Вторник, 21 Март 2023 14:47

Докладна записка №192/14.03.2023 г.

Вторник, 21 Март 2023 14:46

Докладна записка №191/14.03.2023 г.

Вторник, 21 Март 2023 14:45

Докладна записка №190/14.03.2023 г.

Вторник, 21 Март 2023 14:44

Докладна записка №189/10.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 16:07

Докладна записка №136/06.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 16:01

Докладна записка №193/14.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:58

Докладна записка №164/10.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:55

Докладна записка №188/14.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:55

Докладна записка №159/09.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:53

Докладна записка №187/13.03.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...