Вторник, 26 Ноември 2019 22:35

Докладна 629

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет – Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/

Още в тази категория: « Докладна 627 Докладна 638 »

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...