Печат на тази страница
Вторник, 26 Ноември 2019 23:43

Докладна 628

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р инж. Румен Митев Кисьов- зам.- Кмет на Община Созопол
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2020 година