:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №12/01.09.2004 г


ПРОТОКОЛ №12


Днес 01.09.2004 г.от 10.30 ч., Общински съвет Созопол проведе дванадесетото /извънредно/ заседание под ръководството на Панайот Рейзи – Председател на ОбС Созопол.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници, кмета на община Созопол – г-жа Караманова, Кмета на Община Гутенщайн – Долна Авсктрия – г-н Ади Ройшер, г-н Рудолф Масичек – Президент на Областния съд в Община Гутенщайн, г-н Ханес Сепер – Общински съветник в Община Гутенщайн, г-н Иван Витанов – Областен управител, г-жа Семерджиева – Зам. областен управител, г-н Мархолев – Зам. Кмет на Община Созопол, г-н Андонов – Секретар на Община Созопол, кметовете на кметства, граждани на Созопол.
П. Рейзи – Добър ден уважаеми г-н Ройшер, г-жо Караманова, г-да Общински съветници. Имам удоволствието да открия дванадесетата извънредна тържествена сесия на Общински съвет – Созопол. Гости на дванадесетата извънредна сесия на Общински съвет, са г-н Иван Витанов – Областен управител на Бургаска област и г-жа Фани Семерджиева – Заместник областен управител. Давам думата на г-жа Караманова да прочете приветствие от г-жа Елена Кирчева – посланик на България в Австрия.
В. Караманова – Добър ден. Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Ройшер, уважаеми Общински съветници и гости. В Община Созопол се получи приветствен адрес по повод подписване на Споразумението за приятелство от Посланик Кирчева – извънреден и пълномощен Посланик на Република България в Австрия. Посланик Кирчева оказа изключително активно сътрудничество при осъществяване на контактите между Община Созопол и Община Гутенщайн. Сега ще Ви зачета приветствения адрес на Посланик Кирчева:
“Уважаема г-жо Кмет на Созопол, уважаеми г-н Кмет на Гутенщайн, уважаеми г-н Председател на Общински съвет, г-жи и г-да членове на Общински съвет – Созопол, уважаеми гости. За мен е голяма чест и радост да приветствам осъществяването на тази прекрасна инициатива – установяването на партньорство между Община Созопол и австрийският град Гутенщайн. Особено ми е приятно, че това събитие се вписва в юбилейната за двете страни 2004г. Сто двайсет и пет години от установяването на Българо-Австрийските дипломатически отношения и не по-малко е удоволствието, че стартът на още едно Австрийско-Българско приятелство, партньорство между Созопол и Гутенщайн съвпада и с друг, значим юбилей – Двайсет години празници на изкуствата “Аполония”, които се откриват тази вечер в гр. Созопол. Идеята на българското посолство във Виена за установяване на партньорство между Созопол и Гутенщайн, се роди най-вече от желанието да се свържат два града със сроден дух и атмосфера. И двата белязани с красотата на природата и изкуствата. Античният Созопол с неповторимото очарование на морето и раждащата се в неговата необятност любов. Гутенщайн – с чистотата, младостта и величието на планината, родила големия драматург Фердинанд Раймонд. Уникалната атмосфера, вдъхновила през годините и събираща по традиция всяко лято творците, представящи се на празниците на изкуствата “Аполония” в Созопол и на фестивала на изкуствата “Раймондс фест шпилс” в Гутенщайн. Партньорството стартира и в една успешна европейска за България година. Финализирането на преговорите, отварящо пътя към предстоящото през 2007 г. присъединяване на България към Европейския съюз. В този смисъл, събитието остава в съзнанието на всеки от нас и като пореден знак за единството и многообразието на интегриращата се европейска култура и за пулсиращо по нов начин европейско сътрудничество. Пожелавам сключващото се днес партньорство между Община Созопол и Община Гутенщайн, да бъде успешно, динамично, интересно и да чества своя юбилей в атмосферата на приятелство и любов към красотата и изкуствата. Пожелавам също на нашите австрийски приятели от Гутенщайн, както и на всички организатори и спонсори, участници и гости на тазгодишната “Аполония”, хубави мигове на съпреживяване на юбилейните културни събития, на вдъхновени срещи със стари и нови приятели.
01.09.2004 г.
Д-р Елена Кирчева – извънреден и пълномощен Посланик на Република България в Република Австрия.”
П. Рейзи – Благодарим на г-жа Елена Кирчева за хубавото послание, следващите гости на нашата извънредна тържествена сесия е Кметът на Гутенщайн – г-н Ади Ройшер. Давам му думата да разкаже и да каже малко за своя град, за своята държава, защото следващият момент от днешната сбирка е подписването на споразумението между двата града – Гутенщайн и Созопол. Има думата Кмета на Гутенщайн – г-н Ройшер.
Г-н Ройшер – Многоуважавана г-жа Караманова, многоуважавани гости и членове на Областният съвет. Имам честта и се радвам, че мога да присъствам тук. За мен е една голяма чест да мога да бъда тук днес и да Ви поздравя. Отношението към моята жена е, че аз я обичам, но не я владея. За мен беше голяма радост, че можах да посрещна Вашата Кметица г-жа Караманова на гости в моя роден град Гутенщайн. Поради нейната очарователност не беше трудно да създадем веднага контакт. Златко Иванов ни помогна при разговора. Ако днес се сключи договора за партньорство между Гутенщайн и Созопол, така е за нас един историчести ден и мога да Ви потвърдя, че това ща бъда за нас един голям и важен ден. Ние ще се постараем и ще положим неимоверни усилия да Ви помогнем и при развитието Ви и след като влезете в Европейския съюз във всеки един бранш – туризъм, икономика, медицина. Община Гутенщайн има 2000 жители и площта и е около 150 кв.км. Досега Гутенщайн беше предпочитана заради нейната природа. Това доказва и показва, че нашата област стои под закрила. Гутенщайн е между трите известни курорта в Австрия. Много личности направиха Гутенщайн за тяхна родина. Също големият писател и актьор Фердинанд Раймонд направи Гутенщайн за негова родина. Заради това, поради тази причина всяка година се провеждат “Раймондс шпилс” игри в Гутанщайн със 17 хиляди гости. За почитателите на музиката също има музика от висока класа. Това е една лятна академия за музика, която се посещава от над двайсет държави. Особено се гордея от нашите радиостанции, които дават възможност на младите хора в Гутенщайн да изучат радиото във всяко едно отношение и подробности. И поради тази причина Гутенщайн има лично радио за този фестивал през лятото. Много се радвам, че Созопол и Гутенщайн са едни от първите общини на нашите две държави, които за първи път могат да осъществят това приятелство между Созопол и Гутенщайн в Европейския съюз. На това място искам да благодаря на г-жа Елена Кирчева, която е една приятелка на Созопол и Гутенщайн. Нейният голям ангажимент направи възможно това приятелство и сътрудничество. Благодарности на всички, по-специално на моята уважаема и мила г-жа Караманова за приятелското отношение и посрещане и отсега се радвам, че мога да посрещна нея и нейната делгация в Гутенщайн, като знак на съединение мога, многоуважаема колежке, целите на нашата среща, като знак на нашето бъдещо сътрудничество да Ви предам /подарява на г-жа Караманова сувенир/.
