Вторник, 10 Декември 2019 07:45

Докладна 701

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.

Още в тази категория: « Докладна 705 Докладна 707 »

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...