Петък, 19 Февруари 2021 11:40

Докладна записка №114/19.02.2021 г.

Четвъртък, 11 Февруари 2021 13:57

Докладна записка №93/11.02.2021 г.

Сряда, 10 Февруари 2021 13:42

Докладна записка №92/10.02.2021 г.

Сряда, 10 Февруари 2021 13:39

Докладна записка №91/10.02.2021 г.

Петък, 05 Февруари 2021 15:15

Докладна записка №83/05.02.2021 г.

Вторник, 02 Февруари 2021 15:13

Докладна записка №74/02.02.2021 г.

Вторник, 02 Февруари 2021 15:03

Докладна записка №73/02.02.2021 г.

Петък, 22 Януари 2021 12:04

Докладна записка № 66/22.01.2021 г.

Петък, 22 Януари 2021 12:00

Докладна записка №61/22.01.2021 г.

Петък, 22 Януари 2021 11:52

Докладна записка № 58/22.01.2021 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на шестнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТО РЕ...

Разгласяване на съдебно решение № 629 по описа за 2020 г. на Административен съд-Бургас

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 629/11.06.2020 г.на АдмСБургас, постанове...

График на постоянно действащите комисии за петнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ПЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам...

Обява за дневния ред на петнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТНАДЕСЕТО РЕД...