П. Рейзи – Благодарим на Кмета на гр. Гутенщайн за хубавите думи. Давам думата на Кмета на Община Созопол – г-жа Веска Караманова.
В. Караманова – Уважаеми гости, уважаеми колега, уважаеми Общински съветници. Наистина днеска е вълнуващ ден, защото предстои подписване на Споразумение между Община Созопол и Община Гутенщайн. Община Созопол е съставена от един град и дванайсет съставни селища с население приблизително 14 000 /четиринадесет хил./ души и площ 585 хил. кв.км. Общината като цяло е насочила развитието си главно в областта на туризма, в същото време се правят опити за възстановяване на част от стари традиционни за района производства. Общото, което свързва Созопол и Гутенщайн и това, което всъщност подтикна Посланик Кирчева към побратимяването и осъществяване на контактите между двата града, е провеждането на културни празници през лятото. Както в нашия град, така и театралните празници на Раймонд в Гутенщайн. Празниците на изкуствата в Созопол се провеждат за двайсети пореден път и те вече са се превърнали като част от живота в нашия град. С подписване на Споразумението между Созопол и Гутенщайн смятам, че ние ще успеем да осъществим контакти в областта на образованието, здравеопазване, в сферата на икономиката, обмяната на туристи и по-специално туристическо развитие със съответни туристически фирми. Разбира се не без значение е да видим опита на Община Гутенщайн в отношението им към възрастните хора, с прекрасния дом за възрастни хора, който аз видях в Гутенщайн и съм впечатлена от отношението на жителите на този град, отношението на Областта Долна Австрия към възрастните хора и към хората от третата възраст, които живеят там. За мен това беше впечатляващо. Смятам, че ние можем да осъществим контакти сериозни и заедно да кандидатстваме по проекти, които да защитаваме заедно пред делегацията на Европейския съюз в Брюксел. От една страна – Гутенщайн като град, чиято държава е в Европейския съюз и от друга страна – ние като държава, чието членство предстои да бъде реализирано през 2007 г. Ноу хау-то, което имат Австрия за проекти в Европейския съюз може да ни бъде много полезно на нас като страна, която тръгва по тоя път и на която са и необходими много проекти в момента, както на България като цяло, така в частност и на Созопол. Радвам се изключително много, предполагам и всички в залата, на посещението на делегацията от гр. Гутенщайн. Това са така едни изключително сърдечни хора, ние сега ще ги опознаем в рамките на една седмица със широко отворени сърца, сигурно, защото са в предпланините на Алпите, като всички планински хора, те имат богата душевност и чувствителност. Благодаря им за посещението тука, надявам се сътрудничеството ни да бъде ползотворно. Благодаря Ви.
П. Рейзи – След така представени добре двата града от техните кметове, моля всички гости в залата и Общинските съветници и г-н Витанов, да станем прави и да преминем към подписване на Споразумението между гр. Созопол и гр. Гутенщайн.
/Кметовете на двете Общини подписват Споразумението/
/Ръкопляскания/
П. Рейзи – Давам думата на г-н Витанов – Областният управител на гр. Бургас за поздрав към днешния празник.
Г-н Витанов – Уважаеми кметове, уважаеми г-н Председател на Общински съвет, уважаеми Общински съветници, от името на правителството, чийто представител съм, Ви поздравявам с току що подписаното Споразумение. Пожелавам Ви дълго и ползотворно сътрудничество в интерес на двете Общини, в интерес на хората, които живеят в тези Общини. Поднасям Ви личните поздрави с пожелание за успехи на Външния Министър на Република България – г-н Соломон Паси. От това, което чух при представянето на двата града, на двете Общини, не е чудно, че стигнахте до това Споразумение, тъй като между двете Общини има много общи неща, които ни свързват и аз съм сигурен, че общите усилия на хората от Созопол и от Гутенщайн ще доведат до нови успехи в това отношение. България съвсем скоро ще заеме полагащото и се място в семейството на Европа. За да стане този процес възможен и скорошен, пътят за това е през подписване, през установяване на такива взаимоотношения, каквито Вие току що фиксирахте с подписите си. Изпитвам огромно задоволство и гордост като Областен управител, в състава на чиято Област е Община Созопол, че процеса на децентрализация на местната власт, намира своето отражение и в инициативи като тази. Уверявам Ви, че ще срещнете подкрепата когато и за каквото е необходимо на Областна администрация – Бургас в осъществяване на Вашите намерения. Използвам случая да помоля г-н Кмета Ройшер да предаде поздрави на колегата от Австрия, с когото надявам се, ще имам възможността да се запозная. Още веднъж поздравления и пожелание за успешно и ползотворно сътрудничество.
П. Рейзи – Благодарим на г-н Витанов. В заключение преди започване на Тържествената сесия, искам да поздравя двамата Кмета – Кмета на Созопол и Кмета на Гутенщайн. Пожелавам им успешна и ползотворна работа и нека днешното подписване на Споразумението да донесе много положителни страни, както на Созопол, така и на Гутенщайн. Успешна и ползотворна работа.Уважаеми Общински съветници, уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Витанов, откривам ДВАНАДЕСЕТАТА сесия на Общински съвет. Всички сте получили материалите за предстоящата сесия. Повода за свикването на тази Тържествена сесия е побратимяването на двата града – гр. Созопол и гр. Гутенщайн. По “Правилника за работа на Общински съвет – Созопол”, Общинският съвет трябва да ратифицира подписания договор преди малко, за това, кворум имаме в залата, откривам ДВАНАДЕСЕТАТА сесия на Общински съвет. Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред в изпратените покани, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Единодушно се приема дневния ред.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№175
Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1. Ратифициране на Споразумение за партньорство между община Созопол – Република България и община Гутенщайн – Долна Австрия.

П. Рейзи – Предлагам Председателката на Комисията по Законност и ред да прочете решението на Комисията.
П. Чапевова – Уважаеми г-н Областен управител, уважаеми г-н Кмете на Гутенщайн, уважаема г-жо Кмет на община Созопол, уважаеми г-н Председател на Общински съвет – Созопол, колеги, многоуважаеми гости, за мен е чест да Ви представя Протокола от съвместното заседание на Комисиите към Общински съвет – Созопол, който се състоя на 30.08.2004 г. в канцеларията на Общински съвет. На заседанието присъстваха общинските съветници:
1. Красимира Германова – Председател на комисията по “Финанси и бюджет”;
2. Петя Чапевова – Председател на комисията по “Законност и обществен ред”;
3. Добри Добрев – член на комисията по “Законност и обществен ред”,” Финанси и бюджет”,” Устройство на територията”;
4. Тихомир Янакиев – член на комисията по “Финанси и бюджет”
5. Дияна Колчева – Председател комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”;
6. Димо Минков – член комисията по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, “Устройство на територията”, “Здравеопазване, образование, култура”;
7. Милко Димов – член на комисията по “Устройство на територията”;
8. Росен Деспов – член на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”;
9. Станислав Стефанов – Председател на комисията по “Здравеопазване, образование, култура”.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Панайот Рейзи – Председател на Общински Съвет – Созопол;
2. Веска Караманова – Кмет на Община Созопол.

