Петък, 29 Ноември 2019 22:45

Докладна 639

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Румен Кисьов Зам.-Кмет на Община Созопол
ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на Община Созопол в Общото събрание на „ АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ"

Още в тази категория: « Докладна 638 Докладна 650 »

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...