Четвъртък, 25 Юни 2020 10:20

Декларации за 2020 г.

 

 

 

2020 година

 

 

1

29.04.2020 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Румен Георгиев Димитров

С. Атия

Кмет на кметство

2

12.05.2020 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Росен Георгиев Деспов

Гр. Черноморец

Кмет на кметство

3

14.05.2020 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Иван Трифонов Динев

С. Росен

Кмет на кметство

4

18.05.2020 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Иван Николов Пазвантов

С. Равадиново

Кмет на кметство

5

20.02.2020 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Стойчо Илиев Петков

С. Зидарово

Кмет на кметство

6

29.05.2020 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Милка Николова Стамболиева

С. Крушевец

Кмет на кметство

7

04.06.2020 г

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Георги Станев Георгиев

С. Равна гора

Кмет на кметство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...