Понеделник, 20 Март 2023 15:47

Докладна записка №147/07.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:46

Докладна записка №127/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:44

Докладна записка №126/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:43

Докладна записка №125/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:41

Докладна записка №124/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:36

Докладна записка №163/10.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:34

Докладна записка №150/08.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:32

Докладна записка №149/08.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:30

Докладна записка №148/07.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:28

Докладна записка №134/01.03.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...