Петък, 11 Август 2023 11:22

Докладна записка № 556/11.08.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:31

Докладна записка №495/13.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:30

Докладна записка №494/13.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:28

Докладна записка №493/13.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:27

Докладна записка №492/13.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:26

Докладна записка №491/13.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:10

Докладна записка №471/05.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:09

Докладна записка №470/05.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:08

Докладна записка №469/05.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:08

Докладна записка №460/29.06.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...