:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 14/12.09.2008г


ПРОТОКОЛ № 14

Днес, 12.09.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе Четиринадесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр. Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова и Симеон Симеонов – Зам. Кметове на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Божана Чампарова – юрист Общинска собственост, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Вaля Бучeнкова – Гл. специалист бюджет, Златка Мусева – Гл.Счетоводител на Община Созопол, Христо Христов – Директор Дирекция “ТСУ”, Румен Александров – Гл. Архитект на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор дирекция”Евроинтеграция”, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, г-н зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото четиринадесето заседание на Общински съвет. Искам да направя няколко съобщения. В една от почивките ще ви бъдат раздадени покани за тържествена сесия по повод пристигането на унгарците и подписването на споразумение за сътрудничество. Второ, искам да продължим така създадената традиция в този Общински съвет, през изминалите дни до тази сесия имахме няколко рожденика – Пенка Щерионова /25.07/, Тодор Чакъров /05.08/ и Николина Пехливанова /30.08/. Поздравявам ги и тримата от името на целия Общински съвет.
И още едно съобщение към Кметовете на селата, оставете по един мобилен телефон, много трудно ви откриваме.
Присъстват шестнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам четиринадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Ще ви моля да изключите телефоните си или да ги прехвърлите на тих режим. По правилник, започваме с питания към Кмета на Общината. Давам ви думата колеги имате ли въпроси?
Д.Желев: Имам два въпроса към вас г-н Кмете. Първия ви го зададох на предното заседание и поисках писмен отговор, до момента не съм получил. Става въпрос за северната алея. Вторият ми въпрос е за тези пари които гласувахме за изграждането на дом за социален патронаж в с.Зидарово, кога ще приключи ремонта и кога ще започне работа? Благодаря ви.
П.Рейзи: Патронажа, се надявам до края на годината да заработи. Там ни бавеше проекта. По отношение на другият въпрос, бях се разпоредил да ви бъде изпратено писмо, не знам защо това не е станало. Вас ви интересува главно какви приходи сме реализирали от там, за тази година са събрани 37 000 лв. смятам че това е една добра сума. Там имаме пет обекта по чл.56 от ЗУТ всичко останало е тротоарно право. Ще получите отговора ми и в писмен вид.
Й.Сейменова: Г-н Кмете гавана на пристанището е в безобразно състояние. Обърнете внимание и като председател на рибарското дружество. Миналата година по някаква програма бяха отпуснати някакви средства и водолаза, който е към музея направи почистване, но сега нещата си вървят п старо му.
Х.Бардуков: В с.Зидарово има една чешма от която на месец се изразходва вода на стойност 400 лв. Направихме допитвания до гражданите и администрацията там, оказа се че към тази чешма са закачени няколко къщи и това било стара традиция. Това се води като задължение на Кметството и след всеки месец кмета трябва да събира парите от длъжниците. Сметката която е пристигнала е на стойност 2 000 лв., ако не успее кметството да събере тази сума ще бъде ли обезщетено? Другият ми въпрос е свързан с дървата за огрев, събирали са се пари за раздаване на пет кубика дърва, обаче от горското са се обадили и са казали че се повишават дървата на с.Присад има и Заповед на Кмета на Общината и ще се раздават по четири кубика. Това са ми въпросите.
П.Рейзи: По първия въпрос Кмета на с.Зидарово трябва да ви даде отговор, ако е тук да стане и да отговори, защото в крайна сметка той е домакин, а всеки кмет се грижи за района си. По втория въпрос, нещата седят така. Направени бяха няколко срещи с директора на горското г-н Жеков и директорката на горското в Бургас, г-жа Стаматова, получихме следната информация: За получаване на дърва нашата Община е разделена на две места, едното е Бургаското горско стопанство, а другото е Ропотамското горско стопанство. Първоначално се разбрахме на селата да се дават по пет кубика, но в един момент се оказа че дървата са определени за сеч и в района и с.Зидарово да получава по пет кубика, а с.Присад да получава по три кубика. В с.Здарово никой не е по-привилигирован от селата Присад, Габър и Вършило и според мен всички в тази Община са равни и за това се намалиха кубиците на четири, но Заповед не е издавана. Въпреки това в с.Атия и с.Черноморец ще се раздадат по два кубика дърва.
На всички Кметове искам да им кажа, че нещата са много трудни. Аз имах идея да си направим наше общинско горско стопанство и ние да раздаваме дървата, оказа се че в Закона има промени, които ни забавят. Също така списъците, които ни представят Кметовете са доста обемни, трябва малко да се отсеят.
Х.Бардуков: Относно питането ми Кмета на с.Зидарово за водата, след като се обръщам към вас значи вече съм се обърнал първо към него. А въпросът ми беше зададен в тази насока, длъжни ли са Кмета и секретарката да се превръщат в инкасатори на ВиК.
П.Рейзи: Първо това нещо го чувам сега за първи път. Второ на кмета на с.Зидарово този проблем явно не му е от вчера. Вече девети месец сме кметове, до ден днешен това не ми е поставено като проблем. Трето, най-малкото което може да направи кмета е да спре тази чешма. Щом се краде вода и се плаща с Общински пари има пълното право, той е Кмета. Сега вече след като съм информиран, ще проверя нещата и ще реагираме.
М.Димов: Въпросът ми е свързан с вчерашна публикация на Румен Ангелов в “Морски труд” относно пристанищата, цитираше се Созополското, че не е възстановено. Знаем че на Приморско и на други ги възстановиха. Като информация да ни дадете до къде са стигнали преговорите пристанищата на с.Черноморец и гр.Созопол кога ще се върнат на Общината.
П.Рейзи: От момента в който станах кмет, съм ходил няколко пъти до Министерски съвет на преговори по темата. За с.Черноморец – там изобщо не фигурира като съоръжение пристанище, даже е вкарано в концесията на плажа.
За гр.Созопол отговора беше, никога няма да стане общинско. Попитах защо, защото се подготвя процедура за концесия, каквото и да направите не става. Момента е бил тогава, когато са възстановили на другите. В момента не може да се направи лоби и да се вкара докладна в парламента за да се извърши промяната.
Това което искам да ви кажа сега е, че водим сериозни разговори по започването и изграждането на ново рибарско пристанище в Созопол с държавни средства. Залага се да бъде на гърба на Марината там където в момента попадат отпадните води на града. Проекта е в много напреднала фаза и очаквам до два три дни Министъра на транспорта да подпише предложението и пристанище Бургас да поръча проектирането. По отношение на проектирането и аз бях започнал да действам но ми казаха да спра, защото това ще го направи държавата. Ако това стане ще се получи много добре, защото всички тези рибарски кораби ще се преместят и на тяхно място ще се направи една добра хладилна база с рибна борса, ще се премести цялата администрация, гранична полиция, цялото съоръжение е много добро.
Черноморец съм го заявил да влезе в програмата за аквакултурите като лодкостоянка, но и там имаме проблем. Казах ви че е вкарано в концесията на плажа и сега трябва да го изкараме. Искам определение територии, които са в момента държавна собственост да се актуват като общинска за да можем да направим една добра лодкостоянка по програмата която е към Министерството на земеделието. По тази програма сме проектирали и Созополския кей, от чешмата до поделението е общински, да стане една добра лодкостоянка да се оформи едно добро кейово пространство.
В България има една такава практика за тези морски съоръжения. Всички знаем че нашето рибарско пристанище е с най-голяма рибарска флотилия, най-много риба се вади тук но то се води търговско. В България има само едно регистрирано рибарско пристанище и то е пристанището на Несебър. Надявам се че до максимум година тези проблеми със статутите и прилежащите територии на пристанища ще се изчистят, естествено ще продължаваме да водим разговори, да правим срещи и комисии.
Д.Трънков – Кмет на с.Габър: Аз искам да кажа няколко думи по повод дървата. Има много хора които са в списъците и реагират за количеството на дървата а не живеят в селата. Г-н Рейзи е направил изключително много за тези дърва, а в предния мандат списъците е укриваха и ни даваха по два кубика само. А проблема с водата, аз го имах същия. С две думи си разреших проблема, отидох отрязах тръбата и проблем няма.
П.Рейзи: Искам да направя едно пояснение, от тази година съм поставил една задача в разговорите с Кметовете – дърва даваме само на постоянно живеещите граждани, такива с временни регистрации в списъците не фигурират.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. В началото на заседанието ви бяха раздадени две докладни записки, като извънредни. Предполагам сте се запознали с тях, не са толкова обемни като преписки.Предлагам в дневния ред като точка седем да бъде включена докладна записка с вх.№679/10.09.2008г. и докладна записка с вх.№680/11.09.2008г. като точка осем. Имате ли някакви други предложения по дневния ред? Г-н Желев.
Д.Желев: Докладна записка с вх.№622/22.08.08г. относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от Община Созопол акции в “Алепу Вилидж” АД и Докладна записка с вх.№660/28.08.08г. относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в имот с кадастрален номер с № 67800.47.47, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол /идентичен с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино”/ смятам че и двете трябва да се представят на по-широко обществено обсъждане. Предложението ми е тези две докладни записки да отпаднат от дневния ред. Ако трябва и да се направи референдум за тях.
К.Германова: Съгласно правилника след като приемем дневния ред и като стигнем до тези точки, можете да предложите на вносителя да оттегли докладните записки и ще се гласува от Общинския съвет.
П.Рейзи: Отпадат точки от дневния ред само ако вносителя оттегли докладната си. Така както ви обясни и Председателката, точки към дневния ред могат само да се добавят.
Д.Желев: Нека юристите да кажат.
Б.Йорданов: Въпросът по приемане на дневния ред е процедурен. Това което г-н Желев отправя като предложение е дискусия от гледна точка на самото предложение. Ако някой не е съгласен с дневния ред не гласува.
К.Германова: Други предложения има ли? Няма. Който е съгласен като точка седем в дневния ред да влезе докладна записка с вх.№679/10.09.2008г. и като точка осем да влезе докладна записка с вх.№680/11.09.2008г., моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се
Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с приетите преди малко точки седем и осем, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 307

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 12.11.2007г. ДО 30.06.2008г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№590/30.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Получено уведомление от страна на “Черноморска лизингова компания” ЕООД, съгласно чл.14 от Устав на “Алепу Вилидж” АД.
2. Докладна записка с вх.№616/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решение №257/02.06.08г. за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за изграждане на трансформаторен пост /БКТП/.
3. Докладна записка с вх.№617/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решения № 288, 289, 290/21.07.08г. промяна на предназначението на част от имот публична общинска собственост, одобряване на процедура по изменение на регулация и сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
4. Докладна записка с вх.№618/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/.
5. Докладна записка с вх.№628/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна в наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – Общинска собственост.
6. Докладна записка с вх.№629/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
7. Докладна записка с вх.№669/05.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Котелниковски Муниципален район, Волгоградска област, Федерация Русия.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
8. Докладна записка с вх.№598/06.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на околната среда и горите.
9. Докладна записка с вх.№619/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
10. Докладна записка с вх.№620/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
11. Докладна записка с вх.№627/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във функция “Здравеопазване” и делегираната от държавата дейност 469”Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
12. Докладна записка с вх.№668/04.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 2008/2009 год. извън определените по единни разходни стандарти за издръжката на учениците в училищата на територията на Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
13. Докладна записка с вх.№657/27.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на плана за регулация на общински терен, представляващ УПИ IV отреден за “КОО”, в кв.18, по плана на гр.Созопол
14. Докладна записка с вх.№592/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№623/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301 по влязла в сила кадастрална карта/
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16. Докладна записка с вх.№624/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.ид.части от 3736 кв.м. площ на целият, индивидуализиран съгласно одобрен по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС и с Решение №…/……от Общински съвет и представляващ част от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, за частна общинска собственост.
17. Докладна записка с вх.№625/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, неразделна част от проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/
18. Докладна записка с вх.№593/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
19. Докладна записка с вх.№610/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
20. Докладна записка с вх.№664/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
21. Докладна записка с вх.№614/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№611/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на съсобственик “Главболгарстрой” АД, за изграждане на три броя трансформаторни постове /БКТП/ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ-І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу”, землище на гр.Созопол.
23. Докладна записка с вх.№622/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от община Созопол акции в “Алепу Вилидж” АД.
24. Докладна записка с вх.№626/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти-частна общинска собственост находящи се в с.Вършило, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№638/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на Общински поземлени имоти, предназначени за жилищно строителство за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди в с.Равна гора, с.Равадиново и с.Крушевец, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№639/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIІобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№640/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Xобщ, в кв. 36, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№641/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
29. Докладна записка с вх.№642/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ IIIобщ, в кв. 18, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол.
30. Докладна записка с вх.№643/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIобщ, в кв. 41, целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол.
31. Докладна записка с вх.№644/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв.41 целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
32. Докладна записка с вх.№645/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Іобщ, в кв.42, целият с площ от 735 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
33. Докладна записка с вх.№646/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към Решения №298 и №299 от 21.07.2008г. на Общински съвет Созопол за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение.
34. Докладна записка с вх.№647/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв. 10, целият с площ от 350 кв..м. в с.Крушевец Созопол.
35. Докладна записка с вх.№651/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Окончателно приключване на ликвидационното производство на ОФ”Търговия” – гр.Созопол.
36. Докладна записка с вх.№660/28.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в имот с кадастрален номер с № 67800.47.47, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол/идентичен с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино”/.
37. Докладна записка с вх.№665/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на предназначението на имот –публична общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, община Созопол; 2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел, на общинска бюджетна издръжка; 3. Удължаване на срока по сключен договор №64 от 24.02.2006г.
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
38. Докладна записка с вх.№653/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ..№679 от Ангел Гочев и Николина Пехливанова – Общински съветници, относно:Частично освобождаване от дължимите суми за такса храна на ползващите домашен социален патронаж лица съобразно тяхната възраст за сметка на Община Созопол.
VIII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ.№680 от Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР)

К.Германова: Продължаваме по дневния ред. Първа точка е ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 12.11.2007г. ДО 30.06.2008г. Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет два пъти годишно дава отчет за дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателя на Общинския съвет. През първото шестмесечие на 2008 год. Общински съвет Созопол е провел 12 заседания. За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 199 предложения. От Кмета на Общината постъпилите предложения са 174. Председателя на Общинският съвет е внесъл за разглеждане на заседанията 18 предложения. От общински съветници са внесени 7 предложения за разглеждане. Взетите решения през отчетния период са 270.
Имаме промени в нормативната база, актуализирали сме, приели сме нови наредби. Приехме и първия за нашия мандат общински бюджет. Имаме много взети решения по оперативни програми за кандидатстване на Общината за средства от европейския съюз. Надявам се и едно по едно да започнат да се одобряват. Имаме две решения свързани с подписване на споразумения, едното е с гр.Инеада а другото с гр.Коктебел. Вземали сме много решения за спорта, решения за подпомагане на наши съграждани с еднократни парични помощи. Взехме решение и за предоставянето и управлението на плажовете на Общината. И още едно важно решение е провеждането на референдума за петролопровода и декларацията обръщение до всички институции. Както знаете имаме пет комисии, заседаващи редовно. През тях минават всички внесени докладни. Записала съм в отчета и присъствията на всеки един Общински съветник на заседанията, имаме почти 99% присъствие. Мисля че това е работата, която сме свършили всички заедно. Отчета трябва да се гласува от общински съвет, така е по правилник. Имате ли някакви въпроси?
К.Гребенаров: Мисля че към отчета е добре да се добави и още една точка, питанията към Кмета и тяхното изпълнение. Ако я имаше тази точка най-добре щеше да проличи отношението на администрацията към Общински съвет. И в тази връзка имам едно пожелание г-жо Председател, нека Общински съвет да бъде едно място в което се прави политика и където се взимат решения, а не да е изпълнител на желанията на Общинска администрация.
К.Германова: Мисля че въпросите, които задаваме към кмета са отчет към неговата дейност и може би изпълнението им трябва да влезе в отчета за дейността на Кмета на Общината. А пък и тези въпроси и отговори са записани в нашите протоколи и са достояние за всеки. А изпълнител на решенията е Общината, точно Общински съвет взима решенията.
Н.Пехливанова: Колегата може би имаше предвид, че към отчета трябваше да се включи точка, резултат от изпълнението на решения на Общински съвет. Защото няма информация за колко от нашите решения има изпълнение. И не съм съгласна с думите че Общински съвет е изпълнител, такава е процедурата, Кмета предлага а Общински съвет решава.
Д.Желев: Това е само една фактология, ние не можем да я отречем. Въпросът е обаче дали ние изпълняваме функцията която ни е възложена от ЗМСМА. Според мен имаме някои пропуски. Ние сме избрани да развиваме политиката на Общината, това е ролята на Общински съвет. Мисля че това до сега не е изпълнено и ние трябва да работим в тази насока.
Х.Бардуков: По Закон ако не се лъжа отчета се внася на шестмесечие, спокойно можеше да го внесете на предното заседание на Общински съвет. Това трябва да се оправи, трябва да се внася в законоустановения срок.
К.Германова: Имате ли други коментари колеги по отчета? Няма. Който е съгласен с така предложения отчет за дейността на Общински съвет Созопол за периода 12.11.2007г. до 30.06.2008г , моля да гласува”ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 308

Общински съвет приема ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 12.11.2007г. ДО 30.06.2008г.

К.Германова: Преминава ме към следваща точка от дневния ред, доклад на комисията по законност. Давам думата на Председателя на комисията – г-жа Щерионова.
П.Щерионова: Уважаеми колеги, г-н Кмете, Кметове и гости на настоящото заседание. Днес, 02.09.2008 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова – член, Пенка Щерионова – Председател, Константин Гребенаров, Стоян Маринов и Гено Пухов – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – Юрист на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – юрист Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол. Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№590/30.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Получено уведомление от страна на “Черноморска лизингова компания” ЕООД, съгласно чл.14 от Устав на “Алепу Вилидж” АД.
Комисията след като разгледа докладната записка, констатира, че е допусната грешка в решението, касаещо правното основание за приемането му. Поради което предлага решението да придобие следната редакция:
“На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.51, ал2. от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.14, ал.1 и ал.3 от Устав на “Алепу Вилидж” АД, гр.Созопол, Общински съвет декларира отказа на Община Созопол от правото за изкупуване на предложения пакет акции, представляващи 15% от капитала на “Алепу Вилидж”АД и при цена от 500 000 (петстотин хиляди) евро.”. С пет гласа “ЗА”, комисията предлага на Общински съвет да вземе Решението така както е изписано по-горе.
К.Германова: Ще дам думата на Кмета на Общината.в 15 дневен срок
П.Рейзи: Единият от собствениците има право да си продаде дела, но по Устав първо трябва да го предложи на нас, в 15 дневен срок трябва ние да реагираме. Ако няма реакция те си продават дела. Ние нямаме и такава възможност, да закупим този дял.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги по докладната?
Р.Деспов: Първо, ние трябва да се запознаем със случая или да вземем решение за отказа. Второ ето тук пак става въпрос за ролята на Общински съвет, ние ли взимаме решение или то вече е взето. А конкретния ми въпрос е защо след като писмото е дошло на 15.07., защо докладната е входирана на 27.07. и защо ние сме уведомени след като е изтекъл срока, т.е. ние пак приемаме решение постфактум. Какъв е този път 12 дни от Общинска администрация до Общински съвет.
П.Рейзи: Нали все пак тази докладна трябва да се напише. От моя страна нещата са както трябва, тридневен е срока за свикване на извънредна сесия. Организирате се и си правите.
Р.Деспов: Значи Председателя на Общински съвет, г-жо Председател?
К.Германова: Докладната е дошла при нас на 30.07. и да свикам в тридневен срок заседание, срока пак се изтърва. Сметнала съм за необходимо че няма смисъл.
(дебати)
Н.Пехливанова: Според мен трябва да прекратим този безсмислен дебат. Кмета трябва да приеме вината си че не внесъл в срок докладната, а Председателя трябва да приеме своята, че не ни е информирал на време. Наистина това е постфактум, с Общинската собственост се разпорежда Общински съвет и за това спор няма.
К.Германова: Има ли други коментари колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение с така предложената промяна от комисията, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ПРОТИВ
11. Росен Деспов – ПРОТИВ
12. Константин Гребенаров – ПРОТИВ
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 309

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.51, ал2. от Закона за Общинската собственост и във връзка с чл.14, ал.1 и ал.3 от Устав на “Алепу Вилидж” АД, гр.Созопол, Общински съвет декларира отказа на Община Созопол от правото за изкупуване на предложения пакет акции, представляващи 15% от капитала на “Алепу Вилидж”АД и при цена от 500 000 (петстотин хиляди) евро.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№616/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решение №258/02.06.08г. за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за изграждане на трансформаторен пост /БКТП/. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Това е наше решение, което е оспорено от областния управител. Нашите юристи са на мнение, че е по-добре да отменим решението, за да може да се подготви нова преписка. Ще дам думата на адвоката на Общината.
Б.Йорданов: По Закона такива съоръжения, които са в имоти публична общинска собственост за обществено ползване се използват само за техните конкретни нужди. ЕВН трябваше да си подготвят нещата, след като ни го предлагат това. Срещнахме се с колегите от Областна управа и достигнахме до извода, че това е един безсмислен спор, който няма нужда да се води. Така и ЕВН ще могат да си подготвят една добра преписка, съгласувана вече с областния управител. И за това е и нашето предложение, общински съвет да отмени решение №258/02.06.08г., защото предложението на ЕВН не е издържано към настоящия момент.
Х.Бардуков: Плащаме толкова пари на толкова много адвокати, а се оказва, че ние сме един от Общинските съвети в Бургаска област с най-много върнати решения. За това когато на нас ни се представи едно предложение за решение, когато се дава юридическо мнение то трябва да е компетентно, за да не се стига до там. Съгласен съм че в случая вината е на ЕВН, но и нашите адвокати са виновни, че не са огледали нещата.
П.Рейзи: Може би са много, но от всички има нужда. Нека да работим в интерес на нашите граждани и Общината да върви. Благодаря Ви!
Б.Йорданов: Искам да внеса една яснота. Адвоката на Общината е само един. Другите трима са служители на Общината и са с юридическо образование. Те са юрисконсулти. Да като бройка са доста докладни. Сега ще ви кажа за ЕВН, проблема там е технически, а не юридически. Те ни правят предложение за нещо за което не са си свършили работата. Ние не можем да знаем че те дават ток и на други от този трафопост. Тази работа не е юридическа, ние просто си дадохме сметка че е напълно ненужно да водим този спор в съда и за това правим това предложение за отмяна. Тези докладни всичките са върнати на куп, ако ги прегледате ще видите, че става въпрос за едно и също нещо – за отстъпеното право на строеж. От там на татък мога да заявя, че ние нямаме върнати докладни по съществени решения на Общински съвет.
П.Рейзи: Отстъпеното право беше върнато с мотив – много големи терени сме давали на хората които са жилищно нуждаещи се. Става дума за имоти в нашите села, не е ли нормално един имот на село да е около 600-700 кв., нормално е разбира се. Областния управител има мотив обаче, много са големи терените.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по Докладна записка с вх.№616/21.08.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 310

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД – 09-55 от 20.06.08г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение на са придобити права по отношение на “ЕВН България Електроразпределение”АД или трети лица, Общински съвет отменя свое решение № 258, обективирано в Протокол № 11 от заседание проведено на 02.06.08г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело № 964/2008г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№617/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на решения № 288, 289, 290/21.07.08г. промяна на предназначението на част от имот публична общинска собственост, одобряване на процедура по изменение на регулация и сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П.Рейзи: Тази докладна беше върната от областния управител с предписание, какво сме сгрешили. След проведени срещи с юристите на областна управа, стигнахме до извода, че е по правилно да ви предложим отмяна на решението. Вие ще видите в последващите докладни ние предлагаме едно по различно решение съобразено с изискванията на областния управител.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: След като областния управител работи срещу дейността на общински съвет, аз апелирам към моите колеги Общински съвет да излезе с някакво мотивационно писмо. Ако трябва и пред медиите, но така не може да се работи през следващите години.
К.Германова: Имате ли други коментари колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№617/21.08.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 311

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД – 09-82 от 08.08.08г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетите решения на са придобити права по отношение на “ИНИ” ЕАД или трети лица, Общински съвет отменя свои решения с №288, 289, 290, обективирано в Протокол № 13 от заседание проведено на 21.07.08г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№618/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/.
Комисията след като разгледа докладната записка, констатира, че е допусната грешка в решението, касаещо правното основание за приемането му. Поради което предлага решението да придобие следната редакция:
“На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/”
С пет гласа “ЗА”, комисията предлага на Общински съвет да вземе Решението така както е изписано по-горе.
К.Германова: Колеги докладната включва проект за Наредба за публично частни партньорства, ще гласуваме глава по глава. Ако имате някакви въпроси към Наредбата като цяло? Няма. Добре започваме глава по глава, някой има ли въпроси по глава първа от Наредбата? Няма. Който е съгласен с глава първа “ЦЕЛ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Имате ли въпроси по глава втора от Наредбата? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава втора “ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЧП”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Имате ли въпроси по глава трета от Наредбата? Няма. Който е съгласен с така предложената глава трета “ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЧП. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СТРАНИТЕ”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава четвърта, имате ли някакви въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така предложената глава четвърта от Наредбата, “УЧАСТНИЦИ В ПЧП. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава пета “ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА В ПРОЕКТИ ЗА ПЧП”, имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава пета, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава шеста “РЕГИСТЪР ЗА ПЧП”, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава шеста, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
“Преходни и заключителни разпоредби” в §4 трябва да приемем дата от която ще влезе в сила Наредбата. Имате ли предложение?
К.Гребенаров: Две седмици, считано от днес.
Б.Йорданов: Каквото и да решите, трябва да имате предвид и срока в който решенията ни се разглеждат от Областния управител.
Д.Желев: Влизане в сила на решението на Общински съвет.
К.Германова: Започваме гласуването от най-близко направеното предложение. &4. Настоящата Наредба влиза в сила след влизане в сила на решението на Общински съвет Созопол след приемането й на Заседание на Общинският съвет гр.Созопол. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така предложените “Преходни и заключителни разпоредби”, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега да гласуваме като цяло предложението за приемане на Наредбата, а именно: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/, който е съгласен моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 312

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол, приема Наредба за публично-частни партньорства /ПЧП/

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№628/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна в наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – Общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги тази докладна съм я внесла предвид промените в Закона за Общинската собственост. Докладната е съгласувана и с Общинска администрация, като начини и методи на работа. Имате ли въпроси? Няма. Отново ще гласуваме глава по глава. В Глава IІ, раздел І “Общински жилища за настаняване под наем” в чл.14, се добавя нова ал.5 със следното съдържание “Чл.14.(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.,” Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в глава втора, раздел първи, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
- В Глава II, раздел II “Установяване на жилищните нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище” чл. 18, ал.З придобива следната редакция “Чл. 18. (3) Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.” Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
- В Глава II, раздел ІІ “Установяване на жилищните нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище” чл. 21, ал.З придобива следната редакция “Чл. 21.
(З) Изваждането от картотеката се извършва с решение на Комисията по чл. 18. Решението се съобщава и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.”. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
- В Глава I раздел V “Резервни общински жилища. Ред и условия за настаняване в тях” - чл.34, ал.2 се отменя. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
- В Глава IV “Общински терени, предназначени за жилищно строителство” - досега действащия чл.52 се отменя и се създава нов чл. 52, със следния текст:
“Чл. 52 (1) Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в наредбата. Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет, при условията на глава IІІ раздел IІ от настоящата наредба, но не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. (2) Правото на строеж по ал. 1 не може да се прехвърля на трети лица.
(З) Жилищата, придобити по реда на ал. 1, не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години.
(4) Нарушаването на забраните по ал. 2 и З е основание за разваляне на договора за правото на строеж.
(5) При разваляне на договора лицата, нарушили забраните по ал. 2 и З, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.
(6) Сделки по предходните алинеи се сключват при условията на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, която касае учредяването на право на строеж.” Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува”ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, така както към момента приехме промените. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 313

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, а именно:
- В Глава IІ, раздел І “Общински жилища за настаняване под наем” в чл.14, се добавя нова ал.5 със следното съдържание “Чл.14.(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.,”
- В Глава II, раздел II “Установяване на жилищните нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище” чл. 18, ал.З придобива следната редакция “Чл. 18. (3) Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.”
- В Глава II, раздел ІІ “Установяване на жилищните нужди на кандидатите за настаняване в общинско жилище” чл. 21, ал.З придобива следната редакция “Чл. 21. (З) Изваждането от картотеката се извършва с решение на Комисията по чл. 18. Решението се съобщава и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.”.
- В Глава IІ, раздел V “Резервни общински жилища. Ред и условия за настаняване в тях” - чл.34, ал.2 се отменя.
- В Глава IV “Общински терени, предназначени за жилищно строителство” - досега действащия чл.52 се отменя и се създава нов чл. 52, със следния текст:
“Чл. 52 (1) Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в наредбата. Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет, при условията на глава IІІ раздел IІ от настоящата наредба, но не може да бъде по-ниска от данъчната оценка.
(2) Правото на строеж по ал. 1 не може да се прехвърля на трети лица.
(З) Жилищата, придобити по реда на ал. 1, не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години.
(4) Нарушаването на забраните по ал. 2 и З е основание за разваляне на договора за правото на строеж.
(5) При разваляне на договора лицата, нарушили забраните по ал. 2 и З, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.
(6) Сделки по предходните алинеи се сключват при условията на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, която касае учредяването на право на строеж.”

