Събота, 28 Декември 2019 20:34

СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Наредбата за символите на Община Созопол е приета с Решение № 1275 от Протокол № 46/ 30.06.2015г. на Общински съвет Созопол

Символи на община Созопол:

1. Знаме на община Созопол
2. Герб на община Созопол
3. Огърлица на Кмета на община Созопол
4. Печат на община Созопол
5. Химн на община Созопол

Почетните звания и наградите на община Созопол:

1. Почетен знак на община Созопол (ключ на града)
2. Плакет на община Созопол
3. Значка “Созопол”
4. Звание “Почетен гражданин” на община Созопол

Официалният празник на град Созопол е на седемнадесети юли – деня на Света Великомъченица Марина.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...