се съобразяват със закона, няма да имат проблеми.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси ? Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Едно допълнение, г-н Кмете. В тази връзка, аз до колкото знам има и жалба в РПУ – Созопол. Вие запознат ли сте с тази жалба, знаете ли нещо по въпроса?

П. Рейзи: Да, запознати сме. Аз пак казвам, според мен нещата там са тръгнали от една личностна интрига, определена група от едната страна и от другата страна, така че каквото и да направим там, винаги ще си я има интригата и ще има недоволни. Трябва да сложим човек, който да няма нищо общо със селото, за да не го обвиняват, че е от „вашите“ или „нашите“.

Кр. Германова: И въпреки всичко и при това положение, хората от с. Габър, казаха, че няма да се съгласят. Те си държат за едно определено нещо, но това не е желанието на цялото село.

Р. Димитров: Но те са писали в писмото, че до 18-ти желаят да получат отговор. Вие готов ли сте с отговора, това исках да знам?
П. Рейзи: Те не могат да ми поставят срок. Аз трябва да извърша проверки за всички тези неща, в които те обвиняват г-н Трънков. Те го обвиняват в това, че не ходи на работа, че не си изпълнява служебните задължения и куп други неща. На мен ми трябва време всичко това да го проверя.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси ? Г-жо Лулева.
Св. Лулева: Аз имах разговор снощи с жители на с. Габър. Кметът е абсолютно прав, че това е една личностна война. Те дори нямат ясна представа какво точно искат. Те просто нямат представа кого искат и какво ще направи той за селото. Снощи разговарях с двама от инициаторите на протеста. Но след като те нямат ясна визия какво искат да се промени в селото, не виждам какво може да направи Кметът на Общината.
Р. Димитров: Те искат отстраняване на кметския наместник, това е.
П. Рейзи: Добре, г-н Димитров като го отстраним кой ще сложим. Аз зададох въпрос на опозицията , кажете кой да сложим, най-лесно е да отстраниш даден човек, после какво ще правим , ще останат без кметски наместник ли? Казал съм им, посочете ми човека.
Р. Димитров: Те ли са хората, които трябва да посочат кой да сложите?
П. Рейзи: Нали те са недоволни, нека да кажат какво искат.
Р. Димитров: Вие трябва да прецените, а не хората да решат.
П. Рейзи: Аз съм преценил. На този етап г-н Трънков си остава кметски наместник.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси ? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Добър ден на всички. Г-н Кмете, имам само едно напомняне , бяхте ми обещали справка за местните приходи, разбити по селища. Исках само да напомня.

П. Рейзи: Да, ще я получите, г-н Деспов. Веднага след сесията.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси ? Г-жо Щерионова.
П. Щерионова: Г-н Кмете, незнам дали сте наясно, в една местност на „Буджака“ се е образувало сметище. Преди месец беше в по-малки размери, но сега се увеличава. Нека да се провери и ако трябва да се вземат мерки. Благодаря.
П. Рейзи: Къде точно се намира?

П. Щерионова: По пътя за гробищата в дясно, вътрешния път, който минава покрай Савко.
П. Рейзи: Благодаря, ще го проверим.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси ?Няма. Прекратявам питанията към Кмета. Преминаваме към самото заседание.
Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:

VI. Докладна записка с вх. № 157/ 11.03.2013 г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол , относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2012г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.
VII. Докладна записка с вх. №172/12.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места в землището на с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас за обект: „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.

VIII. Докладна записка с вх. №176/13.03.2013г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти(проекти) като общински от първостепенно значение.

Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред : т. VI., VII. и VIII.

С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред , с така направените допълнения към него.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№428

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 123/26.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2014 година.
2. Докладна записка с вх.№ 126/ 28.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за закриване на Начално училище „Христо Смирненски „ с.Атия.
3. Докладна записка с вх.№ 133/01.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 375 от Протокол 18/08.02.2013 година за разкриване на нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция.
4. Докладна записка с вх.№ 141/05.03.2013г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. в Община Созопол.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх.№ 10/03.01.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 120/25.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“ , Приоритетна ос I, Подприоритет 1.3
7. Докладна записка с вх.№ 121/25.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I, Подприоритет 1.1
8. Докладна записка с вх.№ 140/05.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.
9. Докладна записка с вх.№ 148/07.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 1.2 « Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама», Приоритетна ос 1: «Повишаване продуктивността и конкурентноспособността на сектор рибарство, чрез създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството», Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
10. Докладна записка с вх.№ 149/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси и разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в с.Атия, община Созопол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-2.2.12 „Да не изоставим нито едно дете“.
11. Докладна записка с вх.№ 150/ 07.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 3.1 «Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма», Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативна заетост на населението в района“ от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група «Приморско – Созопол – Царево».
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
12. Докладна записка с вх.№35/ 21.01.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх.№ 36/ 21.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
14. Докладна записка с вх.№ 39/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в Поземлен имот № 135.187 по плана на новообразуваните имоти на зона по параграф 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол
15. Докладна записка с вх.№ 40/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-716, кв.58 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.502.27 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 41/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот №39 по кадастралния план на зоната по §4 от ЗСПЗЗ на местност „Меден Рид”, землище с.Росен, общ.Созопол
17. Докладна записка с вх.№ 80/15.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
18. Докладна записка с вх.№81/15.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение №1068/23.12.2010г. за провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, чрез отчуждаване на поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
19. Докладна записка с вх.№84/18.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
20. Докладна записка с вх.№112/21.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх.№113/21.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 123001 по КВС з-ще с.Габър, общ.Созопол.
22. Докладна записка с вх.№114/21.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-лозе, имот № 010101 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол
23. Докладна записка с вх.№118/ 25.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол.
24. Докладна записка с вх.№119/ 25.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Атия“, землище гр.Черноморец.
25 Докладна записка с вх.№124/ 26.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на недвижим имот – земя и сграда, публична общинска собственост, с площ от 427 кв.м., идентификатори 67800.505.62 и 67800.505.62.1 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-505, в кв.27, за частна общинска собственост ;
26. Докладна записка с вх.№125/ 26.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Аркутино“, землище - гр.Созопол.
27. Докладна записка с вх.№142/ 06.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
28. Докладна записка с вх.№93/ 19.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5”, осигуряваща достъп до поземлен имот №014407, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол.
29. Докладна записка с вх.№115/ 21.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, улична регулация за м.”Акра” /м.”Външната чешма”/, в землище на гр.Черноморец;
30. Докладна записка с вх.№138/ 05.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец.
31. Докладна записка с вх.№139/ 05.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .
32. Докладна записка с вх.№152/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води” към обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, землище гр.Созопол.
33. Докладна записка с вх.№153/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти №125020 и 125021, местност „Айва дере", землище с.Росен, общ.Созопол.