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№629/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: И тази докладна съм я внесла предвид промените в Закона за Общинската собственост. Тъй като промените са доста, след съгласувка с юристите ви предлагам една изцяло нова Наредба. Имате ли някакви въпроси по докладната, по Наредбата? Няма. Започваме пак глава по глава. Глава първа “ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ”, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава втора “УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава трета “УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава четвърта “ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ” имате ли някакви въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така предложената глава четвърта, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава пета “РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” имате ли някакви въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава пета, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава шеста “ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ” Коментари по главата? Няма. Който е съгласен с така предложената глава шеста, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава седма “ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ”, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложената глава седма, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава осма “РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава осма, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава девета “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД” имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава девета, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Димитър Желев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Глава десета “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД И НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ ОТ ОБЩИНАТА” имате ли някакви въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за глава десета, моля да гласува”ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Димитър Желев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
“ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
“ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега гласуваме приемането на Наредбата като цяло, а именно: На основание чл.8, ал.2 от Закона за Общинската собственост във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет — Созопол приема НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 314

На основание чл.8, ал.2 от Закона за Общинската собственост във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет — Созопол приема НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№669/05.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и Котелниковски Муниципален район, Волгоградска област, Федерация Русия. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Това е един район в Русия, който проявява интерес към Созопол по отношение на туризма. Нашите побратимявания аз ги деля на две. Едните са свързани със страни от европейския съюз, с които се стремим да привличаме райони на които се отпускат европейски пари по различни финансови програми. И другите са страните от бившия Съветски съюз с които се стремим да правим обмяна от гледна точка на туризма, както и подпомагане на всички останали бизнеси в сферата на строителството, недвижимите имоти и т.н. Идеята е ние да излезем на техните пазари, предвид стегнацията на пазара за недвижими имоти в момента в България. Това ще стане след като направим един обмен на кадри във всички тези области които споменах, разбира се след като сключим споразумението.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по Докладна записка с вх.№669/05.09.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 315

На основание чл. 21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да подпише споразумение за сътрудничество в областта на икономиката, туризма, културата, образованието и спорта с Котелниковски муниципален район Волгоградска област Федерация Русия за срок от З години.

К.Германова: С това приключихме доклада на комисията по законност, давам 10мин. почивка.
В залата присъстват шестнадесет Общински съветника, имаме кворум. Продължаваме с трета точка от дневния ред, доклад на комисията по финанси. Давам думата на председателя на комисията г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 03.09.2008г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха – Николина Пехливанова – Председател; Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Станимир Петров и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие - Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Директор Дирекция “Евроинтеграция”. Комисията разгледа и се произнесоха по докладна записка с вх.№598/06.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на околната среда и горите. След обсъждане и гласуване, по предложение на вносителя, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следното допълнение в т.1 от решението:
“Общински съвет Созопол дава своето съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Довеждащи колектори Аркутино, с.Атия до ПСВО – Созопол и канализация м.Буджака” по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2011, схема за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2 000 екв.ж. попадащи в градски аглумерации, Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
К.Германова: Ще дам думата на Кмета да си представи докладната.
П.Рейзи: Уважаеми съветници по всички програми по които кандидатстваме е нужно вашето съгласие. По тази оперативна програма сме кандидатствали един път. Но тъй като предстои ново отваряне на програмата през м.октомври искаме да внесем още няколко колектора плюс северната страна на канала на м.Буджака.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната?
Д.Желев: Първоначалното проектиране на Пречиствателната станция включваше само Созопол, сега включваме допълнителни колектори Атия, Аркутино, Буджака, това нещо прецизирано ли е. програмата позволява да кандидатстваме с по-малки пречиствателни станции в отделните райони. Не може да струпаме всичко в Созопол.
П.Рейзи: Нашата пречиствателна станция наистина става едно голямо съоръжение. Проблема при нас е, че ние трябва да правим изчисленията не на база постоянно живеещи хора, а на база пик часа на Общината – летния сезон. Това се отнася и за чистотата и за чистите канали, за всичко което проектираме. Наистина първоначално пречиствателната станция беше само за Созопол, но след провеждането на няколко разговора с ВиК, получихме следната информация: поддръжката на една такава станция е много трудна, защото ние залагаме капацитет на пик час, а през зимния период остава много малък. Така се отваря опасност в процеса на действие на пречиствателната станция гадинките които разграждат нещата, ако има нисък приток на отпадни води, тези гадинки да измрат. Ако това се случи, издръжката ще ни идва много скъпа. Поради тази причина решихме, всичко което опира на морето, а това е от Атия до Аркутино да влиза в тази пречиствателна станция. И през зимата когато района остане с 9-10 хил. човека тази пречиствателна станция да функционира икономически добре за нас. За селата без Атия, Черноморец и Равадиново, също се подготвят проектите, но за мобилни пречиствателни станции за места под 2 000 екв.ж.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната с предложеното допълнение от комисията, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 316

1. Общински съвет Созопол дава своето съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Довеждащи колектори Аркутино, с. Атия до ПСОВ – Созопол и Канализация местност Буджака” по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени места под 2 000 екв.ж. попадащи в градски агломерации, Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 “ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.”
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи пред МОСВ всички необходими документи по т.1


Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№619/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Ще дам думата на Кмета да направи разяснения.
П.Рейзи: Тук проекта е към Министерството на регионалното развитие и благоустройство – култура. Идеята е за проект на читалището и художествената галерия в Созопол. Проекта е на стойност 6млн.лв., отново се иска вашето съгласие. Надявам се да подкрепите и този проект.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги?
К.Гребенаров: Тъй като тези съгласия станаха вече доста, аз самия им изгубих бройката, мисля че е време на едно последващо заседание от администрацията да ни дадат разяснение до къде са стигнали нещата със всеки един от проектите.
П.Рейзи: Мога и сега веднага да го направя това. До момента са отворени три програми. Едната е ПУДООС към Министерството на екологията, там финансирахме водата и канала на с.Крушевец, водата на с.Равадиново и 4млн.лв. имаме отпуснати за строителство на пречиствателна станция Созопол, това всичко сте го гласували вие г-да Общински съветници. Към Министерство на регионалното развитие, пътя Присад – Зидарово – гласуван е от вас, спечелен е в момента се прави. Пак към Министерството на регионалното развитие, образователна програма, пак е гласуван от вас проекта внесен е чакаме резултатите, става въпрос за пет училища и три детски градини. Към Министерството на екологията, всички колектори – стар-нов град Созопол, к-г Веселие до Пречиствателната станция, с.Черноморец до Пречиствателната станция, канализация и вода м.Мисаря, вода-канал-пречиствателна станция – с.Росен, с.Зидарово, това всичко е внесено в момента се разглежда. Следващата програма е култура и подобрение на градското развитие към Министерството на Регионалното развитие, там проектите са готови и ще ги внесем след съгласувката. Предстои да се отвори програмата към Министрството на земеделието, подобряване а селската среда, там внасяме вода-канал-пречиствателна станция за селата – Извор, Равна гора, Индже войвода и Вършило. Това са нещата, които вие сте гласували. По отношение на трансграничното сътрудничество Инеада-Созопол, също сте го гласували, проекта е внесен, но спряха парите от “ФАР” там сме на изчакване. Това са всички проекти които до момента сме ви поднесли и сте гласували. Благодаря ви.
Р.Деспов: В минали мандат Председателя на Общински съвет беше изработил една много добра практика. Когато Общината кандидатства с някакъв проект, той да бъде разгледан предварително от Общински съвет, ако не в готов вид то в идейна фаза. Според мен не трябва да се отказваме от тази практика. Защо? Гледат тук в точка първа от решението, че ще кандидатстваме в социална инфраструктура. Кое точно ще се разреши и на кое ще се даде приоритет, трябва да реши Общински съвет. Не може Кмета и Общинска администрация да кажат ще кандидатстваме по еди какъв си проект, дайте си съгласието, а пък ние ще преценим кое ще влезе и кое ще остане за по нататък. В този смисъл аз едно такова решение не мога да приема, не че имам против да влизат пари в Общината, но мисля че определянето на приоритетите и воденето на политиката се прави от Общински съвет.
П.Рейзи: Всеки има право да гласува така както прецени. Нямам нищо напротив да ви представяме проектите по които сме решили да кандидатстваме. По отношение на това защо сме избрали да бъде читалището на Созопол, аз съм преценил че тази сграда е емблематична за Созопол и по нея има какво да се направи допълнително. Ние не кандидатстваме на идейна фаза, кандидатстваме на готов проект, вашето съгласие е един вид определящ фактор. Ако решите не гласувайте. Аз за това съм избран за Кмет на тази Община за да избера кое е приоритетно. Вие казвате, че нямате против да влизат пари в Общината, а в следващия момент казвате че няма да гласувате, получава се едно противоречие.
Аз следвам някаква програма все пак. Не виждам нищо лошо в това, като казвам, че аз ги движа нещата. В крайна сметка вие сте хората които узаконявате, а ние сме хората които предлагаме, от тук нататък правото е ваше.
(дебати)
К.Германова: Имате ли някакви други коментари по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. ХристоБардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” –8, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 317

Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
2. Декларира, че предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта: , няма да бъде променяно за период не по – малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи пред МРРБ всички необходими документи по т. 1.
(Във връзка с решение№ 317, виж допълнителни дебати на стр…..)


Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№620/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
По предложение на всносителя в изложението на докладната бяха направени корекции и допълнения, а именно: “Подготвяното проектно предложение обхваща следните обекти:
1. Улична мрежа “Провлака”;
2. Осветление на Община Созопол и стадиона в гр.Созопол;
3. Видеонаблюдение на гр.Созопол
4. Реконструкция на северната крайбрежна алея
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: По самото решение корекция няма, има корекция и допълнение в самата обосновка на докладната. Давам думата на Кмета за разяснение.
П.Рейзи: Това е поредната програма към регионалното развитие, всичко това което сме включили според мен е важно, стойността на проекта е 10млн. лв. Имате думата вие.
К.Мархолев: По отделно за всеки един от обектите ли ще кандидатстваме?
П.Рейзи: Не всички влизат в един проект. Когато обявяваме обществените поръчки ги разделяме.
Р.Деспов: Позицията ми е същата, само искам да попитам едно нещо, как да гласувам сега това нещо. Осветление на Община Созопол и стадион на гр.Созопол, как да гласувам като никъде не съм видял какво представлява този проект. Мога ли да гласувам едно нещо от което след направата му не съм доволен и аз и хората, които са ме избрали. Нали трябва да съм го видял да съм го съобщил и да съм чул мнението на моите избиратели. В крайна сметка тук аз не представям своето мнение, а мнението на някакви хора.
П.Рейзи: Г-н Деспов вие кога си получихте материалите от Общински съвет? Ако сте заинтересован, от тогава до сега можеше да дойдете до Общината като представител на Общински съвет и на група хора и да ви бъдат представени всички документи. Сега щяхте да бъдете най-компетентен по въпроса и да гласувате с чиста съвест, но вие явно не искате да помагате на тези хора. Говорим за улично осветление на цялата Община, осветяване на емблематичните сгради в Общината, говорим за парково осветление в Общината. Осветлението на стадиона ще включва големи стълбове с прожектори.
Д.Желев: Стадиона ли е най-важното за осветяване?
П.Рейзи: Не е най-важно, но идеята е все пак и ние като някои други Общини да започнем да каним по-големи състави, да провеждаме някои по-важни мероприятия там. Европа в момента ни позволява да го направим, не виждам нещо лошо в това мое предложение.Благодаря ви.
Х.Бардуков: Освен осветлението на стадиона предвижда ли се ремонт и на сградния фонд?
П.Рейзи: Не няма към този проект. От тук на татък и в Общински съвет и в Общината ще ги има проектите, за да се запознавате с тях. Бъдете по-активни.
С.Симеонов: Г-н Желев, попитахте стадиона ли е най-важно, ще ви отговоря в качеството си на президент на спортен клуб. Много важно е за един политик да разбира феномена спорт, искам да разглеждате този проект на Община Созопол в цялост на нейното развитие. Той в частност е свързан и с туризма, какъвто е и моя ресор. След като направим това осветление, няма да крия че правим и сериозни постъпки Олимпийската база да се върне на града, така ние ще изпълним част от своята мисия да направим дванадесет месечна туристическа дестинация Созопол. Просто разглеждайте нещата в тяхната цялост. Благодаря ви.
(дебати)
К.Гребенаров: Аз предлагам да прекратим дебатите по този въпрос. Ние Общинските съветници не сме против Общината да кандидатства по различни проекти и да печели тези проекти в нейна полза. Щом г0н Кмета декларира, че от сега нататък ще ни запознава предварително, мисля че е излишно повече да спорим. Дайте да преминем към гласуване.
К.Германова: Който е съгласен с предложението за решение по Докладна записка с вх.№620/22.08.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Росен Деспов – ПРОТИВ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 318

Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-02/2008, Приоритетна ос 1 “ Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.
2. Декларира, че предназначението на инфраструктурата, обект на интервенция по проекта: “Подкрепа за подобряване на градската среда”, няма да бъде променяна за период не по – малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.
3. Управомощава Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в МРРБ.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№627/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на персонала във функция “Здравеопазване” и делегираната от държавата дейност 469”Други дейности по здравеопазване” – дофинансирана с общински приходи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага решението по докладната.
К.Германова: Колеги предполагам сте се запознали с докладната. Имам едно предложение преди да влезем в гласуване, ако имате някакви въпроси по бюджета да ги зададете. Ще дам думата на Кмета да ви разясни идеите които налагат актуализация.
П.Рейзи: Ще дам думата на г-жа Валя Бученкова – гл. специалист бюджет.
В.Бученкова: Актуализация се налага поради внесени докладни на Кметовете на населени места в Общината, директори на дирекции и необходимост на вътрешна актуализация. Вие пред вас имате докладната, ако имате въпроси задавайте ги по отделните точки.
Р.Деспов: Кое налага актуализация в “Спортни състезания в Общината” и кое налага увеличението на издръжката на футболен клуб Созопол с 60хил.лв.? Това което правим е стадиона да стане недостъпен за обикновения гражданин, няма ли да се прави нещо за масовия спорт – детски площадки по селата, за децата където те да спортуват?
П.Рейзи: Свършили са парите за масовия спорт, има спортен календар и щом отдела го предлага това, значи имат нужда от тези пари. В момента няма представител, не мога да дам по-точни обяснения. За футболния клуб, може би вече знаете, че влезе във “В” група и в тази насока за издръжката им са нужни малко повече средства – около 250хил. лв. Футболния клуб успя да си набави една част от тези средства от членовете на новия управителен съвет. Искам да ви кажа че аз подкрепям идеята на г-н Деспов, за подкрепа на нашите деца. Хубавото тук е, че с влизането ни във “В” група ние сме задължени освен мъжкия отбор да поддържаме и три детско-юношески групи. В момента на нашия стадион тренират около 60 деца. И с гласуването на тези 60хил. лв. приоритета ми са тези деца. Ние искаме да направим една добра детско-юношеска школа, няма да крия от вас, че в момента набираме деца от с.Росен, с.Равна гора от с.Черноморец.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси по докладната? Няма. Давам думата на Председателя на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 9 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, по функции дейности и параграфи, както следва:
1.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 252 700лв. и извършва промени в бюджетните кредити, по параграфи, както следва:
било става
§ 10-00 – издръжка 1 258 695лв. 1 258 695лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 570 000лв. 20 000лв. 550 000лв.

§ 10-98 – др.некласиф.-представит.
разходи на Кмета на Общината 20 000лв. 20 000лв. 40 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 197 150лв. 252 700лв.1 944 450лв.
в т.ч.

подпараграф 52-03 28 400лв. 11 000лв. 39 400лв.
-за самоходна косачка с набор за
рекултивиране и зарядно устройство 0 6 000лв. 6 000лв.

- агрегат за произвеждане на
ел.енергия за Созопол 0 5 000лв. 5 000лв.

Подпараграф 52-06
-административна общинска сграда
Созопол 520 000лв. 263 700лв. 256 300лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 252 700лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 163 700лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 373 000 лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 090 899лв. 373 000лв. 1 463 899лв.
в т.ч
подпараграф 52-06 - канализация
“Буджака” /Приложение №1/ 0 30 000лв. 30 000лв.
-Напорен резервоар с V=4 500 куб.м. и
главен клон за вилно селище “Санта
Марина “ и гр.Созопол 0 343 000лв. 343 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 373 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление със 209 300лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 209 300лв. 209 300лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 209 300лв. 209 300лв. 0
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление със 209 300лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 163 700лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” увеличение със 80 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 57 774лв. 20 000лв. 77 774лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласифиц. – за масови
спортни състезания в Общината 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 43-00 – субсидии за текуща
дейност 98 000лв. 60 000лв. 158 000лв.
в т.ч.
за футболен клуб гр.Созопол 25 000лв. 60 000лв. 85000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –1, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” увеличение със 80 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –1, приема се.
Н.Пехливанова: Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –1, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 9 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, по функции дейности и параграфи, както гласувахме до сега.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 319

1. Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2008г. с 9 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, по функции дейности и параграфи, както следва:

1.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 252 700лв. и извършва промени в бюджетните кредити, по параграфи, както следва:
било става
§ 10-00 – издръжка 1 258 695лв. 1 258 695лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 570 000лв. 20 000лв. 550 000лв.

било увеличение става
§ 10-98 – др.некласиф.-представит.
разходи на Кмета на Общината 20 000лв. 20 000лв. 40 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 197 150лв. 252 700лв.1 944 450лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 28 400лв. 11 000лв. 39 400лв.
-за самоходна косачка с набор за
рекултивиране и зарядно устройство 0 6 000лв. 6 000лв.

- агрегат за произвеждане на
ел.енергия за Созопол 0 5 000лв. 5 000лв.

било намаление става
Подпараграф 52-06
-административна общинска сграда
Созопол 520 000лв. 263 700лв. 256 300лв.
1.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 163 700лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 373 000 лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 090 899лв. 373 000лв.1 463 899лв.
в т.ч
подпараграф 52-06 - канализация
“Буджака” /Приложение №1/ 0 30 000лв. 30 000лв.
-Напорен резервоар с V=4 500 куб.м. и
главен клон за вилно селище “Санта
Марина “ и гр.Созопол 0 343 000лв. 343 000лв.

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление със 209 300лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 209 300лв. 209 300лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
улично осветление Созопол 209 300лв. 209 300лв. 0
1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” увеличение със 80 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 57 774лв. 20 000лв. 77 774лв.
в т.ч.
§ 10-98 – др.некласифиц. – за масови
спортни състезания в Общината 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

§ 43-00 – субсидии за текуща
дейност 98 000лв. 60 000лв. 158 000лв.
в т.ч.
за футболен клуб гр.Созопол 25 000лв. 60 000лв. 85000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. на делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи с 9 000лв., по дейности, параграфи и училища, както следва:
-Дейност 322 “Общообразователни училища” с 9 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 70 000лв. 9 000лв. 79 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 0 9 000лв. 9 000лв.
-за ОУ с.Черноморец 0 9 000лв. 9 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Н.Пехливанова: Дейност 322 “Общообразователни училища” с 9 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Н.Пехливанова: Общински съвет увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. на делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи с 9 000лв., по дейности, параграфи и училища, както гласувахме до сега.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 320

2.Общински съвет увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. на делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи с 9 000лв., по дейности, параграфи и училища, както следва:
- Дейност 322 “Общообразователни училища” с 9 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 70 000лв. 9 000лв. 79 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 0 9 000лв. 9 000лв.
-за ОУ с.Черноморец 0 9 000лв. 9 000лв.


Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта местни дейности, както следва:
Кметство с.Равадиново
3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 500лв. 1 500лв. 3 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – за моторна
резачка храсторез/Приложение №1/ 0 1 500лв. 1 500лв.
3.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 900лв. 1 500лв. 9 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 8 000лв. 1 500лв. 6 500лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Н.Пехливанова: Кметство с.Росен
3.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 18 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 58 000лв. 18 400лв. 76 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 58 000лв. 18 400лв. 76 400лв.

3.4.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 18 400лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 18 500лв. 18 400лв. 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 7 500лв. 7 500лв. 0
§ 10-16 – вода, горива,енергия 1 000лв. 900лв. 100лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 10 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта местни дейности, както гласувахме до сега.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 321

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г. в частта местни дейности, както следва:
Кметство с.Равадиново
3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 1 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 500лв. 1 500лв. 3 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – за моторна
резачка храсторез/Приложение №1/ 0 1 500лв. 1 500лв.
3.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 900лв. 1 500лв. 9 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 8 000лв. 1 500лв. 6 500лв.
Кметство с.Росен
3.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 18 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 58 000лв. 18 400лв. 76 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 58 000лв. 18 400лв. 76 400лв.
3.4.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 18 400лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 18 500лв. 18 400лв. 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 7 500лв. 7 500лв. 0
§ 10-16 – вода, горива,енергия 1 000лв. 900лв. 100лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 10 000лв. 0

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на кметство с.Крушевец и на функция “Образование” в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
4.1.Намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец за 2008г. с 80 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности намаление с 90 000лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 90 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 000лв. 6 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 6 000лв. 16 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 96 000лв. 96 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
спортна зала с.Крушевец
/Приложение №1/ 96 000лв. 96 000лв. 0
4.1.2.Функция “Общи държавни служби” увеличение с 10 000лв.
-Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение с 10 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 0 10 000лв. 10 000лв.
в т.ч.
-проектиране спортна зала
с.Крушевец /Приложение №1/ 0 10 000лв. 10 000лв.
Функция “Образование”
4.2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. в частта за местни дейности с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” увеличение с 80 000лв. било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 365 000лв. 80 000лв. 445 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-обзавеждане ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 0 80 000лв. 80 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 322

4.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на кметство с.Крушевец и на функция “Образование” в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
4.1.Намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец за 2008г. с 80 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности намаление с 90 000лв.
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление с 90 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 000лв. 6 000лв. 17 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 10 000лв. 6 000лв. 16 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 96 000лв. 96 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
спортна зала с.Крушевец
/Приложение №1/ 96 000лв. 96 000лв. 0
4.1.2.Функция “Общи държавни служби” увеличение с 10 000лв.
-Дейност 122 “Общинска администрация” увеличение с 10 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 0 10 000лв. 10 000лв.
в т.ч.
-проектиране спортна зала
с.Крушевец /Приложение №1/ 0 10 000лв. 10 000лв.
Функция “Образование”
4.2.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2008г. в частта за местни дейности с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” увеличение с 80 000лв. било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 365 000лв. 80 000лв. 445 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05-обзавеждане ЦДГ
с.Крушевец /Приложение №1/ 0 80 000лв. 80 000лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.1., т.1.3, т.3.1.,т.4.1.1.,т.4.1.2.,т.4.2. и заповед №Z-1163 22.08.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 366 679лв. 902 709лв. 8 269 388лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 6 171 680лв. 93 500лв. 6 078 180лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 560 899лв. 0 560 899лв.
-МРРБ-София 0 996 209лв. 996 209лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 323
5.Въз основа на приетите решения по т.1.1., т.1.3, т.3.1.,т.4.1.1.,т.4.1.2.,т.4.2. и заповед №Z-1163 22.08.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 366 679лв. 902 709лв. 8 269 388лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 6 171 680лв. 93 500лв. 6 078 180лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 560 899лв. 0 560 899лв.
-МРРБ-София 0 996 209лв. 996 209лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промяна в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – дофинансирана с общински приходи, считано от 01.07.2008г. както следва: Средна месечна бр. работна заплата: било към 01.07.2008г.-358.49лв. - става към 01.07.2008г.-409.84лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 324

6.Общински съвет Созопол утвърждава промяна в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала в делегираната от държавата дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” – дофинансирана с общински приходи, считано от 01.07.2008г. както следва:
Средна месечна бр. работна заплата: било към 01.07.2008г.-358.49лв.
става към 01.07.2008г.-409.84лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Здравеопазване”
- Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”- дофинансирани с общински приходи.
било увеличение става
§ 01-00 – запл.на персонала по
трудово и сл.правоотнош. 2 151лв. 308лв. 2 459лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правоот. 2 151лв. 308лв. 2 459лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 439лв. 62лв. 501лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 325лв. 43лв. 368лв.
§ 05-60 – ЗОВ 74лв. 11лв. 85лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигур. 40лв. 8лв. 48лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 610лв. 370лв. 1 240лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300лв. 300лв. 0
§ 10-98 – др.некласифицирани 500лв. 70лв. 430лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Н.Пехливанова: Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”- дофинансирани с общински приходи.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както гласувахме до сега.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 325

7. Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2008г. в делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Здравеопазване”
- Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”- дофинансирани с общински приходи.
било увеличение става
§ 01-00 – запл.на персонала по
трудово и сл.правоотнош. 2 151лв. 308лв. 2 459лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.по тр.правоот. 2 151лв. 308лв. 2 459лв.
§ 05-00 – осиг.вноски от работ. 439лв. 62лв. 501лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски за ДОО 325лв. 43лв. 368лв.
§ 05-60 – ЗОВ 74лв. 11лв. 85лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигур. 40лв. 8лв. 48лв.

Общо увеличение: 370лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 610лв. 370лв. 1 240лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300лв. 300лв. 0
§ 10-98 – др.некласифицирани 500лв. 70лв. 430лв.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№668/04.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес през 2008/2009 год. извън определените по единни разходни стандарти за издръжката на учениците в училищата на територията на Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли някакви въпроси колеги?
Р.Деспов: Искам едно уточнение на един текст “Предвид сезонната заетост на населението в Общината и трудностите които се срещат през летния сезон за осъществяване прием на деца, предлагам…”, пак ли постфактум приемаме нещо
К.Германова: Учебния сезон започва сега и свършва на 31.08 следващата година, това се има предвид. Други въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2008/2009 год., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 326

Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал,броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2008/2009 год.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от изменената и допълнена Наредба№7 от 2000 г. за определяне на броя на учениците и на децата в паралелки и групи на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН /ДВ бр. 27 от 2008 г./ са нужни средства за обезпечаване на образователно- възпитателен процес извън определените по единни разходни стандарти по училища, както следва:

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол

І клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
VІІІ клас - 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.

НУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Равадиново

І – ІІ клас - 6 учиника х 1105.00 лв. = 6 630.00 лв.
ІІІ-ІV клас – 5 ученика х 1105.00 лв. = 5 525.00 лв.
Общо 11 учиника х 1105.00 лв. = 12 155 лв.

ОУ “Христо Ботев” с. Черноморец

І клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
ІІІ клас – 1 ученик х 1105.00 лв. = 1 105.00 лв.
ІV клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
V клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
VІІ-VІІІ клас – 6 ученика х 1105.00 лв. = 6 630.00 лв.
Общо – 15 ученика х 1105.00 лв. = 16 575.00 лв.

ОУ “Христо Смирненски” с. Атия

ІІ клас – 3 ученика х 1105.00 лв. = 3 315.00 лв
ІІІ- ІV клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
VІІІ клас V – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо - 9 ученика х 1105.00 лв. = 9 945.00 лв

ОУ “Христо Ботев” с. Росен

І клас – 3 ученика х 1105.00 лв. = 3 315.00 лв.
VІІІ клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
Общо – 7 ученика х 1105.00 лв. = 7 735.00 лв

ОУ “Отец Паисий” с. Равна гора

ІІ-ІV клас – 1 ученик х 1105.00 лв = 1 105.00 лв.
ІІІ клас - 3 ученика х 1105.00 лв. = 3 315.00 лв.
Общо – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.

ОУ “П. К. Яворов” с. Крушевец

І клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв
ІІ-ІІІ клас – 4 ученика х 1105.00 лв. = 4 420.00 лв.
VІІ-VІІІ клас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо – 8 ученика х 1105.00 лв. = 8 840.00 лв.

ОУ “Христо Ботев” с. Зидарово

ІV клас – 1 ученик х 1105.00 лв. = 1 105.00 лв.
V клас – 5 ученика х 1105.00 лв. = 5 525.00 лв.
VІ клас – 5 ученика х 1105.00 лв. = 5 525.00 лв.
VІІклас – 2 ученика х 1105.00 лв. = 2 210.00 лв.
Общо –13 ученика х 1105.00 лв. = 14 365.00 лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава допълнителни средства за обезпечаване на образователно- възпитателния процес през учебната 2008/2009 година по училища на територията на община Созопол извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 327

Общински съвет Созопол утвърждава допълнителни средства за обезпечаване на образователно- възпитателния процес през учебната 2008/2009 година по училища на територията на община Созопол извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.

К.Германова: С това приключи комисията по финанси. Давам думата на адвоката на Общината.
Б.Йорданов: Искам да кажа тук нещо по повод докладна записка с вх.№ 619, на практика сега нямаме решение по тази докладна, защото аз се подведох по основанието на докладната. По основанието трябва да имаме мнозинство повече от половината общия брой Общински съветници, а аз се подведох по кворума ви. Моля да бъда извинен, направих справка със ЗМСМА и установих грешката си. За да има решение трябва да има девет “ЗА”. Дали ще го подложите на ново гласуване ще решите вие.
К.Германова: По тази докладна ние взехме решение, сега се оказва, че решение няма. От което следва че трябва да има прегласуване ли?
Б.Йорданов: Това вие ще го решите.
(дебати)
К.Германова: Който е съгласен да бъде прегласувано решението по докладна записка с вх.№ 619, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –10, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 328

Общински съвет Созопол да прегласува, предложеното проекто решение направено с докладна записка с вх.№619/22.08.08г

К.Германова: Преминаваме към прегласуване. Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 619, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Росен Деспов – ПРОТИВ
12. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 329

Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
2. Декларира, че предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта: , няма да бъде променяно за период не по – малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи пред МРРБ всички необходими документи по т. 1.

К.Германова: С това приключихме с комисията по финанси. Следваща точка в дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на председателя на комисията – г-н Гочев.
А.Гочев: На 03.09.2008 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.На заседанието присъстваха: Ангел Гочев – Председател, Константин Гребенаров, Милко Димов, Стоян Маринов и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие – Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Николина Пехливанова – Общински съветник; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Надежда Савова – Юрист общинска собственост и Галина Георгиева – Юрисконсулт на Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесоха по докладна записка с вх.№657/27.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на плана за регулация на общински терен, представляващ УПИ IV отреден за “КОО”, в кв.18, по плана на гр.Созопол.
Комисията след като разгледа докладната записка, констатира, че е допусната грешка в решението, касаещо правното основание за приемането му. Поради което предлага решението да придобие следната редакция:
“ На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с Общинска собственост и чл.131, ал.1 от Закона за Устройство на територията, Общински съвет – Созопол одобрява предложението за промяна плана на регулация на УПИ IV “За КОО”, в кв.18 по плана на гр.Созопол.”
Комисията предлага на Общински съвет да вземе Решението така както е изписано по-горе.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги?
Р.Деспов: Искам да попитам кое се отчуждава, УПИ VI или УПИ IV. В докладната пише УПИ IV, тука пише УПИ VI, не ми е много ясно. И тука има една скица на която пише – заверил главен архитект, подпис няма, печат няма – изчертал, подпис няма.
К.Германова: Става въпрос за УПИ IV.
Р.Александров: Това е проектно предложение, за това няма подписи.
П.Рейзи: Първата скица е старта на идейната фаза за промяна на РЗП. След това е нашия проект за промяна, не е нужно и там да има подписи.
Д.Желев: Е как така, нали утре някой ще я смени тази скица. Хайде давайте на татък, но друг път нека да се оправят тези неща.
С.Недин:Това със смяната да не е стара практика?
К.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с предложената корекция от комисията, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –16, „ПРОТИВ” – няма , „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 330

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с Общинска собственост и чл.131, ал.1 от Закона за Устройство на територията, Общински съвет – Созопол одобрява предложението за промяна плана на регулация на УПИ IV “За КОО”, в кв.18 по плана на гр.Созопол.”

А.Гочев: Докладна записка с вх.№592/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: По докладната имаме внесени две скици. Имате ли някакви въпроси?
Р.Деспов: Искам да питам за кой сезон става въпрос, за зимния или за летния?
П.Рейзи: По чл.56 обектите работят в различни периоди, от месец до месец за една година. Двата обекта са дадени миналата година на края на сезона и ние сега ги внасяме пак в края на сезона. Единият обект е целогодишна книжарница до бл.6, а другият е жълтия павилион до лятното кино.
Н.Пехливанова: На заседанието на комисията аз също обърнах внимание на това и вие г-н Кмете поехте ангажимент да смените обосновката на докладната. Вие дори се скарахте на г-жа Савова.
П.Рейзи: На мен ми беше представена докладна с променена обосновка аз я подписах, не знам защо не е внесена. Г-жа Савова ще си отнесе наказанието.
К.Германова: Други коментари има ли? Няма. Който е съгласен със Скица №234/27.06.08г., книжарницата, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма , „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –2., приема се.
Който е съгласен със Скица №252/15.07.08г., така наречения жълт павилион моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма , „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –5., приема се.
И сега цялото решение, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1 , „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 331

Общински съвет — Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
- Скица №234/27.06.08г
- Скица №252/15.07.08г

А.Гочев: Докладна записка с вх.№623/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301 по влязла в сила кадастрална карта/. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма , „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 332

На основание чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.131 от ЗУТ, и във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол одобрява промяна на регулацията и преотреждане на урегулиран поземлен имот и съгласува внесения проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол/ и идентични с идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/, с който проект се обособяват предаваеми по регулация 392 кв.м.ид.части общинска собственост от 3736 кв.м. площ на целия УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43, по план на гр.Созопол като проекта се явява неразделна част от настоящето решение.

К.Германова: С това приключи доклада на комисиятапо устройство на територията. Следваща точка е доклад на комисията по Общинска собственост, давам думата на председателя на комисията – г-н Димов.
М.Димов: На 04.09.2008 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха М. Димов – Председател, А.Гочев, Н.Пехливанова и С.Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие: Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова – юрист на Община Созопол; Галина Георгиева – Юрисконсулт на Община Созопол; Богдан Йорданов – Адвокат на Община Созопол; Джулия Сегова – Специалист общинска собственост; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; С. Владимиров – Изпълнителен директор ГБС и г-н Цветков – Юрист ГБС.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№624/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част с площ от 392 кв.м.ид.части от 3736 кв.м. площ на целият, индивидуализиран съгласно одобрен по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС и с Решение №332/12.09.08г. от Общински съвет и представляващ част от УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, за частна общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с допълнението Решение№332/12.09.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 333

На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 392/триста деветдесет и два/кв.м.ид.части от 3736 кв.м. площ на целият, УПИ ІІ ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 /нов идентификационен номер 67800.504.301 по кадастрална карта на гр.Созопол/, при граници на имота: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271/; и конкретно индивидуализиран чрез внесен проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43/нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/ по плана на гр.Созопол,, обсъден и приет от ОЕС - Созопол с Решение по т.43, от Протокол № 9 от 14.05.2008г. и Решение по т.55, от Протокол № 15 от 20.08.2008г. , и от Общински Съвет с решение №332./12.09.2008г., за ЧАСТНА общинска собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№625/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, неразделна част от проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ VІ-567, УПИ VІІ-566, УПИ VІІІ-565, УПИ ІХ-564 и УПИ ІІ”За културно атракционен център и озеленяване”, в кв.43 по плана на гр.Созопол /нови идентификационни номера 67800.504.23, 67800.504.22, 67800.504.301/. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 334

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г, Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2008г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, представлявана от Кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. „ИНИ”ЕАД, регистрирано по фирмено дело № 6968/1996г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Регистъра на търговските дружества с парт.№ 31904, т.363, стр.192, със седалище и адрес на управление - гр.София, ул.”Ивайло” № 16, БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор Иван Николов Илиев, ЕГН 4803156328, лк № 601605497/16.01.2008г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес - гр.Созопол, ул.”Яни Попов” №5, наричан накратко Купувач, от друга страна
и на основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за ЧИ на ПР и изготвена оценка № 167/01.07.2008г на независим експертен оценител, решение на Общински съвет №333/12.09.2008г. за обявяване на имот –частна общинска собственост, Акт за ЧОС № …/……., се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. С този предварителен договор , при условията на чл.19 от ЗЗД , страните се задължават да сключат окончателен договор, с който Община Созопол, представлявана от Кмета, да прехвърли в собственост на „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, с АЧОС № …/…., находящ се в гр.Созопол, в кв.43 по плана на гр.Созопол, а именно: 392/триста деветдесет и два/кв.м.ид.части , включени в новообразувания УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 , приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г.и Решение по т.55 от Протокол № 15 от 20.08.08г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: север- общинско място, изток – УПИ ІV-568,569, юг –улица, запад – УПИ-563, /граници по кадастрална карта: 67800.504.25; 67800.504.301; 67800.504.18; 67800.504.21 67800.504.271, за цена от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ с включен ДДС съгласно чл.45 ал.5 т.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ както следва:
чл.2. „ИНИ”ЕАД, с БУЛСТАТ ВG 121103403, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Иван Николов Илиев, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол сумата от 262 282.79/двеста шестдесет и две хиляди двеста осемдесет и два лв. и седемдесет и девет ст./ по сметка: УниКредит Булбанк: банков код:UNCRBGSF, IBAN:BG09UNCR70003101156353, а именно:
2. 1. Сумата от от 209 558 лева /двеста и девет хиляди петстотин петдесет и осем лв./, представляващ данъчна основа на цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 4 819.83(четири хиляди осемстотин и деветнадесет лв. и осемдесет и три ст.) лв., представляващи 2,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
2. 3.Сумата от 4 191.16(четири хиляди сто деветдесет и един лв. и шестнадесет ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.4.Сумата от 43 713.80 /четирдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет ст./, представляваща ДДС.
чл.3. В случай, че частичното изменението на плана за регулация, приет с Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. и Решение №55 от Протокол 15 от 20.08.08г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че по проектът за изменение на действащия подробен устройствен план трябва да се нанесат изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ЧИ на ПР съгласно Решение по т.43 от протокол № 9 от 14.05.2008г. и Решение №55 от Протокол 15 от 20.08.08г на ОЕС при Община Созопол и след обявяването имота и съставянето на акт за частна общинска собственост.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. В случай, че купувача не внесе определените суми в цялост в договорените срокове, и не представи документ за извършено плащане , договорът се счита за прекратен и купувачът не може да черпи от него права и да иска сключване на окончателен договор.
чл.9. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.
Предварителен продавач:.........
/ Панайот Василев Рейзи – за Община Созопол/

Предварителен купувач:……….
/Иван Николов Илиев – за “ИНИ”ЕАД/

2. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на ЧИ на ПР, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение и сключи окончателен договор за продажба.

М.Димов: Докладна записка с вх.№593/31.07.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 335

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008год. на картотекиране граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 17/ седемнадесет/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№610/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Въпроси по тази докладна? Няма.Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 336

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№664/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната особеност: да се промени степента на жилищна нужда на лицето Тихомир Йорданов Соколов – от с.Росен, ул.”Яна Лъскова”№1-А, от I гр. на IVгр.
К.Германова: За това стана въпрос и на комисията, г-н Соколов не отговаря на изискванията да бъде картотекиран Ігр. Установи се че той не е излязъл на квартира и е крайнонуждаещ се, въпреки развода на родителите си той живее в имота. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с променения статут на лицето Тихомир Йорданов Соколов – от с.Росен, ул.”Яна Лъскова”№1-А, от I гр. на IVгр. , моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 337

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 47/четиридесет и седем/ включително от приложения списък.


