Вторник, 10 Декември 2019 07:51

Докладна 707

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Искане за кредит на основание чл. 103, ал. 1 от Закон за публичните финанси

Още в тази категория: « Докладна 701 Докладна 694 »

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...