Вторник, 04 Февруари 2020 15:01

Докладна №92

Докладна записка №92/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...