М.Димов: Докладна записка с вх.№614/21.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси, колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 338

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.


М.Димов: Докладна записка с вх.№611/20.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на съсобственик “Главболгарстрой” АД, за изграждане на три броя трансформаторни постове /БКТП/ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ-І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу”, землище на гр.Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли някакви въпроси колеги?
К.Мархолев: За кой от обектите става въпрос?
П.Рейзи: За св.Тома.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Росен Деспов – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 339

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.183, ал.1 от Закон за устройство на територията, УЧРЕДЯВА на “Главболгарстрой”АД , гр. София,с рег.по ф.д.№ 28905/1991г.на СОС, и с БУЛСТАТ /ЕИК 831652485, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на :
1.1. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. и сервитут от 54/петдесет и четири кв.метра/, в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект и разположен до сграда – х-л”Карина”.
1.2. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. и сервитут от 45/четиридесет и пет кв.м./ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проекти разположен до сграда “Дорадо” .
1.3. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. и сервитут от 55/петдесет и пет кв.м./ в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проекти разположен до сграда “Вела”.
Обектите по т.1.1., 1.2., 1.3., са в ПИ 67800.47.47, идентичен УПИ І-768,831,978, м.”Аркутино” и “Алепу , целият с площ от 30 585 / тридесет хиляди петстотин осемдесет и пет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни –67800.47.48; 67800.12.296; 67800.12.295;67800.47.25;67800.49.22; 67800.49.21, при съотношение на съсобственост на учредителите е съответно 0,7 ид.ч. за Община Созопол и 0,3 ид.ч. за “Главболгарстрой”АД.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за :
2.1. За обекта по т.1.1. за застроена площ от 12 кв.м. и сервитут от 54 кв.м., възлизаща на 2 492 лв. /две хиляди четиристотин деветдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2.2. За обекта по т.1.2. за застроена площ от 12 кв.м.и сервитут от 45 кв.м. , възлизаща на 2 152 лв. /две хиляди сто петдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2.3. За обекта по т.1.3. за застроена площ от 12 кв.м. и сервитут от 55 кв.м., възлизаща на 2 530 лв. /две хиляди петстотин тридесет /, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 20.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение


М.Димов: Докладна записка с вх.№622/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от община Созопол акции в “Алепу Вилидж” АД.
Комисията след като разгледа докладната записка, констатира, че е допусната грешка в правното основание за приемане на Решението, както и че цитираното Решение № 1950/2.03.2005г. на ВАС, следва да бъде изписано в мотивите за вземане на решение, но не и в самото решение, поради което, Комисията предлага Решението да придобие следната редакция:
“На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр.с 35 ал.4, т.2, от Закон за общинската собственост, чл.185 ал.2 от ТЗ, във вр. с чл. 14 ал.3 от Устава на «Алепу Вилидж» АД, Общински Съвет приема преложението на акционера „НОВАСТАР ХОЛДИНГ“ LTD за закупуване на притежаваните от Община Созопол акции, представляващи 34% от капитала на „Алепу Вилидж“ АД при пазарна цена, съгласно оценка извършена от независим лицензиран оценител в размер на 2 173 960 лева. Възлага на КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ да извърши необходимите правни действия за прехвърлянето на притежваните от Община Созопол акции от капитала на «Алепу Вилидж» АД на „НОВАСТАР ХОЛДИНГ“ LTD срещу цена от 2 173 960 лева, съгласно разпоредбите на ТЗ.”
Комисията предлага на Общинският съвет да вземе решение, така както е изписано по-горе.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната?
К.Гребенаров: Тук излиза, че ние продаваме земята. Тази цена на която ние я продаваме мен не ме удовлетворява. Според мен трябва да се направи преценка дали това е реалната цена за продаване на акциите, защото има и други начини.
П.Рейзи: Имота е в дружеството. Ние имаме два хода. Единият е да стоим в дружеството и нищо да не правим. Другият е да продадем акциите. Земята не можем да си я върнем и не бива да се правят изчисления на базя земята. Тогава земята е била апортирана на 1 200 000лв., сега за акциите в ги продаваме 2 173 960 лева. В предишния Общински съвет, ако сме знаели че ще дойде такъв момент, нямаше изобщо да апортираме земята. Тук съм стигнал до това решение, защото за мен тази земя е износена и по добре е да пристъпваме към изчистване на такива отношения, отколкото да пипаме други терени. Вие знаете, че в бюджета имаме заложени средства от продажба.
(дебати)
Р.Деспов: Според кой Закон не може да си върнем земята, защото в Устава на дружеството нещата не стоят така? След като са ви вкарали в капана, мисля че същите юристи бяха и тогава.
(дебати)
П.Рейзи: Юристите не бяха тези, когато взимахме решението. По-важното е какво става с апортираната земя.
Б.Йорданов: Закона е Закона за Общинската собственост.
(дебати)
К.Германова: Има процедурно предложение за 5мин.почивка. Който е съгласен, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –10, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 340

Разглеждането и обсъждането на докладните записки включени в дневния ред да продължи след 5 мин.

К.Германова: Продължаваме заседанието, присъстват шестнадесет общински съветника, имаме кворум. Направихте ли нужните уточнения?
Б.Йорданов: Аз искам да уточня чл.2, ал.2. Този текст гласи, апортирана земя в търговско дружество загубва качеството си на общинска собственост, става собственост на дружеството. За това нейния израз е в пари. Единствената възможност за връщане е паричен израз. Оценката която се прави е от лицензиран оценител. Това е законовия ред.
Р.Деспов: Какви са правата на собствениците притежаващи привилигировани акции и какви са правата на обикновенните акционери?
Б.Йорданов: Акционери притежаващи привилигировани акции, получават дивиденти от нарастване на капитала. В случая тези привилигировани акции ни позволяват да получим такава оценка, ако не стойността щеше да съвсем по-различна.
Д.Желев: Моето становище на този етап е, че кмета трябва да оттегли докладната записка, зада може да се изнесат всички въпроси. Тук трябва да се произнесем не само ние Общинските съветници, а и някои други органи в България. Колкото и да искате да ме обедите, че ние нямаме земя, а имаме акции и акциите са пари, това е начина аз не мога да се съглася. Всеки гражданин в Созопол има земя и той няма да я продава така както се продава Общинската земя. Нека да направим едно обществено обсъждане, да питаме нашите граждани какво мислят те и тогава да взимаме решение. Най-лесно е да дадем златната кокошка.
П.Рейзи: Докладната няма да я оттегля и мотивът ми е следния. Всеки един общински съветник е достатъчно ерудиран и мъдър да прецени, че ние ако за всяко нещо което правим свикваме цялата община, да я попитаме може ли да го правим, ще спъваме работата на Общината. Вие май това целите. Според мен оценката е изцяло съобразена със ситуацията в дружеството.
(дебати)
Б.Йорданов: Преди малко дадохте прибер със хората от Общината притежаващи земи, ако те имат съсобственост Закона ги задължава да предлагат първо на съсобственика, от там на татък на друг. Същият принцип е заложен и в Търговския Закон. Всяка една промяна се прави със съгласие на съакционера. Къде е вашата логика не разбирам?
Н.Пехливанова: Ние вече взехме едно решение че отказваме да закупим акциите на съакционера, те съответно са реагирали. Тук вече не става въпрос за това на кой ще продадем акциите, а за това какво ще правим. Кмета си е направил сметката, че от продажба на Общинска собственост ще влязат в Общинската хазна 7млн. лв. С продажбата на тези акции, както и с по следващата докладна ще успеем така да се каже, да вържем бюджета. В противен случай вързваме ръцете на Кмета и той не може да работи, защото продажбата на други имоти коства време. На този етап Общината няма от къде да вземе пари. При изготвянето на новия бюджет ще внимаваме повече.
Д.Желев: Ние когато приемахме бюджета аз си казах мнението относно продажбата на Общинската собственост. Тогава никъде не беше казано, че ще продаваме “Алепу Вилидж” и ГБС.
М.Димов: В момента пазара е стегнат много и най-добрия начин да влязат приходи в Общината е да се освобождаването от такива собствености, които във времето стоят несигурни.
К.Германова: Някой има ли нещо да каже относно решението по докладната?
К.Гребенаров: Има ли възможност да се промени цената, за това говорим всички?
П.Рейзи: Всеки гласува по съвест, не ви харесва цената гласувате против. Цената е определена от лицензиран оценител нищо не можем да пипаме по нея. Както решите така.
К.Германова: Други коментари има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение по докладна записка с вх.№622/22.08.08г, в едно с предложението на комисията, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ПРОТИВ
11. Росен Деспов – ПРОТИВ
12. Константин Гребенаров – ПРОТИВ
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. ХристоБардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 341

1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр.с 35 ал.4, т.2, от Закон за общинската собственост, чл.185 ал.2 от ТЗ, във вр. с чл. 14 ал.3 от Устава на «Алепу Вилидж» АД, Общински Съвет приема преложението на акционера „НОВАСТАР ХОЛДИНГ“ LTD за закупуване на притежаваните от Община Созопол акции, представляващи 34% от капитала на „Алепу Вилидж“ АД при пазарна цена, съгласно оценка извършена от независим лицензиран оценител в размер на 2 173 960 лева.
2. Възлага на КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ да извърши необходимите правни действия за прехвърлянето на притежваните от Община Созопол акции от капитала на «Алепу Вилидж» АД на „НОВАСТАР ХОЛДИНГ“ LTD срещу цена от 2 173 960 лева, съгласно разпоредбите на ТЗ.”


М.Димов: Докладна записка с вх.№626/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти-частна общинска собственост находящи се в с.Вършило, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 342

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг имот частна общинска собственост, представляващ Дворно място, с площ 590/петстотин и деветдесет/кв.м., представляващо УПИ ІІІобщ., в кв.46 по плана на с.Вършило, Община Созопол, при граници: североизток – УПИ ІІобщ., югоизток - кр. регулация, югозапад – УПИ ІVобщ. и северозапад – улица, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда със застроена площ 60/шестдесет/кв.м., за който е съставен акт за частна Общинска собственост № 388/14.01.2003год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 111 /16.05.2008г. в размер на 6 769/ шест хиляди седемстотин шестдесет и девет/лв. за дворното място и 5 361/пет хиляди триста шестдесет и един/лв. за сградата изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез публичен търг имот частна общинска собственост, представляващ Дворно място, с площ 555/петстотин петдесет и пет/кв.м., представляващо УПИ Іобщ., в кв.46 по плана на с.Вършило, Община Созопол, при граници: североизток – имот № 403, югоизток - имот № 402, югозапад – УПИ ІІобщ. и северозапад – улица ведно с находящата се в него едноетажна жилищна сграда в строеж/фундаменти/ със застроена площ 64/шестдесет и четири/кв.м., за който е съставен акт за частна Общинска собственост № 815/26.06.2006год.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 110 /16.05.2008г. в размер на 6 569/ шест хиляди седемстотин шестдесет и девет/лв. изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
2.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.


М.Димов: Докладна записка с вх.№638/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на Общински поземлени имоти, предназначени за жилищно строителство за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди в с.Равна гора, с.Равадиново и с.Крушевец, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 343


На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.51 и чл.52 от НУРУЖНННПЖ, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди, върху имоти частна общинска собственост, а именно:
1. УПИ ІІІ общ., в кв.18, по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 680 кв.м., с АЧОС № 917 от 16.03.07г.
2. УПИ VІ общ., в кв.18, по план на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 925 кв.м., с АЧОС № 916 от 16.03.07г.
3. УПИ VІІ общ., в кв.18, по план на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 530 кв.м., с АЧОС № 913 от 16.03.07г.
4. УПИ Х общ., в кв.36, по план на с.Равна гора, Община Созопол, целият с площ от 475 кв.м., с АЧОС № 645 от 07.03.05г.
5. УПИ V общ., в кв.10, по план на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ от 350 кв.м., с АЧОС № 896 от 02.03.07г.
6. УПИ І общ., в кв.8, по план на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ от 375 кв.м., с АЧОС № 897 от 02.03.07г.
7. УПИ V общ., в кв.41, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 760 кв.м., с АЧОС № 864 от 21.12.06г.
8. УПИ VІ общ., в кв.41, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 760 кв.м., с АЧОС № 869 от 25.01.07г.
9. УПИ І общ., в кв.42, по план на с.Равадиново, Община Созопол, целият с площ от 735 кв.м., с АЧОС № 860 от 14.12.06г.

