Печат на тази страница
Вторник, 10 Декември 2019 10:16

Докладна 694

Докладна записка с вх.№694/10.12.2019 г. от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол

относно: Отпускане на еднократни помощи