:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол № 29/17.12.13 г


ПРОТОКОЛ № 29

Днес, 17.12.2013г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кмета на Община Созопол г-жа Катя Стоянова, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси? Г-н Петков.
Й. Петков: Добро утро на всички. Г-н Кмете, един въпрос от нас и от доста граждани на гр. Созопол, кое наложи три пъти разкопаването и закопаването на пътя срещу градската градина?
П. Рейзи: Първо, няма три пъти разкопаване и закопаване. Знаехме, че там ще излязат археологически находки и се мъчихме да направим изкопа малко по-плитък, но нямаше как да се случи и това наложи двойното разкопаване. Нищо повече.
Й. Петков: Благодаря за отговора. И само една молба от гражданите- пътят в дясно ако може да се заравни с валяк, защото е много лош.
П. Рейзи: Веднъж вече го заравнихме, но днес отново ще ги изпратя. И аз минах от там, наистина не е приятно.

Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, аз искам само да допълня въпроса на колегата – това ще бъде ли свързано с някакви допълнителни средства?
П. Рейзи: Не.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Добър ден на всички. Г-н Кмете, аз имам няколко въпроса. Единият е свързан с нещо, което обещахте. Искам да проверя, за да знаят хората дали е изпълнено, обещахте да проведете разговор с фирмата, която отговаря за сметосъбирането, за определяне на дни за извозване на едрогабаритни отпадъци.
П. Рейзи: Провел съм разговор, има заповед, до колкото си спомням деня, който определихме за извозване е петък. За най-сигурно ще дам заповедта на Кмета на гр. Черноморец, за да я залепи на видно място, да може хората да се информират.
Р. Деспов: Благодаря. Имам и два въпроса, които касаят пристанището в гр. Черноморец. Четем в медиите, че януари месец започва строителството на пристанището. Искам да попитам какво става всъщност с него, да кажете до къде е ? И вторият ми въпрос е свързан с една обществена поръчка, обявена на сайта на Общината, вчера видях, че вече има победител – една софийска фирма, но честно казано не разбрах какво точно ще прави тази фирма. Т. е. тя ли ще изпълнява целия проект, ако може да дадете някакви разяснения.
П. Рейзи: Вчера това, което беше обявено е за техническа помощ. Изпълнението на един проект, както всяко нещо, което се прави има бюджет. В него има няколко вида дейности и съответно за всяка една дейност се обявява обществена поръчка. Едната дейност е строителство, другата е надзор, авторски надзор, ръководене на проекта, медийно обявяване на проекта и т.н. По всяка вероятност януари няма да започне строителството на пристанището, защото имаме удължаване на срока ако не се лъжа с десет дни. Мисля, че на 27-ми излиза обществената поръчка, това означава, че докато бъде отворена документацията има най-малко един месец процедури. В добрия случай ще бъде началото на февруари, най-късно средата.
Р. Деспов: Благодаря Ви, г-н Кмете. И последен въпрос, свързан със сградата, която се построи в Черноморец, която ще бъде до колкото разбирам подразделение на музея. Въпросът ми е това етнографски музей ли ще бъде или подразделение на музея, как точно е упоменато в проекта, защото се чуват разни неща, например че ще бъде под управление на музея, а после ще стане общинска сградата. Затова искам да ги изясним тези неща.
П. Рейзи: Сградата си е общинска, всеки един проект, който изпълняваме, в който се прави някаква капиталова структура, било сграда, било път, има пет години устойчивост на проекта. До пет години нищо не може да се прави по тази сграда или път или какво и да било. Всяка година през тези пет, минава одит, проверява се дали са спазени изискванията. По отношение на музея в Черноморец, той ще бъде филиал на Созополския музей. На този етап ако няма какво да изложим, ще бъдат преместени част от експонатите на Созопол. Това, което намериха на нос Акин, ще бъде изложено в Черноморец. Лично аз имам желание в едната зала да бъдат изложени морски експонати – даляни, компаси, изобщо всичко свързано с морето. Но пак ви казвам в този музей ще се съхранява всичко, което е намерено на територията на Черноморец и някои експонати намерени в Созопол. Музеят е общински, така че няма смисъл от каквито и да било коментари.
Р. Деспов: Тези коментари са защото никъде не сме видяли проекта за този музей. Ще Ви кажа защо задавам този въпрос. По две причини, първата беше, за да разберат хората и да не вярват на слухове, второто нещо, заради което задавам този въпрос е свързано с обсъждането на тази сграда преди 3-4 години, тогава хората от Черноморец попитаха дали ще има възможност групата художници от града да направят една своя постоянна изложба. Тъй като сега сградата е вече готова, тези хора се интересуват предвидено ли е нещо такова, има ли такава възможност, защото те всяка година правят по една такава изложба ако е предвидено, нека хората да го знаят, ако не да търсим друго решение.
П. Рейзи: Временни изложби могат да се правят, постоянни- не. Вие не сте присъствал, но имаше среща с гражданите, презентация на проекта, медиино представяне на проекта, така че в това отношение не сте прав. Няма значение, важното е че сградата е факт, нещата се случват, по всяка вероятност сто процента и там ще бъдат възстановени средствата.
Р. Деспов: Да, благодаря. По отношение на презентирането сигурно е имало, но все пак хората, които ходят на работа не са имали възможност да дойдат и не вреди да ги кажем пак нещата.
П. Рейзи: Разбира се, няма лошо, благодаря Ви за хубавия въпрос.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Кмете.
П. Рейзи: Г-жо Председател искам и аз да кажа нещо. Тъй като това ще е трибуната, от която ще уведомяваме гражданите за всичко, което се случва в нашия град, искам и аз да кажа няколко неща. Първо, в момента върви обществената поръчка на град Черноморец за водния цикъл там. Ако всичко върви нормално, някъде в средата на януари започваме да копаем и там. Ще има разкопаване вътре в града и то ще е по-голямо от това в Созопол, ще има разкопаване и в отсечката по вътрешния път от Черноморец до пречиствателната станция. От тази трибуна искам да уведомя гражданите на гр. Черноморец и да ги помоля да бъдат търпеливи, както са гражданите на Созопол. Надявам се фирмата, която спечели да бъде отговорна и до лятото да приведем градската част в нормални условия за посрещане на туристи. Това е наистина тежък проект, затова моля гражданите да имат търпение. Що се отнася до Созопол, сега февруари или средата на януари, ще започнем да копаем в частта от помпената станция, където е сега рибната борса, до завоя по крайбрежна, до къщата на г-жа Караманова. В новият град в момента се работи, ще продължат да копаят до Общината, ако всичко върви нормално март – април започваме асфалтирането. В Черноморец също, каквото се прави ще е до април и после предстои асфалтиране. На този етап на мога да кажа дали ще се наложи някъде да се работи и лятото, имам предвид изън града, в отсечката на „Градина“ , също и „Мисаря“. Ще искам от фирмата да работи както в града, така и извън него, надявам се да успеем. Това е , което исках да ви кажа по отношение на водния цикъл.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Излишно е аз да Ви казвам колко е важна отсечката на „Градина“, но ще си позволя да акцентирам още веднъж, колко е важна от гледна точка на туризма в Черноморец. Ние използваме този плаж почти изцяло, тъй като централния плаж е много малък, „Вромос“ не е почистен и почти не се използва. Дали не е възможно да разделите този обект?
П. Рейзи: Няма как. Аз като ви казвам какво предстои, много добре знам, кои места са важни за сезона и в тази връзка ще направя всичко възможно да посрещнем туристите нормално. Много добре знам, че всички разчитаме на тези 2-3 месеца от годината.
З. Хрусанова: И още един въпрос, свързан с музея, до колкото си спомням ние гласувахме 70 хил. лв. за вертикална планировка, искам да попитам използвани ли са тези средства и дали бяха достатъчни?
Р. Александров: Аз ще Ви отговоря като ръководител на проекта. Тези средства са използвани изцяло за довършване на вертикалната планировка. Там има постоянен контрол. Направиха се и тротоарите покрай музея, сградата стана много хубава. Средствата са усвоени.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. В такъв случай преминаваме към самото заседание. Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение, а именно:
VI. Докладна записка с вх.№ 846/ 13.12.13г. от Кр. Германова – Председател на Обс – Созопол, относно: Ратифициране на Споразумение за партньорство между Община Созопол- Република България и Община Сигишоара – Република Румъния.
Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред : т. VI
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред , с така направеното допълнение към него.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№709

