Сряда, 15 Февруари 2023 11:48

Докладна записка №104/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:47

Докладна записка №89/08.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:46

Докладна записка №84/08.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:45

Докладна записка №96/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:42

Докладна записка №86/08.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:41

Докладна записка №82/07.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:39

Докладна записка №81/07.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 11:32

Докладна записка №79/07.02.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:37

Докладна записка №41/19.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:36

Докладна записка №28/12.01.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...