Вторник, 26 Ноември 2019 22:31

Докладна 627

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Относно: Утвърждаване на броя на кметските наместници на територията на община Созопол и определяне на пълномощията на кметските наместници

Още в тази категория: « Докладна 702 Докладна 629 »

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...