Понеделник, 19 Септември 2022 16:46

Докладна записка №650/12.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:46

Докладна записка №667/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:45

Докладна записка №666/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:45

Докладна записка №665/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:44

Докладна записка №664/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:43

Докладна записка №663/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:43

Докладна записка №662/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:40

Докладна записка №661/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:39

Докладна записка №660/13.09.2022 г.

Понеделник, 19 Септември 2022 16:39

Докладна записка №659/12.09.2022 г.

Важни съобщения

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организ...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...