Четвъртък, 14 Юли 2022 16:04

Докладна записка №555/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 16:00

Докладна записка №553/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:59

Докладна записка №552/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:57

Докладна записка №551/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:56

Докладна записка №550/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:53

Докладна записка №549/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:52

Докладна записка №548/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:19

Докладна записка №547/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:17

Докладна записка №546/14.07.2022 г.

Четвъртък, 14 Юли 2022 15:15

Докладна записка №545/14.07.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...