Понеделник, 20 Март 2023 15:52

Докладна записка №158/09.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:51

Докладна записка №133/01.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:50

Докладна записка №157/09.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:49

Докладна записка №156/09.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:47

Докладна записка №147/07.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:46

Докладна записка №127/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:44

Докладна записка №126/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:43

Докладна записка №125/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:41

Докладна записка №124/22.02.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:36

Докладна записка №163/10.03.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...