Комисиите разгледаха и се произнесоха по:
1. Докладна записка вх. №644/25.08.2004 г. от г-н Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет – Созопол, относно ратифициране на Споразумение за партньорство между община Созопол - Република България и община Гутенщайн – Долна Австрия.

След обсъждане комисията премина към гласуване.
Резултат от гласуването:
За: 9 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22 от ЗМСА, във връзка с Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, РАТИФИЦИРА Споразумението за партньорство между Община Созопол – Република България и Община Гутенщайн – Долна Австрия.
П. Рейзи – Дами и господа Общински съветници, имате думата за дебати по така направеното предложение. Ако няма такива, моля да преминем към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение от Председателя на Комисията по Законност и ред, моля да гласува “ЗА”:
За – 16 гласа
Против – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Единодушно се приема.

Общински съвет взе следното
РЕШЕНИЕ:
№176
Общински съвет – Созопол, на осн. чл.22 от ЗМСА, във връзка с Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, РАТИФИЦИРА Споразумението за партньорство между Община Созопол – Република България и Община Гутенщайн – Долна Австрия.

П. Рейзи – Искам да честитя на двамата Кмета. Спораазумението вече е одобрено и от Общински съвет – Созопол. Честито. С това приключваме дванадесетата сесия на Общински съвет. Моля Общинските съветници да заповядат да направиме снимки и да остане един спомен от днешната Тържествена сесия. Благодаря на гостите, на всички Вас. Закривам сесията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ: ................
/П. РЕЙЗИ/върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...