VI. Докладна записка № 157/ 11.03.2013 г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол , относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2012г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.

VII. Докладна записка №172/12.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места в землището на с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас за обект: „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.

VIII. Докладна записка №176/13.03.2013г от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти(проекти) като общински от първостепенно значение.


Кр. Германова: Преминаваме към първа точка по дневния ред. Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012г. Предполагам, че всички сте го разгледали, той е направен на база докладите на отделните комисии и на база какво е свършил като работа Общинския съвет през последните шест месеца.
Кр. Германова: Колеги, имате ли коментари по отчета? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№429

Приема отчета за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2012г. – 31.12.2012г.


Кр.Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов : Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 12.03.2013г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов – Председател, Светлана Лулева, Гено Пухов; Пенка Щерионова.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова –Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Kмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 123/26.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2014 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За:4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 123/26.02.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№430

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал.2 от закона за социалното подпомагане, Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2014 година.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 126/ 28.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за закриване на Начално училище „Христо Смирненски „ с.Атия.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За:4 гласа Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, ясно е, че положението е тревожно с 28 ученика. Но все пак, направено ли е всичко и ясно ли е какви ще бъдат социалните последици след като се закрие училището? Предвидили ли сте го това и дали Общината не може да направи още нещо?

П. Рейзи: Специално за с. Атия нещата са разгледани отвсякъде. Имаме реални предпоставки да закрием училището и децата да не усетят това. Знаете много добре, че гр. Черноморец е само на 4-5 км. от с. Атия, така че няма никакъв проблем сутрин автобус да ги кара, а следобед да ги връща. Това според мен е една добра предпоставка за получаване на едно по-добро образование в гр. Черноморец. Паралелно автобусът ще се движи и до Созопол, така че ако има желаещи деца да учат тук, няма да има проблем и ще са добре дошли. Транспортът е безплатен, за наша сметка е.
Аз мисля, че в момента много голям процент от децата на с. Атия учат в Бургас. Селото се намира в пряка близост и до трите града – Черноморец, Созопол и Бургас, така че няма да се усети липсата според мен. Знаете, че до сега ние го дотирахме, веднъж бяхме предложили да го затворим, но след консултации с Кмета на селото и с жители, решихме да го оставим, но сега вече няма как, децата са много малко, няма начин.

Кр. Германова: Освен финансовата страна, според мен е важно и образованието.
П. Рейзи: Именно, те в момента не получават никакво образование. Сляти са няколко паралелки от различни класове и нищо не научават. Нека да помислим малко за тези деца.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси ? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Четейки докладната г-н Кмете, виждаме, че те са според приетия образец за 2012/2013 г. – 28 деца. Като се казва, че следващата година ситуацията ще се влоши без да има някаква конкретика като цифри. Изхождаме от факта, че деца всъщност има, така ли? Те просто не харесват качеството на образование и отиват да учат в Бургас.

П. Рейзи: Ние не можем да ги задължим, това си е личен избор. Все пак на голяма част от децата, родителите им работят в Бургас и сутрин тръгват заедно цялото семейство за работа и училище, следобед също се връщат заедно. Така, че там всичко е въпрос на финанси господа.

Т. Янакиев: В тази връзка, проведено ли е обсъждане с местните жители?

П. Рейзи: Не сме провеждали среща, не виждам за какво да я провеждаме, след като сме говорили с директора на училището, с кмета на селото, г-жа Вяра Милчева също е ходила.

Т. Янакиев: Г-н Кмете, затварянето на едно училище е много сериозно нещо, лесно е да се закриват училища , но после трудно се откриват.

П. Рейзи: Аз мисля, че не е така. Защото както знаете, преди в Созопол бяхме закрили гимназията, ето че дойде време и пак я открихме. Всичко е въпрос на желание. В крайна сметка сградата е наша, нямаме намерение да я продаваме, напротив около нея мислим да облагородяваме, да направим стадион в двора на училището, така че няма да има проблем да се открие училище ако има нужда. Но според мен няма смисъл да казваме, че в дадено село има училище, след като децата не получават нужното образование и ние само да наливаме пари в това училище.

Кр. Германова: Аз искам само да допълня, че по време на разглеждането на бюджета, когато имахме срещи с директорите на училища, тогава директорът на училището в Атия каза, че вече от 2 години провежда разговори с родителите. И последно е направена такава среща с родителите, на която им е разяснено и доколкото знам, голяма част от родителите са съгласни с това да се повиши качеството на образование.
Нека всеки един от вас с ръка на сърцето да каже, съгласен ли е неговото дете, което е 2 клас, да учи заедно с деца от 3-ти и 4-ти клас. Аз не мога да си представя какво е това образование. Г-н Деспов Вие сте учител, така че можете по-сериозно да коментирате.

Р. Деспов: Това, което казвате, според докладната не е факт. Те не учат заедно.
П. Рейзи: Как да не учат заедно.

Кр. Германова: Заедно учат, паралелките са слети.
К. Стоянова: Г-н Деспов, вие общинските съветници знаете за всяко едно училище в Общината колко слети паралелки има, колко маломерни и т.н. Всяка година ви се подава информация.
(дебати)
Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Г-н Димитров.
Р. Димитров: Аз искам да попитам дали това ще се отрази на детската градина? Тъй като има изселване на млади семейства.
П. Рейзи: Преди да стигнем до училището, трябва да минем през детската градина, г-н Димитров. Няма как да намалят децата от детската градина, защото закриваме училището. Деца за детската градина винаги има. Проблема тук е, че децата в училище не могат да получават нормално образование. Нека да гледаме реално на нещата. Аз съм сигурен, че ако вашите деца учат по този начин, много бързо ще ги изтеглите към гр. Черноморец или Созопол.
Кр. Германова: Г-жо Стоева.
Р. Стоева: Аз като Кмет на селото и като педагог, също искам да кажа нещо. Аз съм работила в това училище и преди две години, когато се откриваше учебната година имаше само един първокласник. Съгласете се, че качеството на образование е много ниско. Самозакрива се нашето училище, но аз мисля че ще се запази, защото там се намира социалния патронаж, читалището. Ние няма да го занемарим или да го изоставим, ако един ден имаме нужда , отново ще можем да го открием. Това е положението, жалко е, но няма деца , това е проблема.
Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, поставих този въпрос, защото докладната не изяснява какъв е мотивът за затваряне на училището. Вие ми казахте два аргумента, от които единият, аз не мога да приема. Това, че Общината дотира училището, тука пише 30 000 лв., но това са извинявайте парите за един календар, ако трябва догодина няма да прави календар Общината и ще дотираме училището. Мисля, че това е много по-важно. Сега, ако става въпрос за другия Ви довод, който казвате и ако той наистина е такъв, бих могъл да го приема, ако наистина родителите се оплакват от качеството на образованието, ако те искат децата им да пътуват до Созопол или Черноморец. Но можеше тези неща да бъдат прикрепени към докладната, въпросите нямаше да ги има и въобще тази дискусия нямаше да съществува. Но докладната е чиста, към нея няма нищо, което да доказва едната или другата теза. Ако са само средствата, аз пак казвам не мога да приема, че ние закриваме едно училище за 30 000 лв. Това е дотацията, която е била за миналата година. Благодаря Ви.

П. Рейзи: Ако Вие бяхте по време на срещите, които се провеждаха с директорите на училищата, сега нямаше изобщо да коментирате. След като не дойдохте, незнаете за какво става дума. В крайна сметка мисля, че така както е написана докладната е много точна и ясна.
Р. Димитров: Аз бях на срещите, искате ли да Ви кажа коментара на директора на училището в Атия : „Тази година се пенсионирам, ако искате го затваряйте“.

П. Рейзи: Г-н Димитров, нека не се занимаваме с клюки.
Кр. Германова: Прекратявам разискването, искам само да Ви дам една информация, която можехте да ползвате и всички вие я имате в компютрите си. Това е една докладна с вх. № 509/ 05.09.2012г. това е докладна относно утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на гр. Созопол. Зачитам Ви: Основно училище „ Хр. Смирненски“ с. Атия – първи клас една паралелка – 18 ученика, слята с втори клас. Трети клас – една паралелка 13 ученика, слята с четвърти клас и маломерна. Информация вие имате.

Р. Деспов: Само не разбирам г-жо Председател, защо ни давате тази информация след като ние я имаме.
Кр. Германова: Защото г-н Деспов , казахте, че нямате информация.

