Неделя, 30 Май 2021 10:22

Декларации за 2021 г.

№ по ред

Дата

Вид на декларацията

Име, презиме и фамилия

Месторабота

Длъжност

1

22.04.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Румен Георгиев Димитров

С. Атия

Кмет на кметство

2

07.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Росен  Георгиев Деспов

Гр. Черноморец

Кмет на кметство

3

11.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Иван Николов Пазвантов

С. Равадиново

Кмет на кметство

4

12.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Милка Николова Стамболиева

С. Крушевец

Кмет на кметство

5

12.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Иван Трифонов Динев

С.  Росен

Кмет на кметство

6

13.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Стойчо Илиев Петков

С. Зидарово

Кмет на кметство

7

14.05.2021 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Част I и II Имущество и интереси

Георги Станев Георгиев

С. Равна гора

Кмет на кметство

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...