Понеделник, 20 Март 2023 15:34

Докладна записка №150/08.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:32

Докладна записка №149/08.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:30

Докладна записка №148/07.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:28

Докладна записка №134/01.03.2023 г.

Понеделник, 20 Март 2023 15:26

Докладна записка №165/10.03.2023 г.

Петък, 17 Февруари 2023 09:14

Докладна записка №117/17.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:13

Докладна записка №91/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:12

Докладна записка №103/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:11

Докладна записка №102/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:10

Докладна записка №101/09.02.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...