Четвъртък, 09 Януари 2020 14:51

Разгласяване на съдебно решение по административно дело №1644 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 1964/18.11.2019г.на АСБ и Решение № 2177/13.12.2019г., постановени по Адм.дело № 1644/2019г. по описа на Административен съд Бургас, с което се прогласява нищожността на чл.76 и чл. 77 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Созопол,

приета от Общински съвет – Созопол с Решение № 294/27.05.2016 година, обективирана в Протокол № 11/27.05.2016г. , както и с решението е отменен чл. 42 в частта: ”съхранение и транспортиране”; чл. 45 в частта: ” съхранение , транспортиране”; като са отменени и чл. 59, т.1, т.2, т.3, т. 4 и т. 5 от Наредбата.

Публикувано на 09.01.2020 г.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...