Четвъртък, 19 Януари 2023 16:37

Докладна записка №41/19.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:36

Докладна записка №28/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:36

Докладна записка №42/19.01.2023 г

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:34

Докладна записка №21/10.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:33

Докладна записка №22/10.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:29

Докладна записка №5/03.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:28

Докладна записка №4/03.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:27

Докладна записка №13/06.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:27

Докладна записка №3/03.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:26

Докладна записка №12/06.01.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организ...

СПРАВКА По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейн...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...