-->

Докладна 650

03 Декември 2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол като членове на комисии по действащите Наредби на Община Созопол.

Top