1. Да се извърши по реда на чл.37, ал.4, т.1 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл.52, ал.1 от НУРУЖНННПЖ без търг или конкурс, на лица с установена степен на жилищна нужда по реда на чл.16 от същата наредба до края на 2008г., ;
2./или / Да се извърши по реда на чл.31, ал.1 от Закона за общинската собственост, чрез провеждане на търг или конкурс измежду лица с установена степен на жилищна нужда по реда на чл.16 от НУРУЖНННПЖ ,до края на 2008г.,


М.Димов: Докладна записка с вх.№639/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIІобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги?
С.Недин: Предстои ни да гласуваме няколко докладни записки, които вече сме гласували един път. Те бяха върнати от Областния управител, не защото са незаконосъобразни мотива е, че даваме големи парцели. Според ЗУТ, най-малкия имот в села с равнинен терен трябва да е мин. 600кв.м. Тук по волята на областния управител трябва да вкараме по две семейства в съсобственост. Така ние решаваме един проблем, но създаваме куп други. Предлагам не да вкараме по две семейства на имот, а по едно. Не съм съгласен облстния управител да диктува жилищната политика на Община Созопол.
Н.Пехливанова: Аз съм съгласна с колегата, но след като Областния управител ги връща нищо не можем да направим. Кмета възложи на Кметовете на населени места да проучат къде има търпимост между семействата, тази процедура е извършена и хората са дали своето съгласие.
(дебати)
К.Германова: Съгласна съ, че един имот на село трябва да е голям за да има градина, прасе и т.н. Областния управител е в правото си да връща решения и той се възползва от това. Естествено той не взима такова решение на своя глава, съгласува го с юристите си и т.н. Какво ще правим ние, ще задоволим нуждите на нуждаещите се хора от Общината или ще се въртим в един затворен кръг с областния управител?
П.Рейзи: Аз мисля че не трябва да се връщаме назад. Това са хора, които имат социални проблеми, ние като им дадем по-големи имоти трябва да им разрешиме и по-голямо РЗП, което пък означава, че правото на строеж ще е по-скъпо. Цяла година тези хора чакат, нека да вървим напред за да могат и те да тръгнат по пътеката на строителството. Аз също не съм против идеята имота да е голям.
К.Германова: Други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№639/25.08.08г., моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 344

1.На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Стоян Асенов Милев, ЕГН 8406280485, от с.Равна гора и
Б/ Ангел Атанасов Милев, ЕГН 7408160907, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №913/16.03.2007г., целият с площ от 530 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток – улица, запад и юг – УПИ V „За озел.” и север – УПИ VІобщ.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 183/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30/тридесет лв./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


М.Димов: Докладна записка с вх.№640/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Xобщ, в кв. 36, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги идентична е докладната с предходната. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение,моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 345


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Айтен Али Аптула, ЕГН 6708010932, от с.Равна гора и
Б/ Самет Бахчет Аптула, ЕГН 8501312388, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Хобщ, в кв.36 съгласно АОС №645/07.03.2005г., целият с площ от 475кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток – улица, запад – УПИ ІХобщ., север – УПИ V-330 и юг-улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 184/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30.09/тридесет лв. и девет ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


М.Димов: Докладна записка с вх.№641/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост - УПИ VIобщ, в кв. 18, целият с площ от 530 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 346


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет — гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Ангел Христов Герджиков, ЕГН 6303080486, от с. Равна гора и
Б/ Христо Огнянов Христов, ЕГН 7211100763, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100 кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИVIобщ, в кв.18 съгласно АОС №916/16.03.2007г. целият с площ от 925 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници — изток — улица, запад и север — УПИ V,,За озел.” и юг— УПИ VІІобщ.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка Г 183/21 .08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30.06/тридесет лв. и шест ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


М.Димов: Докладна записка с вх.№642/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ IIIобщ, в кв. 18, целият с площ от 680 кв.м. в с.Равна гора, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 347
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Недялка Тодорова Милева, ЕГН 6701170918, от с.Равна гора и
Б/ Данка Ангелова Веселинова, ЕГН 7005290939, от с.Равна Гора
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІобщ, в кв.18 съгласно АОС №917/16.03.2007г., целият с площ от 680 кв.м., по плана на с.Равна гора, Община Созопол, при граници – изток –улица, запад – край на регулация, север – УПИ ІІобщ, юг-УПИ ІVобщ.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 181/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 29.89/двадесет и девет лв. и осемдесет и девет ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост


М.Димов: Докладна записка с вх.№643/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ VIобщ, в кв. 41, целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 348

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Руска Атанасова Трифонова, ЕГН 5602030710, от с.Равадиново и
Б/ Христо Желязков Христов, ЕГН 8009030443, от с.Равадиново
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІобщ, в кв.41 съгласно АОС №869/25.01.2007г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ V, северозапад-улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 187/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 35.06/тридесет и пет лв. и шест ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


М.Димов: Докладна записка с вх.№644/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв.41 целият с площ от 760 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 349


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Златина Станкова Сандева, ЕГН 8603180514, от с.Равадиново и
Б/ Християн Благоев Христов, ЕГН 8309210525, от с.Равадиново
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Vобщ, в кв.41 съгласно АОС №864/21.12.2006г., целият с площ от 760 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток –УПИ VІ, югоизток –край на регулация, югозапад – УПИ ІV, северозапад-улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 186/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 35.06/тридесет и пет лв. и шест ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


М.Димов: Докладна записка с вх.№645/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Іобщ, в кв.42, целият с площ от 735 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 350


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицата:
А/ Тоня Янкова Статева, ЕГН 8208120576, от с.Равадиново и
Б/ Златина Василева Вълканова - Роева, ЕГН 7505110450, от гр.Созопол
да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на две жилищни сгради/на калкан/, като конкретното разположение на всяка от сградите, ще бъде определена от лицата с техническия проект, с разгъната застроена площ на една сграда - 100кв.м., предвидени за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Іобщ, в кв.42 съгласно АОС №860/14.12.2006г., целият с площ от 735 кв.м., по плана на с.Равадиново, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ІІІ, югоизток – кр.регулация, югозапад – УПИ ІІ”За озел.” и северозапад - улица
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 188/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 35.03/тридесет и пет лв. и три ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.


М.Димов: Докладна записка с вх.№646/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения към Решения №298 и №299 от 21.07.2008г. на Общински съвет Созопол за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Тук се налага да допълним наше решение по препоръка на Областния управител. Трябва да представим първоначална тръжна цена. Имате ли някакви въпроси по докладната? Няма.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 351


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС и Решение № 298 и № 299 взето на 21.07.2008г. на тринадесетото заседание на Общински съвет – Созопол, Общински Съвет Созопол одобрява първоначална тръжна цена при провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по АОС № 993/14.05.2008г. представляващ 400/четиристотин/кв.м. от Поземлен имот с кад.№ 67800.16.79, целият с площ 53009кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Соленки” в размер на 60/шестдесет/лева, без ДДС.


М.Димов: Докладна записка с вх.№647/25.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост- УПИ Vобщ, в кв. 10, целият с площ от 350 кв..м. в с.Крушевец Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги има ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 352


1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицето Петя Иванова Дишкова, ЕГН 7605010599 от с.Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ сграда - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Vобщ, в кв.10, съгласно АОС №896/02.03.2007г., целият с площ от 350 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – север –улица, изток – улица, юг – УПИ VІ-60, запад- УПИ ІVобщ
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 185/21.08.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж в размер на 30.04/тридесет лв. и четири ст./лв., без ДДС за 1/един/кв.м., въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№651/25.08.08г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Окончателно приключване на ликвидационното производство на ОФ”Търговия” – гр.Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги по повод постъпило писмо от ликвидатора на ОФ Търговия и на основание чл.21, ал.3, т.8 от Наредба №1/14.02.2007г. е необходимо Общински съвет да приеме баланса, пояснителния доклад към баланса, годишния отчет на ликвидатора и да освободи от отговорност ликвидатора. Остатъка от средствата е в лева не в активи, тази сума която е изписана е 47 971,53 (Словом: Четиридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и един лева и петдесет и три стотинки). Възможно е да има движение по нея в плюс и минус, за да бъде окончателна ликвидацията ще се начислят лихви по разплащателната сметка, след което окончателно ще се прехвърли сумата за сметка на Общината.
П.Рейзи: Искам да благодаря на ликвидатора!
К.Германова: Имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 353


1. Приема баланса на ОФ в ликвидация към 31. 07. 2008 г.
2. Приема пояснителния доклад към баланса на ОФ в ликвидация.
3. Приема годишния отчет на ликвидатора на ОФ “Търговия-Созопол” в ликвидация.
4. Възлага на ликвидатора Божана Вълкова — Чампарова да извърши необходимите фактически и правни действия по прехвърлянето в полза на Община Созопол останалото след ликвидацията на ОФ “Търговия-Созопол” в ликвидация имущество, представляващо парични средства в размер на 47 971,53 (Словом: Четирдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и един лева и петдесет и три стотинки).
5. Освобождава от отговорност ликвидатора Божана Николова Вълкова - Чампарова


М.Димов: Докладна записка с вх.№660/28.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в имот с кадастрален номер с № 67800.47.47, по влязла в сила кадастрална карта на землище на гр.Созопол /идентичен с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино”/. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладна?
Р.Деспов: По Закона за общинската собственост, Кмета трябва да изработи стратегия за разпореждане с Общинската собственост и да има Наредба, годишна какво ще се прави с Общинската собственост. Нямаме нито едното нито другото и миналия мандат беше така.
(дебати)
П.Рейзи: Четири години, като Председател на Общински съвет, се молех на вашия Кмет да направи регистър на Общинската собственост. Все още готов регистър няма, но вече се прави. Просто ни трябва малко време да го донаправим. Общинските имоти нямат и актове са собственост, само това искам да ви кажа. След като направим регистъра, ще бъде изготвена и стратегия. Тук не става въпрос за стратегията, тук имаме готов клиент, който ще се яви на явен търг. Аз съм поканил човек на ГБС.
Светослав Любомиров – Изпълнителен Директор ГБС: Тук имаме застроена площ на апартаменти 1 250 кв., имаме ид.части 205 кв. и 242 кв. мазе, които не са обект на продажба. Ако някой ми каже, че като отиде да си купува апартамент ще оценят мазето на кв.м. жилищна площ, може и да ме убеди. Като съберем всичките тези площи и разделим, за да получим цената на 1кв.м. се получава сумата от 821 евро на кв. м. без ДДС. По сключения ни договор с предния Общински съвет, имуществото се предава след акт 15 т.е. по БДС. Срока е 36мес. От разрешението за проект, ние го получихме на 13.12.2006г. Искам да подчертая нещо, вие тук взимате решение за провеждане на явен търг, ние ще участваме, но няма да купим на всяка цена. Благодаря ви!
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Ще гласуваме всяко едно от решенията по отделно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по т.1, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Здравко Манолакиев – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” –9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2., приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение за т.2, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Здравко Манолакиев – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” –9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2., приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по т.3, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Здравко Манолакиев – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” –9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2., приема се.
И сега като цяло решението, който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№660/28.08.08г. в едно с приетите до момента точки,моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Здравко Манолакиев – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” –9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 354

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, одобрява извършването на продажба чрез провеждане на процедура на публичен търг, за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 67800.47.47.8., по влязла в сила кадастрална карта, обозначена с наименование “ЕЛЕКТРА”, състояща се от 2 /две/ обособени секции /входа/, обозначени като вход “Е 1” и вход “Е 2”, цялата със застроена площ от 327.23 кв.м. /триста двадесет и седем цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1704.19 кв.м. /хиляда седемстотин и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/, състояща се от сутерен, три надземни жилищни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, а именно:
1.1.АПАРТАМЕНТ № Е 111 /”Е” сто и единадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.1., находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,14 кв.м. /петдесет и едно цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 112, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 10,06 /десет цяло и шест стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище, складово помещение № 2 /две/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.
1.2.АПАРТАМЕНТ № Е 112 /”Е” сто и дванадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.2., находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,52 кв.м. /тридесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 111, коридор, апартамент № Е 113, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: коридор, складово помещение № 1 и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.
1.3. АПАРТАМЕНТ № Е 113 /”Е” сто и тринадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.3., находящ се във вход “Е 1”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 38,11 кв.м. /тридесет и осем цяло и единадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 112, коридор, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 9,83 /девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор, складово помещение № 4 /четири/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.4. АПАРТАМЕНТ № Е 121 /”Е” сто и двадесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.7., находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 63,83 кв.м. /шестдесет и три цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 122, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 8,84 /осем цяло и осемдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 3 /три/, коридор, складово помещение № 5 /пет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.5. АПАРТАМЕНТ № Е 122 /”Е” сто и двадесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8..8, находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 41,99 кв.м. /четиридесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 121, коридор, апартамент № Е 123, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 11,63 /единадесет цяло и шестдесет и три стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.6. АПАРТАМЕНТ № Е 123 /”Е” сто и двадесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.9., находящ се във вход “Е 1”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 57,60 кв.м. /петдесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 122, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,17 /единадесет цяло и седемнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.7. АПАРТАМЕНТ № Е 131 /”Е” сто и тридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.13., находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,49 кв.м. /шестдесет и едно цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 132, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 10,69 /десет цяло и шестдесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.8. АПАРТАМЕНТ № Е 132 /”Е” сто и тридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.14., находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,36 кв.м. /четиридесет и две цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 131, коридор, апартамент № Е 133, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 8,82 /осем цяло и осемдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/, калкан и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.9. АПАРТАМЕНТ № Е 133 /”Е” сто и тридесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.15., находящ се във вход “Е 1”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 59,07 кв.м. /петдесет и девет цяло и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 132, коридор, стълбище, калкан, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 9,86 /девет цяло и осемдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.10. АПАРТАМЕНТ № Е 141 /”Е” сто и четиридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.19., находящ се във вход “Е 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и три тераси, целият със застроена площ от 57,68 кв.м. /петдесет и седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 142, коридор, стълбище и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,32 /десет цяло и тридесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.11. АПАРТАМЕНТ № Е 142 /”Е” сто и четиридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.20., находящ се във вход “Е 1”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 55,45 кв.м. /петдесет и пет цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 141, коридор, стълбище, калкан и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 9,47 /девет цяло и четиридесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: коридор, стълбище и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.12. АПАРТАМЕНТ № Е 211 /”Е” двеста и единадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.4., находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и тераса, целият със застроена площ от 78,20 кв.м. /седемдесет и осем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 212, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ от 9,43 /девет цяло и четиридесет и три стотни/ кв. метра, при граници: стълбище, коридор, складово помещение № 2 /две/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.13. АПАРТАМЕНТ № Е 212 /”Е” двеста и дванадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.5., находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, и тераса, целият със застроена площ от 33,52 кв.м. /тридесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 211, коридор, апартамент № Е 213, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ с площ от 9,59 /девет цяло и петдесет и девет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 1 /едно/, коридор, складово помещение № 3 /три/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.14. АПАРТАМЕНТ № Е 213 /”Е” двеста и тринадесет/, с идентификатор 67800.47.47.8.6., находящ се във вход “Е 2”, на 1 /първи/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и тераса, целият със застроена площ от 51,62 кв.м. /петдесет и едно цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 212, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 12,65 /дванадесет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 2 /две/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.15. АПАРТАМЕНТ № Е 221 /”Е” двеста и двадесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.10., находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 86,28 кв.м. /осемдесет и шест цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/ с площ от 12,09 /дванадесет цяло и девет стотни/ кв. метра, при граници: коридор, зелени площи, калкан и складово помещение № 5 /пет/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.16. АПАРТАМЕНТ № Е 222 /”Е” двеста и двадесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.11, находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,14 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 221, коридор, апартамент № Е 223, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/ с площ от 14,16 /четиринадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 4 /четири/, коридор, складово помещение № 6 /шест/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.17. АПАРТАМЕНТ № Е 223 /”Е” двеста и двадесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.12, находящ се във вход “Е 2”, на 2 /втори/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 64,44 кв.м. /шестдесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 222, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 11,76 /единадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 5 /пет/, коридор, складово помещение № 7 /седем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.18. АПАРТАМЕНТ № Е 231 /”Е” двеста и тридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.16, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 86,13 кв.м. /осемдесет и шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 232, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 11,17 /единадесет цяло и седемнадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 6 /шест/, коридор, складово помещение № 8 /осем/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.19.АПАРТАМЕНТ № Е 232 /”Е” двеста и тридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.17, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от баня с тоалетна, коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, и тераса, целият със застроена площ от 42,51 кв.м. /четиридесет и две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 231, коридор, апартамент № Е 233, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 /осем/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 7 /седем/, коридор, складово помещение № 9 /девет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.20. АПАРТАМЕНТ № Е 233 /”Е” двеста и тридесет и три/, с идентификатор 67800.47.47.8.18, находящ се във вход “Е 2”, на 3 /трети/ жилищен етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня и две тераси, целият със застроена площ от 61,54 кв.м. /шестдесет и едно цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 232, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ от 8,92 /осем цяло и деветдесет и две стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 8 /осем/, коридор, складово помещение № 10 /десет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, ;
1.21. АПАРТАМЕНТ № Е 241 /”Е” двеста и четиридесет и едно/, с идентификатор 67800.47.47.8.21, находящ се във вход “Е 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, тоалетна, дневна с кухненски бокс, две спални и три тераси, целият със застроена площ от 83,60 кв.м. /осемдесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: калкан, апартамент № Е 242, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 /десет/ с площ от 10,12 /десет цяло и дванадесет стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 9 /девет/, коридор, складово помещение № 11 /единадесет/ и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;
1.22. АПАРТАМЕНТ № Е 242 /”Е” двеста и четиридесет и две/, с идентификатор 67800.47.47.8.22, находящ се във вход “Е 2”, на тавански етаж, състоящ се от коридор, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс, спалня, и три тераси, целият със застроена площ от 57,81 кв.м. /петдесет и седем цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/, при граници и съседи: апартамент № Е 241, коридор, стълбище, и зелени площи, заедно с принадлежащото му СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 /единадесет/ с площ от 10,57 /десет цяло и петдесет и седем стотни/ кв. метра, при граници: складово помещение № 10 /десет/, коридор и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на МАСИВНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, обозначена с наименование “ЕЛЕКТРА”, състояща се от 2 /две/ обособени секции /входа/, обозначени като вход “Е 1” и вход “Е 2”, цялата със застроена площ от 327.23 кв.м. /триста двадесет и седем цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 1704.19 кв.м. , възлизаща на 2 331 560/два милиона триста тридесет и един петстотин и шестдесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

