Четвъртък, 05 Март 2020 13:35

Докладна №214/05.03.2020 г.

от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет - Созопол

Относно: Актуализиране на откритата процедура за финансово оздравяване на Община Созопол, съгласно изискването на чл. 130д от Закона за публичните финанси /ЗПФ/

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...