Р. Деспов: Нямаме информация дали родителите наистина искат училището да бъде закрито и децата им да пътуват, това което беше единия аргумент на г-н Кмета. Тази информация нямахме. А това дали директорът иска да се закрие училището, тази информация не е важна що се отнася до тази докладна.
Кр. Германова: Колеги, прекратявам разискването. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх .№ 126/ 28.02.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 10
Против: 5
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№431

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.10 ал.6 от Закона за народната просвета, чл.12 ал.2 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета приема да се закрие “ НУ „Христо Смирненски ”, село Атия , считано от 15.09.2013 година ;
2. Учениците от НУ „Христо Смирненски ”, село Атия да се пренасочат към ОУ ”Христо Ботев „ град Черноморец, при условията на чл.9 от Закона за народната просвета;
3. Задължителната училищна документация и фондът от учебници да се приемат и съхраняват в ОУ ”Христо Ботев „ град Черноморец;
4. Трудово-правните отношения с персонала на “ Начално училище „Христо Смирненски ”, село Атия да се уредят при условията на чл. 328 ал.1 т.1 от Кодекса на труда;
5. Материално-техническата база да се разпредели със заповед на Кмета на Община Созопол на общинските училища, съобразно техните нужди и потребности.
6.На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.45 ал.2 от Закона за народната просвета недвижимото имущество на закритото НУ „Христо Смирненски ”, село Атия да се разпредели със заповед на Кмета на Община Созопол за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности в Община Созопол;
7. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за закриване на НУ „Христо Смирненски ” село Атия, съгласно изискванията на чл.12 ал.4 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета;
8. Задължава Кмета на Община Созопол да изпълни приетите решения.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 133/01.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 375 от Протокол 18/08.02.2013 година за разкриване на нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За:4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 133/01.03.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№432

1.Общински съвет Созопол дава съгласие средствата осигурени в бюджета на Община Созопол като държавни дейности за 2013 година за социална услуга ДЦДУ с капацитет 34 места да се използват за откриване на ЦСРИ , предвид идентифициране на актуални потребности на рисковите групи.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 141/05.03.2013г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За:4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 141/05.03.2013г.

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№433

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2013г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: „Национална програма за закрила на детето за 2013г.”; „Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; „Национална стратегия за защита правата на децата на улицата”; „Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина”; „Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2013г. в Община Созопол се ангажират:

• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общинатаКр. Германова : Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно точка III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
Давам думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на комисията по финанси.
П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 12.03. 2013г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Пенка Щерионова– Председател; Стоян Маринов; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 10/03.01.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №10/03.01.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№434

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Георги Петров Станков с ЕГН ******** както следва:

№ ДЛЪЖНИК ДЪЛЖИМА СУМА ЗАБЕЛЕЖКА
1. Георги Петров
Станков
65,61 лв.


18,13 лв. - починал
- такса „смет” за предходните години


- такса „смет” за ползване на общинско жилище за 2012 г.
Общо: 83,74 лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 120/25.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“ , Приоритетна ос I, Подприоритет 1.3.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Има ли съфинансиране по този проект?
К. Стоянова: Не, няма.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 120/25.02.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№435

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Разработване на Общински план за развитие на Община Созопол 2014-2020г.» към Министерство на финансите, по Оперативна програма “Административен капацитет» Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на финансите.
3. Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативното изпълнение на проектните дейности по Договора с ОПАК.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 121/25.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I, Подприоритет 1.1.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така,
както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 121/25.02.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№436

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Оптимизиране на структурата на общинска администрация Созопол» към Министерство на финансите, по Оперативна програма “Административен капацитет» Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на финансите.
3. Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативното изпълнение на проектните дейности по Договора с ОПАК.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 140/05.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 140/05.03.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№437

за участие на Община Созопол в проект по
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:

1. Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в община Созопол“ за безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г..
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 относно подготовката и комплектуването на проектното предложение “Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на
продуктите от риболов и аквакултури в община Созопол“.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 148/07.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 1.2 « Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама», Приоритетна ос 1 «Повишаване продуктивността и конкурентноспособността на сектор рибарство, чрез създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството», Приоритетна ос 4 : «Устойчиво развитие на рибарските области в Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево» от стратегията на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 148/07.03.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№438

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:
1. Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Рибата и рибните продукти – качествена и здравословна храна“за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1.2 «Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама», Приоритетна ос 1: «Повишаване продуктивността и конкурентноспособността на сектор рибарство, чрез създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството», от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 149/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси и разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в с.Атия, община Созопол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-2.2.12 „Да не изоставим нито едно дете“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №149/ 07.03.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№439

1. Общински съвет Созопол Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в с.Атия, община Созопол“ и дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи относно подготовката и комплектуването на проектното предложение.
2. Общински съвет Созопол поема ангажимент за създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” с капацитет 14 лица, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства на ОПРР.
3. Услугата ще бъда поддържана минимум 5 години след създаването и.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 150/ 07.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол по Мярка 3.1 «Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма», Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативна заетост на населението в района“ от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група «Приморско – Созопол – Царево».
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната с поправка на допусната техническа грешка, а именно: в първия ред на решението:” На основание чл. 21, ал. 1, т. 28 и ал. 2 от ЗМСМА”, вместо точка 28, да се запише и чете точка 8.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №150/ 07.03.2013г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№440

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:

1.Одобрява кандидатстването на Община Созопол с проектно предложение „Общински лесопарк Света Марина“ за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3.1 «Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма», Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативна заетост на населението в района“ от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група «Приморско – Созопол – Царево» по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г., Приоритетна ос 4 : “Устойчиво развитие на рибарските области“.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1.


Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред – ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на г-жа Светлана Лулева –Председател на комисията по общинска собственост.

Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, на 12.03.2013г. от 15:15 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Светлана Лулева – Председател;
Гено Пухов; Стойчо Неделчев
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Kмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Елеонора Кюмурджиева – началник ОС „Земеделие“.
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№35/ 21.01.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №35/ 21.01.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№441

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Щерев Койчев на следните имоти:
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.15.94, с площ 5.696 дка, с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 67800.12.144, с площ 16.356 дка, с начин на трайно ползване – друг вид недървопроизводителна горска площ, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 36/ 21.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната .

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 36/ 21.01.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№442
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:
1. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Жеков Кисяков:
1.1 Имот № 010020, с площ 3.156 дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Петков Райков:
2.1. Имот № 012068, с площ 9.341 дка., с начин на трайно ползване нива, V категория в м.”Халваджи дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2.2. Имот № 013111, с площ 2.164 дка., с начин на трайно ползване нива, V категория в м.”Халваджи дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3. За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Костаки Диаманди;
3.1. Имот № 009228, с площ 3.585 дка., с начин на трайно ползване - изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3.2. Имот № 009233, с площ 2.498 дка., с начин на трайно ползване нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
3.3. Имот № 010007, с площ 3.184 дка., с начин на трайно ползване - изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 39/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в Поземлен имот № 135.187 по плана на новообразуваните имоти на зона по параграф 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 39/ 23.01.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№443

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Диана Щелянова Иванова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 24/двадесет и четири/кв.м.ид.ч. от Поземлен имот № 135.187 по плана на новообразуваните имоти на зона по параграф 4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 604 /шестотин и четири/кв.м., при граници: север – имот №184, изток – имот №186, юг – улица, запад – улица, за сумата 193лв./сто деветдесет и три лева/, без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл.разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 40/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХVІ-716, кв.58 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.502.27 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна: в проекта за решение на първи ред след чл.21, ал.1, т.8 да се добави : от ЗМСМА.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 40/ 23.01.2013 г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№444

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане прекратява съсобственост с Красимира Борисова Стамова-Дичева, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 20/двадесет/кв.м.ид.ч. от Урегулиран поземлен имот ХVІ-716 /шестнадесет римско, имот планоснимачен номер седемстотин и шестнадесет/, кв.68/шестдесет и осми/ по плана на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.502.27 /ЕКАТТЕ-шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот двадесет и седем/, целият с площ 475/четиристотин седемдесет и пет/кв..м., ЗА СУМАТА от 4 694/ четири хиляди шестстотин деветдесет и четири лева/, без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл.разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 41/ 23.01.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот №39 по кадастралния план на зоната по §4 от ЗСПЗЗ на местност „Меден Рид”, землище с.Росен, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 41/ 23.01.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№445

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Керка Иванова Ташева, чрез продажба на 295/двеста деветдесет и пет/кв.м.ид.ч. – общинска собственост от поземлен имот №39 /тридесет и девет/ по кадастралния план на зоната по параграф 4 от ЗСПЗЗ на местност „Меден Рид”, землище с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 695/шестстотин деветдесет и пет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20130004/15.01.2013г. на независим лицензиран оценител в размер 1 398/хиляда триста деветдесет и осем/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 80/15.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 80/15.02.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№446

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Желев Андонов на следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.10.819, с площ от 4,771 дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Дарадани”, по кадастрална карта на землище гр.Черноморец;
- Поземлен имот с идентификатор 81178.8.9, с площ от 0,886 дка., с начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност “Аклади”, по кадастрална карта на землище гр.Черноморец;

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 81/15.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение №1068/23.12.2010г. за провеждане на процедура по изпълнение на влязъл в сила проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол”, чрез отчуждаване на поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-жа Хрусанова
З. Хрусанова: Още веднъж да ми кажете каква беше сумата за отчуждаването?
Кр. Германова: 2 256лв.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 81/15.02.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№447

І.Допълва свое решение №1068/23.12.2010г., като одобрява изготвената експертна оценка №2852/31.01.2013г. и отчуждаването за имот:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.17.40, собственост на Атанас Апостолов Червенков, целият имот с площ от 234 кв.м., м.”Лафотумба”, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, за обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землище на гр.Созопол, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2 256лв(две хиляди двеста петдесет и шест)/лв, съгласно изготвена оценка от 31.01.2013г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решението по горните точки.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 84/18.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 84/18.02.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№448

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 12/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-21/24.02.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стоян Димитров Вълчев на следния поземлен имот:
- Поземлен имот с идентификатор № 000588, с площ от 2,927 дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност “Брусията” по кадастрална карта на землище с.Крушевец.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 112/21.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете , Вие убеден ли сте, че този имот трябва да бъде продаден?
П. Рейзи: Щом съм направил предложението, значи съм убеден.
Т. Янакиев: Това е един от топ имотите на Община Созопол. В мотивите на докладната, Вие сте посочили, че към момента имотът не се използва, че няма изявен инвестиционен интерес към него. Това, че ние не сме инвестирали в него не означава, че този имот е ненужен. Мястото, на което се намира е изключително добро като локация, освен това с оглед на това, че градът се задъхва лятото, там може да се развие нещо, от което веднъж да имаме приходи, втори път да облекчава по някакъв начин било паркиране, било движение. Моето лично мнение е, че този имот не трябва да се продава, а Общината да инвестира в него. Вие в това отношение, мога да Ви направя комплимент, прекрасно инвестирате общинските пари в различни обекти. Не бихте ли могли да развиете нещо там?
П. Рейзи: Моето лично мнение е, че специално за този имот е по-добре да премине в частни ръце и да се направи максимално бърза инвестиция. Това, което се случва в имота в момента е едно бунище. Много съм го мислил, знаете, че не продавам с лека ръка общинска собственост, за да се отърва, но там трябва да се направи нещо хубаво, от което градът ще има нужда и съм сигурен, че който и инвеститор да го вземе, ще го направи това нещо. Ние на този етап не можем да направим такова нещо и заради това прибягвам към продажба. Там сградите са вече опасни, най-лесно беше да ги съборя и да направя една площадка и в следващите десет години да стои така. Много мислих наистина, но според мен е най-добре от този имот да се вземе една добра сума и с нея да реализираме някои вече започнати проекти и идеи.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси. Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 112/21.02.2013г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 3
Въздържали се: 1Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№449

