Печат на тази страница
Вторник, 10 Декември 2019 07:45

Докладна 701

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.