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 785/21.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2014 година.
2. Докладна записка с вх. № 798/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В“ на „Бул Акуа“ ЕООД
3. Докладна записка с вх. № 823/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на промяна в предмет на Договор № 8-172 от 29.04.11г.
4. Докладна записка с вх. № 824/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участието на Община Созопол като съдружник в друго търговско дружество
5. Докладна записка с вх. № 825/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В“ на „ГРИЙНЛАЙФ“ ЕАД.
6. Докладна записка с вх. № 826/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 828/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на „Общински културен център“ Созопол.
8. Докладна записка с вх. № 830/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
9. Докладна записка с вх. № 769/11.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Созопол 2014-2020г.
10. Докладна записка с вх. № 821/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2014г.
11. Докладна записка с вх. № 827/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 година.
12. Докладна записка с вх. № 829/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г.
13. Докладна записка с вх. № 833/04.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
14. Докладна записка с вх. № 771/12.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на имоти – публична общинска собственост, находящи се с. Габър, Община Созопол в частна общинска собственост.
15. Докладна записка с вх. № 784/19.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Черноморец, общ.Созопол.
16 . Докладна записка с вх. № 786/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XII-241, кв.29 по плана на с. Индже Войвода, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 787/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул.“Стара планина“ бл.1, на наемател настанен по административен ред.
18. Докладна записка с вх. № 788/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти –частна общинска собственост,находящи се в м. „Карагяура“, з-ще Крушевец, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 789/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент, находящ се в жилищна сграда в с. Индже Войвода, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 790/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в з-ще Равадиново, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 803/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-780, кв.54 по плана на с. Росен, Община Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 804/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-497, кв.9 по плана на с.Зидарово, общ. Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 805/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-316, кв.39 по плана на с.Равна гора, общ. Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 807/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-210, кв.18 по плана на гр. Созопол, с идентификатор №67800.505.16 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 808/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобствениците в ПИ 67800.502.77 по КК идентичен с УПИ II-865, кв.80 по плана на гр.Созопол, общ. Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 819/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
27. Докладна записка с вх. № 770/12.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на ПУП- ЧИ на ПРЗ за имоти извън границата на урбанизираната територия, а именно: УПИ 9050 с площ – 2876кв.м. по плана на м. „Синетудис“, землище на гр. Созопол/ идентификатори 67800.9.50 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/, като промяната се изрази в преотреждане на нов УПИ с предназначение „ За трафопост“.
28. Докладна записка с вх. № 776/15.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 81178.32.415” с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.35.171 ; №81178.32.388 ; №81178.32.434 и № 81178.32.415 в м.”Кайряка” , землище гр.Черноморец.
29. Докладна записка с вх. № 799/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на част от 500 м2 от ПИ 63015.505.173, целия с площ от 783 м2, по КК (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради” и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи процедирания поземлен имот.
30. Докладна записка с вх. № 800/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на задание със скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ / за част от урбанизирана територия за ПИ № 1218 от кв. 38 и преотреждане на същия за „ жилищно строителство”, участващ в УПИ ІІІ „За озеленяване и младежки клуб” по кадастралния, регулационен и застроителен план на село Крушевец, община Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 801/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088 в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението.
32. Докладна записка с вх. № 806/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ 67800.8.45(XLV8045) и 67800.8.300(улица) в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.
33. Докладна записка с вх. № 816/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 817/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.
35. Докладна записка с вх. № 818/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.
36. Докладна записка с вх. № 820/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
37. Докладна записка с вх. № 831/04.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

VI. Докладна записка с вх.№ 846/ 13.12.13г. от Кр. Германова – Председател на Обс – Созопол, относно: Ратифициране на Споразумение за партньорство между Община Созопол- Република България и Община Сигишоара – Република Румъния.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов : Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 13.12.2013г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов – Председател; Гено Пухов; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 785/21.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2014 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 785/21.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№710

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2014 година.Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 798/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В“ на „Бул Акуа“ ЕООД
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, това е фирмата, която има разположен обект на спирката на Атия ли? А къде е това производство, тези неща къде са?
П. Рейзи: Сега тепърва ще го правят. Това е тяхното предложение за инвестиция, която ще направят и на базата на което ние им даваме този сертификат.
Р. Деспов: А къде ще бъде инвестицията ясно ли е?
П. Рейзи: Те закупиха от нас един имот, малко след Атия от дясната страна, по посока Бургас. Там ще бъде.
Р. Деспов: Задавам този въпрос, защото незнам това производство ясно ли е, ще има ли някакви отпадъци? Изобщо какво точно ще се строи там?
П. Рейзи: На този етап г-н Деспов, това е тяхното желание, предстоят процедури по РИОС, съответно ще се види какви ще бъдат отпадъците, тепърва стартират нещата.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 798/27.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№711

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „Бул Акуа” ЕООД, ЕИК 202232729, седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Александър Стамболийски” № 53, представлявано от Мирослав Янков Николов – Управител.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 823/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на промяна в предмет на Договор № 8-172 от 29.04.11г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 823/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№712

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.20а от Закон за задълженията и договорите , Общински Съвет Созопол, одобрява промяна в предмет на договор № 8-172 от 29.04.11г за учредяване право на ползване, като дава съгласие вместо „Четворен тенискорт„ да бъде вписано изграждането на „Два двойни тенискорта”.
2. Разположението на всички предвидени спортни площадки и игрища да бъде съобразено с предвиденото разположение по влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 516/24.04.2013г.;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед и сключи анекс към договор № 8-172 от 29.04.2011г.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 824/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участието на Община Созопол като съдружник в друго търговско дружество
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като за представител на общината в общото събрание на Дружеството, комисията предлага да бъде избрана г-жа Красимира Германова.

Кр. Германова: Колеги, ще дам думата на Кмета, да направи разяснение, тъй като докладната е важна.
П. Рейзи: Както всички знаете в местността „Мисаря“ е отреден терен за изграждане на поликлиника, дойде време, до месец два да започнем с първата копка. Разбира се, това че Общината ще изгради инфраструктурата по отношение на вода, канал, пътни артерии, ще доведе до по-бързото развитие както на поликлиниката, така и на района.
Представителите на фирмата се извиняват, че не могат да присъстват. Те бяха тук по време на обсъждането на комисиите. Идеята е да се създаде дружество, в което Общината да влезе с апорт – земята и съответно да се изгради поликлиниката. Като срещу апорта на земята, ние получаваме 15 %, те ще се изразяват в това да бъдат изградени кабинети на джипитата и спешната помощ да бъде настанена там. Фирмата, която ще строи е същата, която построи в кв. „Меден рудник“ новата болница и новата поликлиника, но там сделката с Общината е била малко по-различна, тъй като имотът е бил по-голям и е имало възможност да се изградят две тела. В момента те са изградили и болница и поликлиника, болницата остава за тях, а поликлиниката за общината. Понеже при нас няма такава възможност, сме избрали този вариант, но ви уверявам, че хората са сериозни, инвестирали са вече в района и другото важно нещо е, че ще могат да изпращат квалифицирани лекари, които да извършват седмични и месечни прегледи. Надявам се, ако всичко днес мине нормално и сключим договорите до лятото може и да функционира поликлиниката, но пак казвам зависи от много неща.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Искам да попитам какъв е размера на цялата инвестиция?
П. Рейзи: Около два милиона.
Кр. Германова: Колеги, други въпроси и коментари? Г-н Петков.
Й. Петков: В докладната може би има техническа грешка, защото в заявлението фирмата е „Созопол 2013“ , а после е записана „Созопол 2013г.“ На две места го има.
П. Рейзи: По всяка вероятност е техническа грешка.
Кр. Германова: Колеги, други въпроси и коментари? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, първо искам да кажа, че приветствам това нещо, крайно време беше да се случи. Но имам няколко питания по отношение на споразумението и договора. Идеята ми е нещата да се случват по възможно най-добрия начин за Общината и за жителите. Питането ми е следното, ние ще имаме ли някакъв ангажимент към „Созопол 2013“ освен инфраструктурата, която казахте, че общината ще изгради.
П. Рейзи: Не, никакъв.
Т. Янакиев: Т. е. парите, които ще се вложат ги дава изцяло фирмата, която участва с останалите 85 дяла. Коя фирма обаче, следва да запитаме?
П. Рейзи: „Созопол 2013“.
Т. Янакиев: В момента, в който започне това дружество да стр

ои, ние ще бъдем собственици с 15% в него.
П. Рейзи: Точно така. Това ще бъде нашия апорт.
Т. Янакиев: Не, точно това искам да изчислим.
П. Рейзи: На базата на апорта, ние получаваме 15% от това дружество. Ние там пари няма да даваме.
Т. Янакиев: Това трябва да го уточним, защото така, както е написано не се подразбира по този начин. Това беше най-сериозното ми притеснение. Надявам се нещата да се случат така, както казвате.
Кр. Германова: Колеги, други въпроси и коментари? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Този отговор у мен предизвиква още един въпрос. По нататък пише, че след построяването на болницата, Община Созопол получава 15 %, фирма „Созопол 2013“ получава 85% от това, което е построено. Общината обаче има 15 % от тази фирма, следователно тя трябва да вземе 15 % от тези 85 %. Въпросът ми е останалите 85 % кой ги взима.
П. Рейзи: Фирмата ги взима.
Р. Деспов: Нали Созопол е част от тази фирма, следователно след като тя притежава нещо, част от тези 15% трябва да ги притежава и общината, нали е съдружник.
П. Рейзи: Нашето дялово участие е 15 %, те имат 85% това е.
Р. Деспов: Значи ние трябва да получим 15 % от активите на тази фирма, каквото притежава тя?
П. Рейзи: Разбира се.
Кр. Германова: Искам и аз да се намеся. Записано е, че след построяването има разделяне на собствеността. Като, от там нататък, общината си получава своите 15 % и става собственик, а останалите 85% се прехвърлят само на „Созопол 2013“.
Р. Деспов: Да, ама защо не го пише така.
Т. Янакиев: Според мен, това не е правилно написано.
Р. Деспов: Нека да го уточним, да го напишем както трябва и да го гласуваме.
Кр. Германова: Вижте, записано е: „След построяването на сградата Община Созопол ще получи 15% от правото на строеж и правото на собственост върху сградата“, остана 85% ще останат на дружеството „Созопол 2013“, т.е. ние излизаме.
П. Рейзи: Защо трябва да го разделяме? Какъв е проблема? Имаме 15 % от тази фирма и това е.
Р. Деспов: Добре г-н Кмете, но Вие сам казахте. Ние имаме 15 % от тази фирма, но тя ще строи болницата, следователно след като ние участваме с 15 % , логично е и ние да строим.
П. Рейзи: Защо да строим? Ние имаме договорка, влизаме вътре с апорт. Това са нашите 15 % в тази фирма. Останалите 85 % са пари.
Р. Деспов: Кой ги дава?
П. Рейзи: Фирмата ги дава. Имаме една фирма 100%, от тази фирма ние получаваме 15 %, защото влизаме със земя, останалите 85 % ги дава фирмата. Нашите пари ги даваме във вид на земя.
Т. Янакиев: Ако бяхме направили в чиста форма както се правеше преди. Общината е акционер в едно акционерно дружество, тогава нямаше да го има този въпрос, защото са два субекта единия е Общината, другия е „Созопол 2013“.
Кр. Германова: Колеги, давам десет минути почивка, за да уточним нещата.

Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват петнадесет общински съветника, имаме кворум, продължаваме двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. Давам думата на Кмета, във връзка с дискутираната докладна.
П. Рейзи: Моето мнение е докладната да се оттегли, има някои неточности, които трябва да изясним, общинските съветници са прави, юристите не са обърнали внимание, затова предлагам докладната да бъде оттеглена.
Кр. Германова: Колеги, има предложение за оттегляне на докладната, съгласно нашия правилник трябва да гласуваме това предложение. Ще ви моля да гласуваме предложението за оттегляне на докладна записка с вх. № 824/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№713

По предложение на вносителя Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. № 824/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участието на Община Созопол като съдружник в друго търговско дружество, от дневния ред.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 825/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Сертификат от клас „В“ на „ГРИЙНЛАЙФ“ ЕАД.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 825/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№714

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за насърчаване на инвестициите в община Созопол, във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите дава своето съгласие да бъде издаден Сертификат от клас „В” на „ГРИЙНЛАЙФ“ ЕАД, ЕИК 175179187, седалище и адрес на управление гр.София, общ.Столична, район Лозенец, ул.”Златен рог” № 20-22, ет.7, представлявано от Теофил Петров Петров – Изпълнителен директор.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 826/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, в т.3 в раздела –туристически данък по същество това е увеличение на данъците със 100%. Така да го разбираме нали? Аз предлагам тази точка 3 да отпадне и да нямаме увеличение на данъците.
П. Рейзи: Първо да Ви кажа нещо г-н Янакиев. Това увеличение, което правим на базата на всички други общини е смешно. В Община Несебър – хотели 2,3 звезди плащат 0,80лв., 4,5 звезди – 1,20лв. В Община Бургас - 2,3 звезди плащат 1.00лв, 4,5 звезди – 2.00лв. В Община Царево - 2,3 звезди плащат 1.00лв, 4,5 звезди – 1,50лв. Този толкова нисък данък, който бях сложил в нашата община, не се плаща. За тази година, която мина имаме събрани 370 хил. лв. Като само „Дюни“ са платили 176 хил. лв. Вдигаме данъка с 0,20лв. До сега данъка беше 0,20лв. и той не се плащаше, за какво да говорим. Ние бяхме на минимума, няма община в България, която да има такъв данък.

Кр. Германова: Искам и аз да кажа нещо във връзка с това, искам да се върна малко назад във времето, когато беше въведен този туристически данък и да направя едно разяснение. Тогава проведохме срещи с всички хотелиери, беше разяснен новия туристически данък и след всички тези разговори се стигна до решението да бъде толкова нисък данъка по предложение на Кмета, защото в закона имаше едно доуточняване, че данъкът се заплаща на база 30% заетост, това обаче проработи почти година и отпадна.
П. Рейзи: И до тогава таксата, която се плащаше беше 0,60 и 0,80лв., но когато казаха, че отиваме на 30% заетост и направихме сметката и за да плащат това, което са плащали до сега, трябваше да ги направим 0,20; 0,30; 0,40; 0,50лв. Но тъй като този закон отпадна, връщаме се пак на стария казус на заетостта, пак направихме сметка и преценихме, че от 0,20лв. трябва да отидат на 0,40лв., а тези от 4,5 зезди да ги оставим на 0,50лв., както са в момента. Това е.
Т. Янакиев: Добре, г-н Кмете, благодаря за изчерпателния отговор, лично аз ще гласувам против.
Кр. Германова: Колеги, други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 826/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№715

На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,и чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси,Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Созопол:

1. В чл.7 се правят следните допълнения:
Създава се нова ал.4 със следния текст:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв включително.”

2. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
- Ал. 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният данък за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.”
- Създава се нова ал.2 със следния текст :
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения данък.”
- Досегашната ал.2 става ал.3 със следния текст:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения данък.”
- Досегашната ал.3 става ал.4.
- Създава се нова ал.5 със следната редакция:
„(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”

3. В раздел VІ Туристически данък, в чл.58 се правят следните изменения :
В чл.58, ал.1 т.а) числото „0,20” се заменя с „0,40”, т.б) числото „0,20” се заменя с „0,40”, т.в) числото „0,30” се заменя с „0,40”.

4. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §13 със следния текст :
„§13 Промените и допълненията приети с решение №715/17.12.2013г., влизат в сила от 01.01.2014 г.”.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 828/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на „Общински културен център“ Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова:Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, искам да попитам като създаваме един общ културен център, дали ще може да се случи това, което говорим вече толкова години , да предложим един цялостен туристически продукт включвайки всички тези обекти в едно и предлагайки ги като един общ продукт, било то чрез билетите, чрез брошурите, това което коментираме вече много години, това което видяхме например в Трявна.
П. Рейзи: Надяваме се да го направим. По закон трябва да го направим. Трябва да бъде създадено това обединение и да бъде изнесено като второстепенен разпоредител от общината.
Р. Деспов: И още един въпрос, тези 18 щата увеличават ли се? До сега също ли са били 18 щата? И тук има 2 щата, които се дофинансират с общински приходи, но така както са записани в докладната, лично аз не мога да разбера какво ще правят, ако може да обясните.
П. Рейзи: Първо щата го увеличаваме, защото го изнасяме като самостоятелна дейност извън общината. Това означава, че там вече трябва да си има счетоводител, касиер, управител, така че това е изискване на Министерството на финансите. Ние точно за това го бавихме до сега, защото погледнато реално тази единица трябва да се самоиздържа. Ние до сега сме я субсидирали. Но вече няма как, трябва да се направи.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Това кой по ред второстепенен разпоредител е ?
П. Рейзи: Четвърти, без училищата. Искам само да кажа, че това не са наши прищявки, просто такива са разпоредбите.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 828/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№716

1.На основание чл.21 ал. 2, във връзка с чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол, считано от 01.01.2014г. създава „Общински културен център” гр.Созопол със статут на самостоятелно юридическо лице със собствен бюджет, който да:
1.1.Определя самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на дейността си.

2.В „Общински културен център” се обособяват следните дейности с обща численост на персонала – 18 щата, както следва:
2.1.Държавна дейност 739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер” с численост на персонала – 4 щата, и „Ми Г „ – дофинансиране с общински приходи - 2 щата, чиято дейност тематично ще обхваща различни области на знанието и изкуството и ще се осъществява на основата на различни по своята класификация културни ценности, включени в основния му фонд.
2.2.Местна дейност 740 „Музеи и художествени галерии и етнографски музей с местен характер” с численост на персонала – 12 щата, чиято дейност ще се осъществява на територията на Община Созопол.

3.Определя самостоятелното юридическо лице „Общински културен център”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет и му дава следните права и задължения:

3.1.Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените бюджетни кредити, утвърдени с бюджета на Община Созопол за 2014г.
3.2.Да реализира приходи от такси и цени на услуги, определени с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Созопол, като прави предложения до първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за включване на нови и актуализирането им.
3.3.Да реализира приходи от извършваните допълнителни дейности, свързани с основните.
3.4.Да извършва компенсирани промени на утвърдените му с бюджета разходи.
3.5.Да уведомява ежемесечно първостепенния разпоредител – Община Созопол за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получени трансфери от други бюджети и дарения.
3.6.Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите в рамките на утвърдената численост и съгласно действащата нормативна уредба.

4.Възлага на Кмета на Община Созопол:

4.1.В срок до 31.01.2014г., в изпълнение на чл. 17.ал.1 т.2 и чл.17 ал.2 т.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ да създаде Обществен съвет за закрила на културното наследство в Община Созопол като съвещателен орган към Общината и правилник за неговата работа.

