Печат на тази страница
Понеделник, 09 Декември 2019 23:33

Докладна 687

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Созопол в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС- РБ/, както и за заплащане на дължимия членски внос