Печат на тази страница
Вторник, 03 Декември 2019 23:48

Докладна 654

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: придобиване на обект/строеж - общинска собственост, реализиран по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“