Вторник, 14 Април 2020 12:38

Докладна №311/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:36

Докладна №310/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:33

Докладна №309/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:26

Докладна №308/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:24

Докладна №307/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 12:22

Докладна №305/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 11:17

Докладна №304/10.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 11:13

Докладна №303/09.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 11:12

Докладна №302/09.04.2020 г.

Вторник, 14 Април 2020 10:40

Докладна №325/14.04.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за осмото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСМО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседа...

Обява за дневния ред на осмото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Противоепидемични мерки от 14 май 2020 г. до 14.06.2020 г.

Заповед на кмета на Община Созопол № 8-Z-619/14.05.2020 г. относно въвеждане на противоепи...

График на постоянно действащите комисии за седмото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на седмото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...