Печат на тази страница
Вторник, 21 Януари 2020 14:43

Докладна №54/21.01.2020 г.

Докладна записка от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост