Петък, 06 Март 2020 14:40

Докладна №215/06.03.2020 г.

Четвъртък, 05 Март 2020 13:57

Докладна №182/28.02.2020 г.

Четвъртък, 05 Март 2020 13:35

Докладна №214/05.03.2020 г.

Сряда, 04 Март 2020 14:31

Докладна №211/04.03.2020 г.

Сряда, 04 Март 2020 13:34

Докладна №210/04.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:46

Докладна №196/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:45

Докладна №195/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:41

Докладна №193/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:40

Докладна №209/02.03.2020 г.

Понеделник, 02 Март 2020 14:32

Докладна №208/02.03.2020 г.

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...