Приемен ден

 

Приемен ден на Председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов в сградата на Общински съвет на ул. „Аполония“ №34

 

ВТОРНИК – от 10.00 ч. до 14.00 ч.

 

Предварително записване на тел.: 0550 23760

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...