Вторник, 10 Декември 2019 10:16

Докладна 694

Докладна записка с вх.№694/10.12.2019 г. от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол

относно: Отпускане на еднократни помощи

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...