4.2.В срок до 28.02.2014г., в изпълнение на чл. 17.ал.2 т.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/, съгласувано със Обществен съвет за закрила на културното наследство в Община Созопол да внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет Созопол, стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Созопол в съответствие с националната такава и предложение за създаване на общински фонд „Култура”.

4.3.В срок до 10.02.2014г. да се проведе конкурс по реда чл.8 ал.5 от ЗКН и съгласно Кодекса на труда за избор на Управител на „Общински културен център” Созопол.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 830/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 830/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№717

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:

1. В чл.6 ал.1 се прави следното допълнение:
Добавя се изречение второ
„(1) ........................................... В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”

2. .В чл.15 ал.2 се правят следните изменения :
Заличават се думите:
„ и туристическа такса” и „и чл.93”

3. Чл.18 ал.2 т.3 се изменя и добива следната редакция:
„3. За имоти на граждани – жилищни, нежилищни и вилни, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от Община Созопол –промилите върху данъчната му оценка за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване./Приложение1/”

4. Чл.18 ал.3 т.3 се променя и добива следната редакция :
„3. За имоти на фирми, намиращи се извън районите в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, за населените места от община Созопол, жилищни – промили върху данъчната му оценка,за нежилищни – промили върху отчетната му стойност, за услугата по ползване, поддържане и експлоатация на депата, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване./Приложение 1/”

5. В чл.18 ал.4 се променя и добива следната редакция :
„(4) 1. За нежилищните имоти на фирми, когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху по високата от данъчната оценка/ДО/ или отчетната стойност/ ОС/ за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/
2.За жилищните имоти на фирми, и всички имоти на граждани,когато таксата се определя съобразно тяхното количество, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер на таксата се изчислява в лева като сума от стойността на избрания съд /Приложение 2 табл./, и промил върху ДО за услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване./Приложение 1/ „

6. Чл.18 ал.6 се променя и добива следната редакция:
„(6) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата година.”

7. Чл.19 ал.2 се променя и добива следната редакция:
„(2) За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за почистване на територии за обществено ползване. „

8. Навсякъде в текстовете на Наредбата „дирекция „ПМДТ” да се промени на „дирекция „ИДМДТ”.

9. В Допълнителните разпоредби се създава нов § 10
„§10 Промените и допълненията приети с Решение №717/17.12.2013г., влизат в сила от 01.01.2014 г”


Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към втора точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.

П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, на
13.12. 2013г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Иван Хаджиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 769/11.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Созопол 2014-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 769/11.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№718

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема предложения проект на ''Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Созопол 2014-2020г.''П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 821/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искания на предприятия за определяне на задълженията им за такса битови отпадъци през 2014г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, имам няколко въпроса. Първо, не беше ли по-добре всички тези предложения в решението да бъдат разделени. Моят мотив за това е , че например фирмата, която стои под номер 1 – „ЕВН“, хората са прави, когато не генерират битови отпадъци да не плащат и такса, но същата тази фирма, когато аз искам да си заплатя консумираните киловати, те ми включват към сметката и такса доставка и такса за инвестициите им, т.е. те не ми калкулират само това, което съм потребил, а ми таксуват вътре в сметката един куп неща. Защо ние да правим за тях едно нещо, което те не правят за гражданите на Община Созопол? Това ми е първия въпрос. Вторият ми въпрос е не е ли крайно време да помислим за друг начин за определяне на таксата за битовите отпадъци? Защото законът ни дава три варианта.
П. Рейзи: В момента нали има предложение за промяна на закона. Даже вече е променен, идеята е да влезе от 2015г. А по отношение на първия Ви въпрос, така е направен закона за битовите отпадъци- щом не произвеждаш боклук, имаш право да искаш да не се плаща. Ние сме длъжни да го предложим на Общински съвет, от там нататък ако искате ги подложете на гласуване точка по точка. Аз няма как да ги отделя.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси или предложения? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 821/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№719

1. За EVN България – 0.00 промила – освобождаване от пълния размер на ТБО за трасформаторните постове/ТП/ и възловите станции/ВС/ на територията на община Созопол за 2014 г.;
2. За „Куш инвест” ООД – 0.00 промила- освобождаване от пълния размер на ТБО за фотоволтаична централа върху поземлени имоти с УПИ ІІІ-11023, УПИ-11085-11059 на територията на община Созопол, землище с.Равадиново за 2014 г.
3. За „Дюни” АД – за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 1.00 промил върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;
4. За „Делта Индъстри” АД – за услугата „проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) – 3.00 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;
5. За ЗТПК „България”-в ликвидация гр.Созопол - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;
6. За „Аркутино” ЕАД - за услугата ”проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.3 и чл.60 ал.4 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г) –0.5 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имотите през 2014 г.;


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 827/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 827/03.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№720

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2013 г., като го допълва във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност „Домашен социален патронаж” - Калинка Иванова Манолова на длъжност касиер, по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от датата на назначаването и.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 829/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, давам ви думата за въпроси и коментари по бюджета, след това преминаваме към процедура на гласуване. Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, искам да попитам технологията при разплащане на този проект каква ще бъде? Визирам 382 162 лв., които трябва да платим по проекта „ Входна помпена станция“ , това е подобект на пречиствателна станция.
П. Рейзи: Не е подобект. Входна помпена станция е част от водния цикъл, част от целия проект.
Т. Янакиев: Така, тези 382 хил. лв. са бюджетни средства.
П. Рейзи: Да, така е. Водният цикъл е разделен на шест етапа: единият е примерно колектори – Созопол, другият е колектори – Черноморец, „Мисаря“, „Провлака“, самата пречиствателна станция, входна помпена станция вътре в самата пречиствателна станция и дълбоководно заустване. Това е целия проект и средствата, които са на стойност 75 млн. лв. В проекта на входна помпена станция се явяват непредвидени работи, по-точно когато е бил направен проектът, проектантът е сбъркал изграждането на една стена. Разбира се тези неща са констатирани по време на работата, в момента трябва да платим тези пари на изпълнителя. Съответно в момента се провежда процедура за плащането на тези пари. По закон до 50% от основния договор имаме право да правим допълнително договаряне с изпълнителя. Но няма как, за да се случат нещата и да се осъществи проекта, трябва да се платят тези пари. Поради тази причина в следващия бюджет сме заложили повече средства в капиталовата програма по отношение на водния цикъл.
Т. Янакиев: Значи да разбираме, че освен 75млн. ще заплащаме и други пари, ако евентуално възникнат до 50%? Един съвет тогава, говорете с проектанта, той е спечелил някаква поръчка, за да проектира тази станция нали така? И тази грешка, която ние сега плащаме с 382 хил. лв. е негова погледнато реално.
П. Рейзи: Случаят е малко по-специален. Вие знаете, че самата пречиствателна станция е на много труден терен. Той го е заложил по един начин, след това като са слязли в ниските нива попадат на вода. Не е проблема само на проектанта. Проблемът е, че започваме да копаем и не се знае какво ще намерим. Направени са сондажи, но въпреки всичко се работи трудно. Аз също се надявам колкото се може по-малко грешки да има допуснати по самото проектиране. Сега например пречиствателната станция, която ще се прави се предполага, че няма да има грешки, защото паралелно се проектира и се изгражда. Но ето ви друг пример, колекторите на Созопол, в момента пред Общината с наши средства трябва да направим една изливна шахта. Това го няма по проект, но в един момент колекторите ще станат по-бързи от пречиствателната станция и от дълбоководното заустване. Тези води, които ще текат, трябва да се изсипват някъде, не могат да заминат по колекторите към пречиствателната станция. Затова се принуждаваме да направим една изливна шахта пред Общината, там да се изсипват водите на стария и новия град и да заминават пак там, където се изсипват в момента. Така, че непредвидени разходи ще се появяват, надявам се да имаме средства и да се случват нещата.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-н Кмете. И аз се надявам да не изникват такива неща, защото сумите не са малки. Само с тези 382 хил. сме влезли вече вътре. И трябва да се упражнява по-строг контрол върху проектантите и изпълнителите.
П. Рейзи: Искам и нещо друго да ви кажа. Ние сме една от Общините, които имат добри собствени приходи. Това е голям проблем на европейските програми за другите общини. Затова и проектите им спират, защото тези пари , които в момета коментираме ги няма в проекта. И ако Общината не разполага с добри приходи, тя трябва да отиде на вариант кредит, защото проектът не може да се случи. Аз лично се радвам, че Общината има приходи, защото иначе нямаше да стигнем до тук. Ако трябва тази година ще пренебрегнем по-голямата част от капиталовата програма, само и само да се случи най-важното нещо в Созопол.
Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, искам да попитам за увеличението в § 52-00, дейност 122, кое премахна нуждата социалния патронаж да има автомобил и той да бъде прехвърлен към общинска администрация? И увеличенията в сумите за закупуването на този автомобил и на микробуса, дали няма да променят и условията по обществената поръчка, която вече сте обявили на сайта на Общината?
П. Рейзи: Не, няма да има промени, съгласували сме го това предварително. А що се отнася до автомобила, този който трябваше да закупим за социалния патронаж в с. Зидарово, на този етап няма нужда от него, тъй като има малко хора и се справяме и с един автомобил.
Р. Деспов: Аз видях в обществената поръчка, че автомобилът ще бъде втора употреба, така ли е?
П. Рейзи: Да.
Р. Деспов: Целесъобразно ли е да вземете такъв автомобил? Няма ли да е много скъпа подръжката?
П. Рейзи: Този автомобил ще се движи в района на общината, гледаме да е нещо по-приемливо, тъй като в момента няма средства.
Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Няма. В такъв случай влизаме в процедура на гласуване. Давам думата на председателката на комисията да зачита едно по едно отделните пера и да гласуваме.

П. Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 13 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 13 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 221 200лв. 13 000лв. 234 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04-придобиване
на транспортни средства:
-лек автомобил за ДСП с.Зидарово
се прехвърля за закупуване на
лек автомобил за общинска
администрация 22 000лв. 13 000лв. 35 000лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: - Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 89 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 105 755лв. 89 000лв. 194 755лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-реконструкция на съществуваща
В и К мрежа на ул.”Рибарска”
гр.Созопол 0лв. 89 000лв. 89 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: - Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление 484 162лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 837 500лв. 484 162лв. 353 338лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и кв.53а
гр.Созопол ,в т.ч и за авторски и
строителен надзор 837 500лв. 484 162лв. 353 338лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 382 162 лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 867 568лв. 382 162лв. 1 249 730лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Строителство на „Входна ПС на ПСОВ
Созопол и напорен тръбопровод
до дълбокоморско заустване 0лв. 382 162лв. 382 162лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става

§ 10-00 – издръжка 653 256лв. 10 000лв. 643 256лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 300 000лв. 10 000лв. 290 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 125 501лв. 10 000лв. 135 501лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04-придобиване
на транспортни средства:
-микробус 25 местен за РДНО 50 000лв. 10 000лв. 60 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 13 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става

§ 10-00 – издръжка 577 018лв. 59 232лв. 517 786лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 234 009лв. 59 232лв. 174 777лв.
в т.ч.
-текущ ремонт покрив
кметство с.Зидарово 59 232лв. 59 232лв. 0лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 210 000лв. 131 167лв. 341 167лв.
в т.ч.
-основен ремонт покрив
кметство с.Зидарово 0лв. 59 232лв. 59 232лв.

-основен ремонт на покрив на общинска
сграда, Културен дом, в УПИ І, кв.24
с.Равна гора 0лв. 71 935лв. 71 935лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става

§ 54-00 – придобиване на земя 135 000лв. 71 935лв. 63 065лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени
в границите на Градски стадион
Созопол, кв.87 75 000лв. 71 935лв. 3 065лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в дейност 898 „Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2013г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става

§ 10-00 – издръжка 481 560лв. 33 507лв. 448 053лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 75 864лв. 5 900лв. 69 964лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 85 548лв. 27 607лв. 57 941лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0лв. 33 507лв. 33 507лв.
в т.ч.
-Основен ремонт кухненски блок
ЦДГ с.Атия-строителен надзор 0лв. 5 900лв. 5 900лв.

-Основен ремонт кухненски блок
ОДЗ Созопол 0лв. 27 607лв. 27 607лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.1.Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 1

П. Щерионова: 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити във функция „Образование” в частта за местни дейности по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.2.1 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/, в т.ч. 5 608 888лв. за обекти, които ще финансират чрез приходен параграф 40-00 – „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 6.

било увеличение става

Общо капиталови разходи: 8 615 138лв. 102 739лв. 8 717 877лв.
От:
било увеличение става
-средства по формула „Образование” 35 762лв. 0лв. 35 762лв.

-собствени средства за местни
дейности 8 260 381лв. 102 739лв. 8 363 120лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№721

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2013г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2013г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 13 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 13 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 221 200лв. 13 000лв. 234 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04-придобиване
на транспортни средства:
-лек автомобил за ДСП с.Зидарово
се прехвърля за закупуване на
лек автомобил за общинска
администрация 22 000лв. 13 000лв. 35 000лв.


1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 13 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 89 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 105 755лв. 89 000лв. 194 755лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-реконструкция на съществуваща
В и К мрежа на ул.”Рибарска”
гр.Созопол 0лв. 89 000лв. 89 000лв.

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление 484 162лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 837 500лв. 484 162лв. 353 338лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и кв.53а
гр.Созопол ,в т.ч и за авторски и
строителен надзор 837 500лв. 484 162лв. 353 338лв.

Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 382 162 лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 867 568лв. 382 162лв. 1 249 730лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Строителство на „Входна ПС на ПСОВ
Созопол и напорен тръбопровод
до дълбокоморско заустване 0лв. 382 162лв. 382 162лв.


-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 653 256лв. 10 000лв. 643 256лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 300 000лв. 10 000лв. 290 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 125 501лв. 10 000лв. 135 501лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04-придобиване
на транспортни средства:
-микробус 25 местен за РДНО 50 000лв. 10 000лв. 60 000лв.

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в дейност 898 „Други дейности по икономиката” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:


било намаление става

§ 10-00 – издръжка 577 018лв. 59 232лв. 517 786лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 234 009лв. 59 232лв. 174 777лв.
в т.ч.
-текущ ремонт покрив
кметство с.Зидарово 59 232лв. 59 232лв. 0лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 210 000лв. 131 167лв. 341 167лв.
в т.ч.
-основен ремонт покрив
кметство с.Зидарово 0лв. 59 232лв. 59 232лв.

-основен ремонт на покрив на общинска
сграда, Културен дом, в УПИ І, кв.24
с.Равна гора 0лв. 71 935лв. 71 935лв.

било намаление става

§ 54-00 – придобиване на земя 135 000лв. 71 935лв. 63 065лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени
в границите на Градски стадион
Созопол, кв.87 75 000лв. 71 935лв. 3 065лв.


2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити във функция „Образование” в частта за местни дейности по дейности и параграфи, както следва:

2.1.Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 481 560лв. 33 507лв. 448 053лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 75 864лв. 5 900лв. 69 964лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 85 548лв. 27 607лв. 57 941лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0лв. 33 507лв. 33 507лв.
в т.ч.
-Основен ремонт кухненски блок
ЦДГ с.Атия-строителен надзор 0лв. 5 900лв. 5 900лв.

-Основен ремонт кухненски блок
ОДЗ Созопол 0лв. 27 607лв. 27 607лв.

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.2.1 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2013г./ Приложение №1/, в т.ч. 5 608 888лв. за обекти, които ще финансират чрез приходен параграф 40-00 – „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 6.

било увеличение става

Общо капиталови разходи: 8 615 138лв. 102 739лв. 8 717 877лв.
От:
било увеличение става
-средства по формула „Образование” 35 762лв. 0лв. 35 762лв.

-собствени средства за местни
дейности 8 260 381лв. 102 739лв. 8 363 120лв.П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 833/04.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: На вторият ред от проекта за решение в скобите след Приложение №2 да се запише и добави и Приложение № 3.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 833/04.12.2013г., ведно с приложенията и допълнението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№722

Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение №1 , Приложение №2 и Приложение №3) към настоящото решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2014г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.


Кр. Германова: Благодарим на председателката на комисията. Колеги, давам петнадесет минути почивка.

Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват четиринадесет общински съветника, имаме кворум, продължаваме днешното двадесет и девето заседание на Общински съвет – Созопол. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на г-жа Лулева.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, колеги, гости, на 13.12.2013г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Светлана Лулева - Председател; Тодор Чакъров; Стойчо Неделчев; Гено Пухов;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 771/12.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на имоти – публична общинска собственост, находящи се с. Габър, Община Созопол в частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, няма ли възможност този имот да се стопанисва по друг начин. Например да се отдаде под наем, за да може да се поддържа общинската собственост, но същевременно с това Общината да печели, а и да се запази имота?
П. Рейзи: Не, няма как. Училището се руши, в окаяно състояние е. Може и да не успеем да го продадем, но няма за какво да го използваме. Много години вече стои и нищо. Ако имаше и най-малка възможност да го използваме за нещо, щяхме да го запазим.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 771/12.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№723

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост променя статута на следните недвижими имоти:
1.1.1. УПИ ІІ-за училище, по плана на с.Габър, Община Созопол в кв.20, с площ 1000кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда „Училище”, със застроена площ 250кв.м., е съставен акт за публична общинска собственост № 328/03.09.2002г., като го обявява за частна общинска собственост.
1.1.2. УПИ ІV-за КОО, в кв.20, с площ 300кв.м. по плана на с.Габър, Община Созопол, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда, със застроена площ 66кв.м. /първи етаж – за здравна служба и втори етаж – за библиотека, е съставен акт за общинска собственост № 276/13.03.2002г., като го обявява за частна общинска собственост.

1.2.Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия по съставянето на нови актове за частна общинска собственост.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 784/19.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище гр. Черноморец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В точка 1 от проекта за решение на втория ред се добавя “допълва” годишната програма.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-жа Хрусанова.
З. Хрусанова: Направи ми впечатление, че има разминаване между идентификационния номер и площта му в посочената от оценителите информация. Вероятно това е техническа грешка, но искам да попитам дали е коригирана?
П. Рейзи: Да, става дума за техническа грешка, коригирана е.

Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 784/19.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№724

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост ,допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва за продажба Поземлен имот с идентификатор 81178.9.74, по КК на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 449кв.м. с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Поземлен имот с идентификатор 81178.9.74, по КК на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 449кв.м. с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Изоставена орна земя, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2189/23.10.2013год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 45130/четиридесет и пет хиляди сто и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130163/12.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 786/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XII-241, кв.29 по плана на с. Индже Войвода, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №786/22.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№725

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Нанка Йорданова Стоянова, чрез продажба на 77 кв.м. ид.ч. /седемдесет и седем идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XII-241, /дванадесет римско за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и едно/, кв.29 / двадесет и девет/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 698 /шестстотин деветдесет и осем/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130170/20.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 820 лв./осемстотин и двадесет лева/, без ДДС, /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 787/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, ул.“Стара планина“ бл.1, на наемател настанен по административен ред.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В точка 1 от проекта за решение на първия ред правното основание вместо чл.21,ал.11 т.8 … да се запише и чете “чл.21, ал.1 т.8 от...

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №787/22.11.2013г., ведно с корекцията на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№726

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Донка Андонова Русева , ЕГН ********, Апартамент, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.А, ет.2, ап.3, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.3, с площ 98.04кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и три тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 3/три/ с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 7.971%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.7, 67800.502.266.1.2, под обекта 67800.502.266.1.33, 67800.502.266.1.34, 67800.502.266.1.31, 67800.502.266.1.32, над обекта - 67800.502.266.1.6 .
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 210/18.11.2013г на независим лицензиран оценител, в размер на 56682лв./петдесет и шест хиляди шестотин осемдесет и два лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 788/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти –частна общинска собственост,находящи се в м. „Карагяура“, з-ще Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №788/22.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№727

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 002134, с площ 7729кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.2. Поземлен имот № 000615, с площ 818кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

2.1. Поземлен имот № 002134, с площ 7729кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2219/11.11.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1646/хиляда шестотин четиридесет и шест лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130169/20.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот № 000615, с площ 818кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м.“Карагяура“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1907/13.09.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 175/сто седемдесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130169/20.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 789/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент, находящ се в жилищна сграда в с. Индже Войвода, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №789/22.11.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№728

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост представляващ Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на втори етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 2, с площ 17.91кв.м., ведно със 25.184% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 30.92кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1539/02.09.2010год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4098/четири хиляди и деветдесет и осем лева/, без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 211/19.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 790/22.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в з-ще Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №790/22.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№729

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2013г.”, приета с Решение № 405/26.02.2013г. на Общински съвет Созопол/протокол 6/, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 004171, с площ 1742кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.2. Поземлен имот № 004175, с площ 1350кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.3. Поземлен имот № 004178, с площ 1434кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.4. Поземлен имот № 004190, с площ 2440кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.5. Поземлен имот № 004191, с площ 1109кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.6. Поземлен имот № 004193, с площ 1631кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване - нива.
1.7. Поземлен имот № 003095, с площ 7276кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

2.1. Поземлен имот № 004171, с площ 1742кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2194/28.10.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 647/шестотин четиридесет и седем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот № 004175, с площ 1350кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2195/28.10.2013год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 502/петстотин и два лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.3. Поземлен имот № 004178, с площ 1434кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2180/11.10.2013год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 533/петстотин тридесет и три лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.4. Поземлен имот № 004190, с площ 2440кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2181/11.10.2013год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 906/деветстотин и шест лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.5. Поземлен имот № 004191, с площ 1109кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2182/11.10.2013год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 412/четиристотин и дванадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.6. Поземлен имот № 004193, с площ 1631кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2183/11.10.2013год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 606/шестотин и шест лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.7. Поземлен имот № 003095, с площ 7276кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1794/08.05.2012год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2703/две хиляди седемстотин и три лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20130167/18.11.2013г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 803/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-780, кв.54 по плана на с. Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В точка 1 от проекта за решение на шестия ред след думите “ТИ ЕНД СИ АСОУШИЪТС” да се добави с “ЕИК 105 558 768”.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 803/29.11.2013г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№730

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът „ТИ ЕНД СИ АСОУШИЪТС” ООД с ЕИК 105 558 768, представлявана от Томас Антъни Алмънд, чрез продажба на 56 кв.м. ид.ч./петдесет и шест кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-780/едно римско за имот с планоснимачен номер седемстотин и осемдесет/, кв.54 /петдесет и четири/ по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 732 /седемстотин тридесет и два/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20130173/25.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 830 лв. /хиляда осемстотин и тридесет лева/, без ДДС./ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 804/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-497, кв.9 по плана на с.Зидарово, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 804/29.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№731

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Ефтим Димов Гайдарджиев, чрез продажба на 145 кв.м. ид.ч. /сто четиридесет и пет идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ I-497, /едно римско за имот с планоснимачен номер четиристотин деветдесет и седем/, кв.9 /девет/ по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, целият с площ 785 /седемстотин осемдесет и пет/ кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20130174/25.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 460 лв./хиляда четиристотин и шестдесет/, без ДДС./съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 805/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-316, кв.39 по плана на с.Равна гора, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 805/29.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№732

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Мартин Георгиев Мартинов, чрез продажба на 102 кв.м. ид.ч./сто и два кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-316 /едно римско за имот с планоснимачен номер триста и шестнадесет/, кв.39 /тридесет и девет/ по плана на с.Равна гора, общ.Созопол, целият с площ 869 /осемстотин шестдесет и девет/
2. Одобрява експертна оценка № 20130172/25.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 640 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет/, без ДДС.,/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 807/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-210, кв.18 по плана на гр. Созопол, с идентификатор №67800.505.16 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В точка 1 от проекта за решение на първия ред след чл.21, ал.1, т.8 да се добави ЗМСМА.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, когато обикновено прекратяваме съсобственост, частта от имота, която притежава Община Созопол е значително по-малка от тази, която притежават другите собственици. Тук имаме почти 50%. Ние продаваме може да се каже почти цял парцел. Но това, което ме смущава е, че собствениците са двама, а искането за прекратяване на съсобственост е само от единия. Другия уведомен ли е? Мисля, че и той има право да закупи тази собственост. Отказал ли е? В докладната няма приложени материали.
Г. Георгиева: Само да уточня, че когато става дума за прекратяване на съсобственост и собствениците са повече от един, единия може да подаде предложение за прекратяване. Но при издаване на заповедта се уведомяват всички съсобственици, който не иска, чак тогава представя декларация с отказ и договор се сключва с този, който заплати.
Р. Деспов: Не разбрах, когато мине решението, тогава ли ще бъде уведомен другия собственик?
Г. Георгиева: Да, това е принципно решение за продажба, че ще бъде извършена такава продажба на съсобственици, от там нататък в самата заповед за продажбата се записват всички съсобственици в имота, независимо от това дали са подали искане или не, се уведомяват всички.
П. Рейзи: Някой ако има претенции, че не иска да го закупи, представя декларация, че се отказва и тогава вече подписваме договора и заповедта само с този, който всъщност ще бъде купувач. Това е по закон.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 807/29.11.2013г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№733

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, прекратява съсобствеността с Тодорка Скулиева Проданова и Снежина Скулиева Вузева, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 61/шестдесет и един/кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот І-210/едно римско, имот планоснимачен двеста и десет/, кв.18/осемнадесети/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.505.16/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и пет, поземлен имот – шестнадесет/, целият с площ 123/сто двадесет и три/кв.м., ЗА СУМАТА от 14980лв./четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 808/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобствениците в ПИ 67800.502.77 по КК идентичен с УПИ II-865, кв.80 по плана на гр.Созопол, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 808/29.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№734

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Иван Андонов Петров, Атанаска Атанасова Петрова, Цоньо Стоянов Кенаров и Величка Атанасова Кенарова Дончо Стоянов Бъдев и Пенка Димитрова Бъдева, Атанас Стефанов Коджабашев и Радинка Генчева Коджабашева, Бойко Янакиев Михайлов и Виолета Петрова Михайлова, Красимир Николов Добрев и Павлина Стоянова Добрева, Йордан Влаев Киров и Цонка Стефанова Кирова, Венци Ненков Петров, Слави Стоянов Неделчев и Любка Йорданова Неделчева, Румяна Тенева Василопулу, Иван Пашинов Илиев, Венци Петров Георгиев и Албена Костадинова Георгиева, Петрана Георгиева Николова и Никола Василев Николов, Денка Тенева Стоянова, Ирина Георгиева Христова и Иван Георгиев Христов, Ана Димитрова Мутафова и Николай Иванов Мутафов, Даниел Бахарев Бахарев и Бахар Мавродиев Бахарев, Клео Кирякова Хрусова, Константин Николов Хрусов и Деян Николов Хрусов, Мая Динкова Тончева и Радостин Веселинов Тончев, чрез продажба на 270 кв.м. ид.ч. /двеста и седемдесет/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ПИ 67800.502.77 по КК идентичен с УПИ ІI-865, кв.80 по плана на гр.Созопол, община Созопол, общ.Созопол, целият с площ 779 /седемстотин седемдесет и девет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка №20130175/26.11.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 15 530 лв./петнадесет хиляди петстотин и тридесет лева/, без ДДС.в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 819/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Вносителят предлага промяна в проекта за решение, тъй като същият е неточно формулиран, поради което комисията предлага той да придобие следното съдържание: 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от “пасище, мера” в „друга територия, заета от селското стопанство на следните земеделски имоти:
1.1. Поземлен имот 67800.1.151, с площ 190 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Герени”
1.2. Поземлен имот 67800.1.154, с площ 842 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Герени”.
1.3. Поземлен имот 67800.5.729, с площ 88 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Буджака“.
1.4. Поземлен имот 67800.13.77, с площ 10342 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Добровица“
1.5. Поземлен имот 67800.14.53, с площ 1537 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.6. Поземлен имот 67800.15.30, с площ 637 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.7. Поземлен имот 67800.15.78, с площ 2497 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.8. Поземлен имот 67800.16.22, с площ 2075 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.9. Поземлен имот 67800.16.67, с площ 1572 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.10. Поземлен имот 81178.32.378, с площ 2684 кв.м., находящ се в землището на гр. Черноморец, м. „Кайряка“
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „пасище, мера“ в „полски път“ на поземлен имот № 000619, с площ 1806 кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м. „Карагяура”

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.


Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 819/02.12.2013г., ведно с предложението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№735

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от “пасище, мера” в „друга територия, заета от селското стопанство на следните земеделски имоти:
1.1. Поземлен имот 67800.1.151, с площ 190 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Герени”
1.2. Поземлен имот 67800.1.154, с площ 842 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Герени”.
1.3. Поземлен имот 67800.5.729, с площ 88 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Буджака“.
1.4. Поземлен имот 67800.13.77, с площ 10342 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Добровица“
1.5. Поземлен имот 67800.14.53, с площ 1537 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.6. Поземлен имот 67800.15.30, с площ 637 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.7. Поземлен имот 67800.15.78, с площ 2497 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.8. Поземлен имот 67800.16.22, с площ 2075 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.9. Поземлен имот 67800.16.67, с площ 1572 кв.м., находящ се в землището на гр. Созопол, м. „Соленки“
1.10. Поземлен имот 81178.32.378, с площ 2684 кв.м., находящ се в землището на гр. Черноморец, м. „Кайряка“
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „пасище, мера“ в „полски път“ на поземлен имот № 000619, с площ 1806 кв.м., находящ се в землището на с.Крушевец, м. „Карагяура”

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.

Кр. Германова: Благодарим на председателката на комисията, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на г-н Недин.

Ст. Недин: Добър ден на всички. На 13.12. 2013г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха:Светлана Лулева; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 770/12.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на ПУП- ЧИ на ПРЗ за имоти извън границата на урбанизираната територия, а именно: УПИ 9050 с площ – 2876кв.м. по плана на м. „Синетудис“, землище на гр. Созопол/ идентификатори 67800.9.50 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/, като промяната се изрази в преотреждане на нов УПИ с предназначение „ За трафопост“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 770/12.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№736

Общински съвет, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124А ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП- ЧИ на ПРЗ за имот извън урбанизираната територия, представляващ УПИ №9050 по плана на м.”Синетудис”, землище на гр. Созопол /идентификатор 67800.9.50 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/. като:
1. промяната се изразява в преотреждане на нов УПИ с предназначение “За трафопост”.
2. Общински съвет на основание чл.124Б ал.1 от ЗУТ одобрява Задание вх.№ 5-26-00-783/1/01.11.2013г. за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ.
Настоящото решение да се обяви по чл.124Б ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 776/15.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 81178.32.415” с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.35.171 ; №81178.32.388 ; №81178.32.434 и № 81178.32.415 в м.”Кайряка” , землище гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 776/15.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№737

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот № 81178.32.415 ”преминаващи през следните поземлени имоти в землище гр.Черноморец – част от ПИ №81178.35.171 ; №81178.32.388 ; №81178.32.434 и №81178.32.415 в м.”Кайряка” , землище гр.Черноморец ”

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 799/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на част от 500 м2 от ПИ 63015.505.173, целия с площ от 783 м2, по КК (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради” и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи процедирания поземлен имот.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 3 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 799/27.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№738

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• ПУП да се съобрази с проектните граници на ПИ 63015.506.389, с площ 500 м2, по проекта за План на новообразуваните имоти, зона по §4, от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, приет на Комисията по чл.28 от ППЗСПЗЗ, (обнародван в ДВ, брой 88 от 08.10.2013г.), идентичен с част от ПИ63015.505.173, целия с площ от 783 м2, по КК (№389 по предходен план).
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 40%,
• К инт. мак. =1,2,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на: Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Р-82/1/22.11.2013г., за изработване на:
-ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „жилищни сгради”.
-ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1. 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за: „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, част от поземлен имот №63015.505.173 (№389 по предходен план), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 800/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на задание със скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ / за част от урбанизирана територия за ПИ № 1218 от кв. 38 и преотреждане на същия за „ жилищно строителство”, участващ в УПИ ІІІ „За озеленяване и младежки клуб” по кадастралния, регулационен и застроителен план на село Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа; Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 800/27.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№739

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, съгласува скица- предложение и задание за изработване на ПУП-ПРЗ за част от урбанизирана територия, представляващ ПИ № 1218 от кв.38, попадащ в УПИ ІІІ-„За озеленяване и младежки клуб” и преотреждане на същия за жилищно строителство.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 801/27.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088 в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 801/27.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№740

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, чл. 152, ал.1 и ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за устройство на територията и Решение на МЗГ- Изпълнителна агенция по горите №ИАГ – 38914/23.10.2013 година, за предварително съгласуване за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088, в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението на горската територия.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-26-00-458/1/22.11.2013г., за изработване на: ПУП- план застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul №5088, в неурегулиран поземлен имот №001170, горска територия, землище с.Индже войвода, общ. Созопол, без промяна на предназначението на горската територия.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 806/29.11.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ 67800.8.45(XLV8045) и 67800.8.300(улица) в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 806/29.11.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№741

1.Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП – ЧИ на ПР за имот представляващ 67800.8.45(XLV8045) и 67800.8.300(улица), като уличната регулационна граница на ПИ 67800.8.45 (XLV8045) се проведе по границите на имота съгласно действащата кадастрална карта и трасировъчен чертеж към одобрения ПУП за имота.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация в обхват на ПИ 67800.8.45(XLV8045) и 67800.8.300(улица) в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 816/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 3 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Като гледам скицата, не мога да се ориентирам, г-н Александров този водопровод минава по стария път за к-г „Градина“ или не?
Р. Александров: Не, това не е стария път за к-г „Градина“, а е в района на „Червенка“.

Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 816/02.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№742
1 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-94-Н-119/1/26.11.2013 година, за проектиране за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на вилна сграда в ПИ81178.5.163 /УПИ VII-5163/, м. „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

1 3.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 817/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 3 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Александров, тъй като този път минава изцяло през територия, която е държавна собственост, по закон ли се налага ние да вземем това решение и къде го обявяваме, за да правим някакви промени в територия, която не е общинска, а държавна?
Р. Александров: В случая искането е постъпило от „Държавно горско стопанство – Бургас“. Това е път, който наистина е в държавен горски фонд и е за техните нужди, тъй като те имат сключен договор за изграждане на н броя пътища на територията на Държавното горско стопанство. И понеже пътят е описан тук като стабилизиран горски път, той не може да се стабилизира, защото това означава извършване на строителна дейност, без да се изработи парцеларен план. А иначе парцеларния план ще се обяви в Държавен вестник.
Р. Деспов: Благодаря, и още нещо искам да попитам, кой ще бъде инвеститорът на този път?
Р. Александров: Това е по договор на „Държавно горско стопанство-Бургас“, или на регионалната им структура, със съответна фирма. В никакъв случай не става дума за общинско финансиране.

Кр. Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 817/02.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№743

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.l,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет - Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън урбанизираните територии: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет — Созопол, одобрява задание с изх.№4-26-00-841/1/29.11.2013 година, за проектиране за обект: „Трасе на стабилизиран горски път „Песъклъка” – II част” в землищата на с.Вършило и с.Габър, общ.Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 818/02.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 3 гласа;
Против: няма;Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 818/02.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№744

1 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.1 и т.4, чл.61, ал.1, т.1 от Закона за горите, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.

1 2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№7-26-00-439/1/28.11.2013 година, за проектиране за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.

