Четвъртък, 07 Септември 2023 15:33

Докладна записка №626/29.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:32

Докладна записка №625/29.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:31

Докладна записка №622/29.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:30

Докладна записка №577/15.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:29

Докладна записка №576/15.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:28

Докладна записка №575/15.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:22

Докладна записка №560/15.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:21

Докладна записка №630/30.08.2023 г.

Четвъртък, 07 Септември 2023 15:20

Докладна записка №580/18.08.2023 г.

Сряда, 30 Август 2023 11:20

Докладна записка № 636/30.08.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...