В деловодството на Общински съвет постъпи сигнал от гражданинът Иван Деспов с вх- №55 от 26.01.2023 г., входирано в деловодството на Община Созопол на 15.02.2022 г. с вх.№94-00-459.

Сигналът е изпратен до общинските съветници.

Сигналът е в прикачения файл.

Общински съвет Созопол последователно и целенасочено работи за интересите на жителите на община Созопол. Пример за това е инициативата на председателя на общинския съвет Георги Пинелов и общинския съветник Желязко Иванов за решаване на редица проблеми в град Черноморец, сред които са ремонтът на надлеза/мост/ на пътен възел Черноморец, нарушаването на бреговата ивица и заблатяването на Централния плаж в града, монтиране на обезопасителна мантинела в дясната страна на пътя Созопол- Бургас и изграждане на шумоизолационна стена в същия участък.

След като миналата година бяха изпратени серия писма за тези проблеми до редица министерства и институции и не бяха получени отговори, общинските съветници се обърнаха за помощ към бургаски депутати за съдействие за решаване на  най- сериозните проблеми на град Черноморец.

Най- активен в последните дни на 48-то Народно събрание се оказа депутатът  Димитър Найденов, който успя своевременно да постави въпроса за решаване на проблемите на град Черноморец.

В следствие на това   председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Венцислав Ангелов в свое писмо дава положителен отговор  за решаване на два от проблемите на град Черноморец.

Прилагаме цялата кореспонденция в прикачените файлове.

 

В Общински съвет Созопол се получи отговор на писмо на председателя на общинския съвет Георги Пинелов, относно нарушаване на бреговата ивица, появата на свлачищни процеси и заблатяване на Централен плаж, вследствие изграждане на Пристанище "Черноморец", община Созопол.


Писмото от директора на РИОСВ-Бургас Павел Маринов е в прикачения файл.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...