Петък, 29 Ноември 2019 22:45

Докладна 639

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Румен Кисьов Зам.-Кмет на Община Созопол
ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на Община Созопол в Общото събрание на „ АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ"

Още в тази категория: « Докладна 638 Докладна 650 »

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...