Петък, 21 Януари 2022 11:30

Докладна записка №46/21.01.2022 г.

Вторник, 11 Януари 2022 15:12

Докладна записка № 16/11.01.2022 г.

Вторник, 11 Януари 2022 15:09

Докладна записка № 15/11.01.2022 г.

Вторник, 11 Януари 2022 15:08

Докладна записка № 13/11.01.2022 г.

Понеделник, 10 Януари 2022 15:06

Докладна записка № 12/10.01.2022 г.

Понеделник, 10 Януари 2022 15:04

Докладна записка № 11/10.01.2022 г.

Понеделник, 10 Януари 2022 15:03

Докладна записка № 10/10.01.2022 г.

Понеделник, 10 Януари 2022 15:02

Докладна записка № 9/10.01.2022 г.

Понеделник, 10 Януари 2022 15:01

Докладна записка № 8/10.01.2022 г.

Понеделник, 10 Януари 2022 15:00

Докладна записка № 7/10.01.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол,...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И Ш...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, сви...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И П...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол,...