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.505.87, по КК на гр.Созопол, с площ 1472кв.м.с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – За друг вид застрояване, по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ I, кв.146, ведно със застроената в имота едноетажна сграда с идентификатор 67800.505.87.1, със застроена площ 289кв.м., с предназначение – Сграда за обществено хранене, за който е съставен акт за частна общинска собственост 1747/15.02.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1479420/един милион четиристотин седемдесет и девет хиляди четиристотин и двадесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130008/06.02.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 113/21.02.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-нива, имот № 123001 по КВС з-ще с.Габър, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 113/21.02.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 3
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№450

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Габър, общ.Созопол в местността „До село”, с начин на трайно ползване – нива, с площ 574кв.м./петстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трета категория, представляващ имот № 123001 по плана за земеразделяне на землище с.Габър, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20120049/28.11.2012г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 356лв./триста петдесет и шест лева/, която да се използва като начална тръжна цена, при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 114/21.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Земеделска земя с НТП-лозе, имот № 010101 по КВС з-ще с.Росен, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 114/21.02.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№451

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг земеделски имот, находящ се в землището на с.Росен, общ.Созопол в местността „Вятърницата”, с начин на трайно ползване – лозе, с площ 639кв.м./шестотин тридесет и девет квадратни метра/, четвърта категория, представляващ имот с пл. № 010101, по плана за земеразделяне на землище с.Росен, общ.Созопол.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 201300007/06.02.2013г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 414лв./четиристотин и четиринадесет лева/, която да се използва като начална тръжна цена, при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилите участници.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 118/ 25.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 118/ 25.02.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№452

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.502.494, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 405кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ I-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1651/30.06.2011год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 94420/деветдесет и четири хиляди четиристотин и двадесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 192/18.02.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№119/ 25.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м.“Атия“, землище гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 119/ 25.02.2013 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№453

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.50.58, по КК на з-ще гр.Черноморец, м.“Атия“, с трайно предназначение на територията - Земеделска и НТП – Изоставена орна земя, целият с площ 10332кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1909/13.09.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 104350/сто и четири хиляди триста и петдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№124/ 26.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на недвижим имот – земя и сграда, публична общинска собственост, с площ от 427 кв.м., идентификатори 67800.505.62 и 67800.505.62.1 по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-505, в кв.27, за частна общинска собственост ;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 124/ 26.02.2013 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№454

На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 427/четиристотин двадесет и седем/кв.м., с идентификатор 67800.505.62 и сграда с идентификатор 67800.505.62.1 и застроена площ от 219(двеста и деветнадесет) кв.м. кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ І-505, в кв.27 , гр.Созопол, при граници на имота по кадастрална карта: 67800.505.129; 67800.505.63; 67800.505.127; за ЧАСТНА общинска собственост.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№125/ 26.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м.“Аркутино“, землище - гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 125/ 26.02.2013 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№455


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.58, по КК на землище гр.Созопол, м.“Аркутино“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 1783кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1891/28.08.2012год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 61380/шестдесет и една хиляди триста и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130005/25.01.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.57, по КК на землище гр.Созопол, м.“Аркутино“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 1266кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № № 1890/28.08.2012год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 43584/четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и четири лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130006/25.01.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.55, по КК на землище гр.Созопол, м.“Аркутино“, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 109кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1888/27.08.2012год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3755/три хиляди седемстотин петдесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130009/11.02.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№142/ 06.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната добавка: на второто тире от решението, след „ землище с. Равадиново“, да се добави: „ за който е съставен АОС № 1325/22.06.2009 г.; на третото тире от решението, след „землище с. Равадиново“, да се добави: „ за който е съставен АОС № 1238/14.04.2009 г. и на последното тире от решението, след „землище с. Равадиново“, да се добави: „ за който е съставен АОС № 1261/21. 05. 2009 г.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 142/ 06.03.2013 г. , ведно с допълнението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№456
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г., на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Георгиев Кюмурджиев на следните имоти:

- Поземлен имот с идентификатор № 002105, образуван съгласно Скица-проект № Ф05545/07.02.2013г., с площ от 5.040 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново;
- Поземлен имот с идентификатор № 018074, с площ от 1.946 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05546/07.02.2013г., с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново, за който е съставен АОС №1325/22.06.2009г.
- Поземлен имот с идентификатор № 016030, с площ от 2.106 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05548/11.02.2013г., с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Манастиря”, землище с.Равадиново, за който е съставен АОС №1238/14.04.2009г.
- Поземлен имот с идентификатор № 008083, с площ от 2.137 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05544, с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново;
- Поземлен имот с идентификатор № 019043, с площ от 2.923 дка, образуван съгласно Скица-проект № Ф05547, с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Герен Соват”, землище с.Равадиново, за който е съставен АОС №1261/21.05.2009г.

