Понеделник, 20 Март 2023 16:07

Докладна записка №136/06.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 16:01

Докладна записка №193/14.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:58

Докладна записка №164/10.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:55

Докладна записка №188/14.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:55

Докладна записка №159/09.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:53

Докладна записка №187/13.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:52

Докладна записка №158/09.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:51

Докладна записка №133/01.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:50

Докладна записка №157/09.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:49

Докладна записка №156/09.03.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...