Четвъртък, 19 Ноември 2020 16:43

Докладна записка №767/28.10.2020 г.

Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:37

Докладна записка № 802/19.11.2020 г.

Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:28

Докладна записка № 801/19.11.2020 г.

Четвъртък, 19 Ноември 2020 12:27

Докладна записка № 800/19.11.2020 г.

Петък, 23 Октомври 2020 15:14

Докладна записка №766/23.10.2020 г.

Понеделник, 05 Октомври 2020 11:26

Докладна записка 730/30.09.2020 г.

Сряда, 30 Септември 2020 11:48

Докладна записка №732/30.09.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...