Сряда, 15 Февруари 2023 11:58

Докладна записка №70/02.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:57

Докладна записка №69/02.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:57

Докладна записка №68/02.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:55

Докладна записка №87/08.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:54

Докладна записка №85/08.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:53

Докладна записка №78/07.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:52

Докладна записка №77/07.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:51

Докладна записка №74/02.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:50

Докладна записка №73/02.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:49

Докладна записка №105/09.02.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...