Понеделник, 02 Декември 2019 23:25

Докладна 651

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Приемане на Общинска кратосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2019-2022г.

Още в тази категория: « Докладна 650 Докладна 656 »

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...