Крайният срок за входиране на докладни записки е 28.02.2020 г. (петък). Заседанието на ОбС- Созопол ще се проведе на 16.03.2020 г. (понеделник) от 9.30 ч..

Крайният срок за входиране на докладни записки е 10.04.2020 г. (петък). Седмото редовно заседание на ОбС- Созопол ще се проведе на 29.04.2020 г. (сряда).

 

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...