Петък, 24 Януари 2020 14:46

Докладна №60/23.01.2020 г.

Петък, 24 Януари 2020 14:41

Докладна №50/20.01.2020 г.

Петък, 24 Януари 2020 14:27

Докладна №55/ 21.01.2020 г.

Четвъртък, 23 Януари 2020 17:44

Докладна №62/ 23.01.2020 г.

Четвъртък, 23 Януари 2020 17:33

Докладна №66/23.01.2020 г.

Вторник, 21 Януари 2020 14:43

Докладна №54/21.01.2020 г.

Вторник, 21 Януари 2020 14:30

Докладна №58/21.01.2020 г.

Понеделник, 20 Януари 2020 14:36

Докладна №49/ 20.01.2020 г.

Петък, 17 Януари 2020 14:53

Докладна №46/17.01.2020 г.

Сряда, 15 Януари 2020 14:52

Докладна №43/15.01.2020 г.

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...