Петък, 06 Декември 2019 22:39

График 3

ГРАФИК 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:
№ Комисия Дата Час
1. Общо заседание на постоянно действащите комисии към общински съвет Созопол 09.12.2019г.
/понеделник/ 9:00


Георги Пинелов
Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...