Кр. Германова: Благодаря на Председателката на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. Колеги, давам двадесет минути почивка.
Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват четиринадесет общински съветника, имаме кворум, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Тъй като председателят на комисията отсъства, аз ще зачета протокола.

Кр. Германова: На 12.03. 2013г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Иван Хаджиев; Янчо Георгиев; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Kмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№93/ 19.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5”, осигуряваща достъп до поземлен имот №014407, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна: в проекта за решение в т.1.2 на първи ред, след думите „на основание чл.124б, ал. 1“, да се добави - ЗУТ.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 93/ 19.02.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За


Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№457

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5”, с ширина 8.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00метър/, осигуряваща достьп до поземлен имот №014407, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол, с трасе в обхват на поземлени имоти: №014382, №014411, №014412, №014422, №014416, №014407, №014408, №014409, №014410, №014401, №000331, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1, от ЗУТ Общински Съвет — Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5”, осигуряваща достьп до поземлен имот №014407, местност „Край село", землище с.Росен, общ.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Кр. Германова: Докладна записка с вх.№115/ 21.02.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, улична регулация за м.”Акра” /м.”Външната чешма”/, в землище на гр.Черноморец;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 115/ 21.02.2013 г.

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№458

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16, ал.7, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията , при следните мотиви:
1.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура;
2.Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия;

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, улична регулация за второстепенна улица с осови точки 452-451-450-449-447-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-613-622 , завършваща с уширение в поземлен имот 81178.35.167, осигуряваща достъп до поземлен имот №81178.35.151 в м.”Акра” /м.”Външната чешма”/, землище на гр.Черноморец , като промяната засяга поземлени имоти с номера по кадастрална карта на м.”Акра” з-ще гр.Черноморец №№ 81178.35.52, 81178.35.53, 81178.35.21, 81178.35.22, 81178.35.51, 81178.35.176, 81178.35.24, 81178.35.27, 81178.35.25, 81178.35.26, 81178.35.170, 81178.35.16, 81178.35.15, 81178.35.73, 81178.35.72, 81178.35.13, 81178.35.4, 81178.35.163, 81178.35.153, 81178.35.150, 81178.35.149, 81178.35.147, 81178.35.151, 81178.35.148, 81178.35.164, 81178.35.165, 81178.35.166 , 81178.35.167.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Кр. Германова: Докладна записка с вх.№138/ 05.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви дам думата ако имате въпроси по докладната, след това започваме да разглеждаме скиците една по една и г-н Александров ще ни разяснява. Имате ли въпроси по докладната като цяло. Няма. В такъв случай започваме да разглеждаме скиците.
Кр. Германова: 1. Гр. Черноморец: Приложение1. Скица№19 /07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 2. Гр. Черноморец: Приложение 2. Скица№14 /04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 3. Гр.Черноморец: Приложение 3.Скица № 11/19.03.2012 година (презаверена на 28.02.2012г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 4. Гр.Черноморец: Приложение 4.Скица № 06/04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 5. Гр.Черноморец: Приложение 5.Скица № 11/04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 6. Гр.Черноморец: Приложение 6.Скица № 23/07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 7. Гр.Черноморец: Приложение 7.Скица № 18/07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 8. Гр.Черноморец: Приложение 8.Скица № 29/17.05.2011 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 9. Приложение 9.Скица № 10/19.03.2012 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: И колеги, сега ще Ви моля да гласуваме като цяло докладната и скиците, които преди малко гласувахме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№459
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Черноморец за 2013г., както следва:

1.Скица №19 /07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
2 Скица №14 /04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
3. Скица №11/19.03.2012 година (презаверена на 28.02.2012г)
4. Скица №06/04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
5. Скица №11/04.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г
6. Скица №23/07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
7. Скица №18/07.02.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
8. Скица №29/17.05.2011 година (презаверена на 28.02.2013г)
9. Скица №10/19.03.2012 година (презаверена на 28.02.2013г)


Кр. Германова: Докладна записка с вх.№139/ 05.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Това са колеги скиците за гр. Созопол. Имате ли въпроси? Няма. В такъв случай започваме да разглеждаме скица по скица.

