Печат на тази страница
Понеделник, 02 Декември 2019 23:25

Докладна 651

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Приемане на Общинска кратосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2019-2022г.