КАТО КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПРОДАЖБАТА КЪМ Т.1 СЕ ВКЛЮЧВАТ И:

2. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ, «КАФЕТЕРИЯ ЗАЛИВА», състояща се от търговски площи, складови помещения и тоалетни, цялата със застроена площ от 92,60 кв.м. /деветдесет и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ведно с прилежащия към нея СПОРТНО-РЕКРЕАЦИОНЕН ОБЕКТ – ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН, целият с площ от 80,00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/.

3. ДВА БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в МАСИВНА СГРАДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОДСЛОН – АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ, обозначена с наименование “КАРИНА” в инвестиционния проект, цялата със застроена площ от 1727,50 кв.м. /хиляда седемстотин двадесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, и разгърната застроена площ от 6771,50 кв.м. /шест хиляди седемстотин седемдесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от сутерен, три надземни етажа и подпокривно пространство, със застроени в тях жилища, складови помещения, помещения за общо ползване и самостоятелни помещения и обекти за осъществяване на стопанска, обслужваща и/или обществена дейност, а именно:

3.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ- ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ, с идентификатор 67800.47.47.1.2, находящ на сутеренен етаж, състоящ се от предверие и две помещения, цялият с площ от 169,52 кв.м. /сто шестдесет и девет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: зелени площи, стълбище, вестибюл, самостоятелен обект номер 2.1. /две точка едно/ - гардероб-посетители и самостоятелен обект номер 2.18. /две точка осемнадесет/ -фитнес зала, заедно със съответните идеални части - 26,56 кв.м.ид.части, от общите части на сградата.;

3.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, с идентификатор 67800.47.47.1.1., сутеренен етаж, състоящ се от едно помещени, цялият с площ от 22,51 кв.м. /двадесет две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, при граници: самостоятелен обект номер 2.17. /две точка седемнадесет/ - спа център, самостоятелен обект номер 2.4. /две точка четири/ - сауна, самостоятелен обект номер 2.3. /две точка три/ - спа център, и зелени площи, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата;

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на обособените обекти - МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ«КАФЕТЕРИЯ ЗАЛИВА , САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ- ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ и възлизаща на 196 080/сто деветдесет и шест хиляди и осемдесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имот

4. ВСИЧКИ ОПИСАНИ ПО Т.1, 2, 3 , ИМОТИ СА НАХОДЯЩИ СЕ В ИМОТ С КАДАСТРАЛЕН НОМЕР С № 67800.47.47, и идентичен с УПИ с номер I-768 831 978, находящ се в квартал 1, местности “Алепу” и “Аркутино” в землището на гр. Созопол с ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, целият с площ от 30 942,00 кв.м. /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра/, при граници и съседи : от юг-имот № 000979 – Обществен терен на “Главболгарстрой” АД, запад – имот № 12295-полски път, № 12296 – залесена нива- частна соб., имот № 799 ,830, 770 – “Алепу Вилидж” АД, гр. Созопол; от изток - имот № 000313 – скала , държавата; от север -имот № 000313 – скала , държавата, и 000488- морски плаж , държавата,


М.Димов: Докладна записка с вх.№665/01.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на предназначението на имот –публична общинска собственост, находящ се в с.Черноморец, община Созопол; 2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел, на общинска бюджетна издръжка; 3. Удължаване на срока по сключен договор №64 от 24.02.2006г. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната редакция в т.1.2 от решението думите “и на основание чл.12, ал.3 от ЗОС” се заличават.
П.Рейзи: Това помещение трябваше да се ползва за музей, но и до ден днешен не се използва като такова. Има интерес от страна на спортния клуб, понеже има голяма посещаемост. Децата от с.Черноморец наистина се нуждаят от разширяване на клуба.
К.Германова: Който е съгласен с т.1.1.от предложението за решение, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Г.Георгиева: Тук трябва да корегираме годините, задължително да останат 5год.
К.Германова: Който е съгласен с така предложената т.1.2. в едно с предложените промени от комисията и промяната в годините от 6 на 5, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Който е съгласен с така направеното предложение за т.1.3 от решението, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Цялото решение, който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с гласуваните точки преди малко, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 355

1.1. На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол променя предназначението , определено с решение № 322 от Протокол №23 от 19.04.2002г. на ОбС и в тази връзка отменя предоставянето съгласно цитираното свое решение, на част от недвижим имот, актуван за Публична общинска собственост с № 370/30.10.2002г., представляващ помещение от 200/двеста/кв.м. на първи етаж, като го определя с ново предназначение, съгласно чл.3,ал.1,т.3 от ЗОС, а именно - за задоволяване на обществени потребности от местно значение – за постоянно действащия спортен клуб .
1.2. Във връзка с т.1.1, Общински съвет Созопол предоставя безвъзмездно правото на ползване за срок от 5/пет/години на част от недвижим общински имот, а именно - 200кв.м. представляващи помещение в приземен етаж, част от масивна двуетажна сграда” Културен дом”, със ЗП 443.50кв.м., в им.пл.№ 249, по плана на с.Черноморец, общ.Созопол, идентична със сграда за “Култура и изкуство”, с идентификатор № 81178.501.236.12, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед РД-18-12/24.04.2007г на Сдружение Клуб по източни бойни изкуства”Буши-до” с.Черноморец .
1.3. На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и във връзка със свое Решение № 53 от 30.01.2004г. , Общински Съвет – Созопол одобрява удължаването на срока с 5/пет/ години , по сключен договор № 64 от 24.02.2006г. с предмет: безвъзмездно ползване на спортна зала, кът за отдих и санитарен възел, разположени в приземен етаж, част от масивна двуетажна сграда” Културен дом”, със ЗП 443.50кв.м., в им.пл.№ 249, по плана на с.Черноморец, общ.Созопол, идентична със сграда за “Култура и изкуство”, с идентификатор № 81178.501.236.12, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед РД-18-12/24.04.2007г.

К.Германова: С това приключи доклада на комисията. Преминаваме към шеста точка от дневния ред, доклад на комисията по здравеопазване. Давам думата на г-н Пухов – Председател.
Г.Пухов: На 03.09.2008г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание. На заседанието присъстваха: Гено Пухов – Председател; Милко Димов, Пенка Щерионова и Ангел Гочев – членове. В работата на заседанието взеха участие: Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Йорданка Димитрова – Специалист “Социални дейности”; Стойо Недин – Общински съветник и Николина Пехливанова – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх .№653/22.08.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ. Отделно се обсъдиха постъпилите молби от граждани:
Димитър Михалев Димитров – След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет молбата да бъде отхвърлена.
Веселина Николова Спасова – След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Събка Тонева Николова - След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Мотива на Комисията за отхвърлянето на молбата на Димитър Михалев е декларираното имотно състояние.
Г.Пухов: Освен че става въпрос за животоспасяващи операции, гледаме и социалното положение на хората.
К.Германова: Имате ли въпроси? Няма. Подлагам на гласуване.
Който е съгласен да бъде отпусната еднократна парична помощ на Димитър Михалев Димитров, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –7, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, приема се.
Който е съгласен да бъде отпусната еднократна парична помощ на Веселина Николова Спасова, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен да бъде отпусната еднократна парична помощ на Събка Тонева Николова, моля да гласува “ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега цялото решение. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх .№653/22.08.08г., моля да гласува “ЗА’.
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 356


1. Общински съвет — Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична
помощ на:
Димитър Михалев Димитров от гр. Созопол ЕГН:5411240500 с диагноза – карцином на стомаха за закупуване на лекарства необходими след извършена операция на стойност 789 / седемстотин осемдесет и девет/лв.
Веселина Николова Спасова от гр. Созопол ЕГН: 6109200452 с диагноза – шийна миелопатия от компресивен, дисков произход с необходимост за интервенция, с оглед предна декомпресия на нервните структури и вертебродеза и поставяне титаниев меш и плака на стойност 8222 /осем хиляди двеста двадесет и два/ лв.
Събка Тонева Николова от с. Атия ЕГН: 4704200592 – страдаща от кистозна болест на бъбреците със 100 % инвалидност за закупуване на катетър на стойност 426/ четиристотин двадесет и шест / лв.

К.Германова: Продължаваме със седма точка от дневния ред. Докладна записка с вх.№679/10.09.08 от Ангел Гочев и Николина Пехливанова – Общински съветници, относно: частично освобождаване от дължимите суми на ползващите домашен социален патронаж лица съобразно тяхната възраст за сметка на Община Созопол.
П.Рейзи: Като предложение е добро, само да влезе в сила от 01.01.09г.. Включете го като допълнителна точка. И да не се отнася за с.Равадиново, с.Черноморец и гр.Созопол.
(коментари)
К.Германова: Благодаря на Кмета. Зачитам го като допълнителна т.3, Решенията по т.1 и т.2 не се отнасят за гр.Созопол, с.Черноморец и с.Равадиново. Настоящите решения влизат в сила от 01.01.2009г.. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с допълнената т.3, моля да гласува “ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 357


1. Община Созопол определя такса храна на лицата ползващи услугата домашен социален патронаж в размер на 10 лв. месечно на навършилите 75год. и ½ от пълния размер на таксата, но не по-малко от 10лв. месечно на навършилите 65 год. възраст.
2. Община Созопол поема за своя сметка разликата до пълния размер на такса храна за навършилите 65г. и 75 год. възраст лица, обслужвани от домашен социален патронаж.
3. Решенията по т.1 и т.2 не се отнасят за гр.Созопол, с.Черноморец и с.Равадиново. Настоящите решения влизат в сила от 01.01.2009г..

К.Германова: Докладна записка с вх.№680/11.09.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектни предложения поПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г. ( ПРСР). В първа точка от решението се отнася с една техническа грешка в старо наше решение. Останалото са допълнени две решения.
П.Рейзи: Тук можем да кандидатстваме като селска община, за подобряване инфраструктурата на селските райони. Имаме техническа готовност с проектите.
К.Германова: Има ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с точка едно от решението, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение за точка втора, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с трета точка от решението, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Сега, който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната като първо римско в едно с гласуваните точки, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 358


I. Общински съвет Созопол дава своето съгласие:
1. В т. 2, 3 и 4 от решение № 261/ 02.06.2008 г. последния ред да се чете мярка 321. Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.
2. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с. Индже войвода” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 321. Основни услуги на населението и икономиката в селските райони.
3. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с. Вършило” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 321. Основни услуги на населението и икономиката в селските райони.


Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната като второ римско, моля да гласува “ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” –12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 359


II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиринадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
Протокола води:……………
/Г.Найденова/


* 19.09.08


върнете се назад

Новини:

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...