Четвъртък, 07 Септември 2023 16:08

Докладна записка №562/15.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 16:06

Докладна записка №561/15.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 16:05

Докладна записка №547/09.08.2023 г.- оттеглена

Четвъртък, 07 Септември 2023 16:04

Докладна записка №537/07.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 16:03

Докладна записка №621/28.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 16:01

Докладна записка №645/31.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 16:00

Докладна записка №627/30.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:59

Докладна записка №624/29.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:56

Докладна записка №623/29.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:55

Докладна записка №599/24.08.2023 г.

Важни съобщения

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...