Печат на тази страница
Вторник, 10 Декември 2019 22:27

Докладна 702

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол