Петък, 20 Декември 2019 10:17

Декларации за 2019 г.

№ по ред

Дата

Вид на декларацията

Име, презиме и фамилия

Месторабота

Длъжност

1

06.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Иван Николов Пазвантов

С. Равадиново

Кмет на кметство

2

06.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Росен  Георгиев Деспов

Гр. Черноморец

Кмет на кметство

3

06.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Иван Трифонов Динев

С. Росен

Кмет на кметство

4

06.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Милка Николова Стамболиева

С. Крушевец

Кмет на кметство

5

06.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Румен  Георгиев Димитров

С. Атия

Кмет на кметство

6

06.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Стойчо Илиев Петков

С. Зидарово

Кмет на кметство

7

06.12.2019 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Георги Станев Георгиев

С. Равна гора

Кмет на кметство

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...