Понеделник, 21 Септември 2020 15:16

Докладна записка №715/21.09.2020 г.

Понеделник, 21 Септември 2020 15:05

Докладна записка №714/21.09.2020 г.

Вторник, 15 Септември 2020 15:02

Докладна записка №694/15.09.2020 г.

Петък, 21 Август 2020 23:44

Докладна записка №646/20.08.2020г.

Петък, 21 Август 2020 17:18

Докладна записка №656/21.08.2020 г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:59

Докладна записка №650/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:56

Докладна записка №651/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:50

Докладна записка №647/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:47

Докладна записка №648/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:39

Докладна записка №643/20.08.2020г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...