Четвъртък, 09 Април 2020 13:12

Докладна №300/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:09

Докладна №299/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:07

Докладна №298/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:04

Докладна №297/07.04.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 13:01

Докладна №226/12.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:56

Докладна №225/12.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:54

Докладна №223/12.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:51

Докладна №222/12.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:48

Докладна №232/19.03.2020 г.

Четвъртък, 09 Април 2020 12:46

Докладна №266/31.03.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за осмото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСМО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседа...

Обява за дневния ред на осмото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Противоепидемични мерки от 14 май 2020 г. до 14.06.2020 г.

Заповед на кмета на Община Созопол № 8-Z-619/14.05.2020 г. относно въвеждане на противоепи...

График на постоянно действащите комисии за седмото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на седмото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...