Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол се проведе онлайн в предвид епидемиологичната обстановка в страната и бе достъпно за жителите на общината на фейсбук страницата на общинския съвет.
Заседанието бе открито от председателя на общинския съвет Георги Пинелов, който отговори на въпрос на общински съветник от предходната сесия за допусната грешка в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства/МПС/ на територията на град Созопол. Грешката е допусната още през 2017 г., когато е приета наредбата, като в чл15. ал.1 е изписан размера на едно платено място едновременно с и без ДДС. Общинска администрация трябва да предприеме мерки за корекция на грешката, препоръча председателят на общинския съвет.

Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, което ще се проведе онлайн ще бъде излъчено директно във ФБ страницата  на Общински съвет Созопол – https://www.facebook.com/os.sozopol l на 31.03.2021 г., сряда от 9.30 ч.. Заседанието ще може да бъде гледано и през сайта  на общинския съвет  https://os-sozopol.org/  общинския съвет https://os-sozopol.org/ чрез бутон facebook на началната страница на сайта.
Заседанието ще се проведе при следния проект за Дневен ред :

Уважаеми дами,

Скъпи майки,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 8-ми март!  Международният ден на жената е чудесен повод да отдадем нашето признание за всеотдайността ви  за съхраняване на духа и традициите на българското семейство, за силата, с която отглеждате децата си, за подкрепата, която давате на мъжете в трудните моменти. 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...

График на постоянно действащите комисии за ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на шестнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТО РЕ...