1 3.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.54 ал.2, т.4 от Закона за горите, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

1. 4.След влизане в сила на ПУП-ПП, да се изготви оценка за учредяване на сервитута, съгласно чл.63 от Закона за горите.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 820/03.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 3 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай започваме да разглеждаме скиците една по една, коментираме и гласуваме.
Кр. Германова: Скица №296 /27.11.2013 година
Р. Александров: Уважаеми общински съветници, представяме на вашето внимание 14 скици за временно преместваеми обекти. Скиците са нови, но обектите са стари, които сте гласували до сега. Скица №296 /27.11.2013 година е за павилион за промишлени стоки на ул. „Републиканска“ срещу магазин „Болеро“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №295 /27.11.2013 година.
Р. Александров: На нея е показан автосервиз в кв. „Мисаря“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №294 /27.11.2013 година.
Р. Александров: На нея са показани павилион за промишлени стоки, сергия за зеленчуци и баничарница, те са на ул. „ Републиканска“ на самото кръстовище.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №293 /27.11.2013 година.
Р. Александров: Показан е павилион за вестници на площад „ Черно море“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Скица №297 /28.11.2013 година.
Р. Александров: Тук имаме търговски комплекс на площад „Черно море“ с предложение за сергия за сладолед, рекламна табела на частен офис и телефони, които са в уличката към х-л „Селена“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №298 /28.11.2013 година.
Р. Александров: Тя е за рекламна табела на уличката между плаж „Хармани“ и стадиона, върху тротоара.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №300 /28.11.2013 година.
Р. Александров: С нея се предлага монтирането на павилион за промишлени стоки срещу „Първа инвестиционна банка“, но не на главната улица, а в пряката.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №299 /28.11.2013 година.
Р. Александров: Показана е рекламна табела на ул. „Републиканска“ до сградата на пожарната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №303 /28.11.2013 година.
Р. Александров: С нея се предлага поставянето на автомивки и автомивка с автосервиз, които се намират след стадиона.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №302 /28.11.2013 година.
Р. Александров: С нея се предлага разполагането на сергия за плод и зеленчук на „Магарешкия площад“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №301 /28.11.2013 година.
Р. Александров: Тя показва сергия за вестници пред 6-ти блок.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №306 /28.11.2013 година.
Р. Александров: Скица №306, както и на скица №305 и 304, това са три поредни скици, на тях са показани рекламни съоражения, преди влизането в града, в дясно, където традиционно се поставят билбордове, използвана е просто новата регулация на квартала, която влезе в сила след съответните съдебни процедури.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси по трите скици? Няма. Моля да гласуваме скица №306 /28.11.2013 година.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Моля да гласуваме скица №304 /28.11.2013 година.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Скица №305 /28.11.2013 година. Моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло решението по докладната, ведно със скиците, които до момента гласувахме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№745

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2014г., както следва:
Гр. Созопол:
1.Скица №296 /27.11.2013 година
2. Скица №295 /27.11.2013 година
3. Скица №294/27.11.2013 година
4. Скица №293/27.11.2013 година
5. Скица №297 /28.11.2013 година
6. Скица №298/28.11.2013 година
7. Скица №300/28.11.2013 година
8. Скица №299/28.11.2013 година
9. Скица №303/28.11.2013 година
10.Скица №302/28.11.2013 година
11.Скица №301/28.11.2013 година
12.Скица №306/28.11.2013 година
13.Скица №304/28.11.2013 година
14.Скица №305/28.11.2013 година


Кр. Германова: Благодарим на г-н Недин, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.Давам думата на председателя на комисията – г-н Гено Пухов.

Г. Пухов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа, на 13.12.2012г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
На заседанието присъстваха: Гено Пухов– Председател; Стоян Маринов; Стойчо Неделчев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Служители на общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 831/04.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 3 гласа;
Против: няма;Въздрържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай започвам да зачитам едно по едно лицата и ще гласуваме.

Кр. Германова: Соня Атанасова Атанасова от с. Зидарово
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Нина Георгиева Костова от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Златомир Денчев Атанасов от с. Атия
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колю Борисов Ценков от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Димо Янев Милчаков от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Касандра Янева Калата от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Радостина Германова Котакова от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Кирил Илиев Стоянов от с. Равна гора
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Анастасия Димитрова Мераджиева от с. Присад
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Георги Анастасов Карагьозов от с. Зидарово
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Николай Стефанов Апостолов от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Йорданка Александрова Димитрова от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Крусталена Костова Терзиева от с. Присад
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Христина Стефанова Янакиева от гр. Созопол
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Митра Димова Стоянова от с. Габър
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова:Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло решението по докладна записка с вх. № 831/04.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№746

1.ОбС – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Соня Атанасова Атанасова от с. Зидарово – ЕГН: *******, за закупени лекарствени средства за провеждане на лечението на сина и – Илия Сонев Атанасов – ЕГН: ******** , 56 % инвалидност , умствена изостаналост и поведенчески отклонения в размер на
500 / петстотин / лв.

Нина Георгиева Костова от гр. Созопол – ЕГН: *********, за закупени лекарства на детето и Наталия Неделчева Костова - ЕГН: ******* в размер на 166 /сто шестедесет и шест/ лв.

Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец – ЕГН: ********, за закупени лекарства на детето – Цветомира Светославова Славова – ЕГН: ******** , с диагноза „остра лимфобластна левкимия „ в размер на 500 / петстотин / лв.

Станка Здравкова Маринова от с. Равна гора – ЕГН: ********,за проведено лечение на дъщеря и Янка Стоянова Маринова – ЕГН: *********, диагноза „катаракта „ 70 % увреждане на зрение в размер на 500 / петстотин / лв.

Златомир Денчев Атанасов от с. Атия - ЕГН: *********,страдащ от „таласемия” , 100 % увреждане, за закупени лекарствени консумативи в размер на 218 / двеста и осемнадесет/ лв.

Колю Борисов Ценков от гр. Созопол – ЕГН: *******, с диагноза „карцином на ларинкса” за закупени лекарства и транспортни разходи в размер на 330 / триста и тридесет / лв.

Димо Янев Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: ********, 100 % увреждане с чужда помощ , с водеща диагноза след мозъчно увреждане „ спастична десностранна химипареза” за закупени лекарства в размер на 214 / двеста и четиринадесет / лв.

Касандра Янева Калата от гр. Созопол – ЕГН: ********, за закупени консумативи по извършена операция на става в размер на 500 / петстотин/ лв.

Радостина Германова Котакова от гр. Созопол – ЕГН: *********, с диагноза „ болест на Ходжкин” за извършени разходи по лечение в размер на 2000 / две хиляди / лв.
.
Кирил Илиев Стоянов от с. Равна гора – ЕГН: ********, страдащ от захарен диабет , дясно странна химипареза - за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.

Анастасия Димитрова Мераджиева от с. Присад – ЕГН: ********* с диагноза „инсулинозависим захарен диабет” , 76 % трудова неработоспособност за лекарствени средства в размер на 160 / сто и шестдесет / лв.

Георги Анастасов Карагьозов от с. Зидарово – ЕГН: ******** , за закупуване на ортопедични импланти при извършена хирургична интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Николай Стефанов Апостолов от гр. Созопол – ЕГН: ******** , за извършени разходи по оперативно лечение на херния в размер на 130 / сто и тридесет / лв.

Йорданка Александрова Димитрова от гр. Созопол – ЕГН: ******** , за извършени разходи по оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Крусталена Костова Терзиева от с. Присад – ЕГН: ********, за извършени разходи по лечение в размер на 340 / триста и четиридесет / лв.

Христина Стефанова Янакиева от гр. Созопол – ЕГН: ********, с определяща диагноза „ херния дискалис ”за извършени разходи по оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Митра Димова Стоянова от с. Габър – ЕГН: *********, за извършено оперативно лечение в размер на 270 / двеста и седемдесет / лв.


Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до края на първото тримесечие на следващата 2014 г. .


Кр. Германова: Благодарим на г-н Пухов. Преминаваме към последната точка от дневния ред, а именно: т. VI. Докладна записка с вх.№ 846/ 13.12.13г. от Кр. Германова – Председател на Обс – Созопол, относно: Ратифициране на Споразумение за партньорство между Община Созопол- Република България и Община Сигишоара – Република Румъния.Тази докладна беше разгледана на комисията по законност и с резултат от гласуването: За 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, на 11 и 12.12.2013г. бяхме заедно с г-н Рейзи в гр. Сигишоара Румъния, за подписване на споразумение за партньорство между двата града. Бяхме там по тяхна покана. Както знаете по закон, след всяко едно подписване на такова споразумение, то трябва да се ратифицира от Общинския съвет. Сега ще дам думата на Кмета, да разкаже как се стигна до това споразумение.
П. Рейзи: Уважаеми общински съветници, г-жо Председател, идеята да се побратимим с гр. Сигишоара се роди от Франкофонския фестивал, който се провежда в гр. Созопол. Сигишоара е един прекрасен малък град, в който живеят около 20 хил. човека. Надявам се побратимяването, което направихме да не остане само на хартия. Намерихме доста общи теми за разговор с домакините, те имат голямо желание да направим един обмен на туристи. Харесаха нашите фестивали, най-вече Аполония, искат да вземат участие в тях. Изобщо една доста добра среща се получи с много интересни идеи за съвместна работа. Поканили сме ги в Созопол за Франкофонския фестивал, може би тогава ще направим едно извънредно заседание, за да подпишем и ние споразумението. В общи линии това е, надявам се на една добра съвместна работа.
Искам да кажа и още нещо, тъй като това ще е последното заседание за тази година, искам да пожелая на всички ви много здраве, щастие, ползотворна работа през 2014. Да ви благодаря за добрата съвместна работа, която свършихме през тази година. Пожелайте си нещо в навечерието на Коледа и дано то се сбъдне през 2014 година.

Кр. Германова: Колеги,въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 846/ 13.12.13г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№747


Общински съвет – Созопол ратифицира споразумение за партньорство между Община Созопол – Република България и Община Сигишоара – Република Румъния.Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...……............
/В. Пазвантова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол
Протоколът е публикуван на: 21.12.2013


върнете се назад

Новини:

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...