Печат на тази страница
Вторник, 26 Ноември 2019 22:35

Докладна 629

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет – Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/