Понеделник, 27 Януари 2020 18:23

Докладна №67/27.01.2020 г.

Докладна записка от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Стратегията за управление на общинската собственост на Община Созопол за 2020-2023г.

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...