-->

Докладна 638

29 Ноември 2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

Top