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 1. Скица № 418 /10.03.2006 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 2. Скица № 67 /02.05.2012 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 3. Скица № 57/19.04.2012 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 4. Скица № 63/28.02.2013 година. Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 5. Скица № 100 /14.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 6. Скица № 134/21.04.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 7. Скица № 120/15.06.2010 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 8. Скица № 77/14.03.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 9. Скица № 79/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 10. Скица № 76/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 11. Скица № 78/14.03.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 12. Скица № 80/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 13. Скица № 40/12.03.2010 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 14. Скица № 84/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 15. Скица № 127/16.04.2008 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 16. Скица № 102/17.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 17. Скица № 94/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 18. Скица № 78/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 19. Скица № 159/15.09.2010 година (презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 20. Скица № 9/12.01.2011 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 21. Скица № 37/25.02.2011 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 22. Скица № 23/28.01.2011 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 23. Скица № 67/12.04.2011 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 24. Скица № 32/19.03.2012 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 25. Скица № 1/05.01.2009 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Гр.Созопол: Приложение 26. Скица № 72/02.05.2012 година(презаверена на 28.02.2013г). Имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло решението по докладната, ведно със скиците, които до момента гласувахме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№460

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2013г., както следва:

1. Скица №418 /10.03.2006 година(презаверена на 28.02.2013г)
2 Скица №67 /02.05.2012 година (презаверена на 28.02.2013г)
3. Скица №57/19.04.2012 година(презаверена на 28.02.2013г)
4. Скица №63/28.02.2013 година
5. Скица №100 /14.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
6. Скица №134/21.04.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
7. Скица №120/15.06.2010 година (презаверена на 28.02.2013г)
8. Скица №77/14.03.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
9. Скица №79/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
10. Скица №76/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
11. Скица №78/14.03.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
12. Скица №80/12.03.2009 година ((презаверена на 28.02.2013г)
13. Скица №40/12.03.2010 година (презаверена на 28.02.2013г)
14. Скица №84/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
15. Скица №127/16.04.2008 година (презаверена на 28.02.2013г)
16. Скица №102/17.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
17. Скица №94/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
18. Скица №78/12.03.2009 година (презаверена на 28.02.2013г)
19. Скица №159/15.09.2010 година (презаверена на 28.02.2013г)
20. Скица №9/12.01.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
21. Скица №37/25.02.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
22. Скица №23/28.01.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
23. Скица №67/12.04.2011 година(презаверена на 28.02.2013г)
24. Скица №32/19.03.2012 година(презаверена на 28.02.2013г)
25. Скица №1/05.01.2009 година(презаверена на 28.02.2013г)
26. Скица №72/02.05.2012 година(презаверена на 28.02.2013г)


Кр. Германова: Докладна записка с вх.№152/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води” към обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната промяна: в проекта за решение в т.1.2 на първи ред след думите: „ на основание чл.124б, ал. 1“, да се добави - ЗУТ

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №152/ 07.03.2013 г., ведно с допълнението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№461

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води” към обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти №67800.1.43, №67800.1.112, №67800.1.155, №67800.1.157, №67800.1.227, №67800.1.235, №67800.1.260, №67800.1.263, з№67800.1.265, №67800.1.267, №67800.1.269, №67800.1.312, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1, от ЗУТ Общински Съвет – Созопол одобрява заданието за проектиране за подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води” към обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция „Созопол” отпадни води”, землище гр.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Кр. Германова: Докладна записка с вх.№153/ 07.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти №125020 и 125021, местност „Айва дере", землище с.Росен, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната промяна: в проекта за решение в т. 1.2 на първи ред след думите: „ на основание чл.124б, ал. 1“, да се добави – ЗУТ.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№153/ 07.03.2013 г., ведно с допълнението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№462


1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти №125020 и 125021, местност „Айва дере", землище с.Росен, общ.Созопол, с трасе и сервитути в обхват на поземлени имоти: №000018, №000084, №000085, №000086, №000087, №000089, №000303, №000305, №000313, №124115, №124116, №124117, №125003, №125014, №125020 и №125021, в местностите „Айва дере" и „Ирлиза”, землище с.Росен, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1,от ЗУТ Общински Съвет — Созопол одобрява заданието за проектиране за обект: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти №125020 и 125021, местност „Айва дере", землище с.Росен, общ.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 157/ 11. 03. 2013 г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2012г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Кмете.
П. Рейзи: Искам само да кажа няколко неща. Оказа се, че земята под сградата е частна и частниците си я искат. В един от разговорите с ликвидатора стигнахме до извода, че има две възможности за дружеството.
Или да се събори сградата, защото е опасна, а средствата, които събере да ги изхарчи по приоритети и след това Общината да поеме негативите на фирмата и да премине към нейната ликвидация. Всичко това ви го казвам, за да знаете, какви ще са следващите действия на дружеството.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Това единствения проблем ли е. Защото наистина не е редно да се влачат такива активи.
П. Рейзи: Да, само това е проблема.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 157/ 11. 03. 2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№463

Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2012 г. на търговското дружество „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 172/ 12.03.2013 г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места в землището на с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас за обект: „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 172/ 12.03.2013 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№464

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129 ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 от ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблеми свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Кабелно захранване – 20кV за захранване на вятърни електроцентрали” в обхват на поземлени имоти с №62026, 62046 и 62053 в м. „Големите тумби”, имот №64027 в м. Гъдриница”, имот №94005 в м. „Пътеките” з-ще с. Индже войвода, община Созопол.
Решението по т. ІІ подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 176/ 13.03.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти(проекти) като общински от първостепенно значение.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 176/ 13.03.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№465

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява проектите свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма приета с Решение № 405 от 26.02.2013, както следва:
1.Проект „Лесопарк Созопол”, включително ПУП и план схеми към него за ПИ 67800.35.30, 67800.35.136 и 67800.36.16
2.Проект „Автогара Созопол”, включително ПУП за ПИ 67800.3.338Кр. Германова: Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...……..........
/В. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...