Вторник, 14 Юни 2022 11:09

Докладна записка №457/14.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 14:01

Докладна записка №453/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 14:00

Докладна записка №452/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 13:59

Докладна записка №451/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 13:57

Докладна записка №445/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 13:45

Докладна записка №448/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 13:43

Докладна записка №447/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 13:42

Докладна записка №446/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 13:30

Докладна записка №455/13.06.2022 г.

Понеделник, 13 Юни 2022 13:29

Докладна записка №454/13.06.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...