Четвъртък, 20 Август 2020 23:35

Докладна записка №642/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:30

Докладна записка №641/20.08.2020г.

Четвъртък, 20 Август 2020 16:44

Докладна записка №644/20.08.2020 г.

Четвъртък, 20 Август 2020 16:24

Докладна записка №634/14.08.2020 г.

Четвъртък, 20 Август 2020 00:03

Докладна записка №649/20.08.2020г.

Вторник, 18 Август 2020 23:25

Докладна записка №640/18.08.2020г.

Петък, 14 Август 2020 16:30

Докладна записка №636/14.08.2020 г.

Петък, 14 Август 2020 16:27

Докладна записка №635/14.08.2020 г.

Петък, 14 Август 2020 16:13

Докладна записка №633/14.08.2020 г.

Сряда, 12 Август 2020 16:02

Докладна записка №627/12.08.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...