Петък, 21 Август 2020 23:44

Докладна записка №646/20.08.2020г.

Петък, 21 Август 2020 17:18

Докладна записка №656/21.08.2020 г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:59

Докладна записка №650/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:56

Докладна записка №651/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:50

Докладна записка №647/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:47

Докладна записка №648/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:39

Докладна записка №643/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:35

Докладна записка №642/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:30

Докладна записка №641/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 16:44

Докладна записка №644/20.08.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...

График на постоянно действащите комисии за десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...