Вторник, 26 Ноември 2019 23:43

Докладна 628

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р инж. Румен Митев Кисьов- зам.- Кмет на Община Созопол
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2020 година

Още в тази категория: « Докладна 700 Докладна 654 »

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...