Събота, 28 Декември 2019 20:34

СИМВОЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Наредбата за символите на Община Созопол е приета с Решение № 1275 от Протокол № 46/ 30.06.2015г. на Общински съвет Созопол

Символи на община Созопол:

1. Знаме на община Созопол
2. Герб на община Созопол
3. Огърлица на Кмета на община Созопол
4. Печат на община Созопол
5. Химн на община Созопол

Почетните звания и наградите на община Созопол:

1. Почетен знак на община Созопол (ключ на града)
2. Плакет на община Созопол
3. Значка “Созопол”
4. Звание “Почетен гражданин” на община Созопол

Официалният празник на град Созопол е на седемнадесети юли – деня на Света Великомъченица Марина.

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...