Вторник, 10 Май 2022 12:22

Докладна записка №354/10.05.2022 г.

Вторник, 26 Април 2022 12:19

Докладна записка №330/26.04.2022 г.

Вторник, 26 Април 2022 12:18

Докладна записка №329/26.04.2022 г.

Сряда, 13 Април 2022 12:16

Докладна записка №287/13.04.2022 г.

Четвъртък, 07 Април 2022 14:25

Докладна записка №269/07.04.2022 г.

Четвъртък, 07 Април 2022 14:24

Докладна записка №268/07.04.2022 г.

Четвъртък, 07 Април 2022 14:23

Докладна записка №261/07.04.2022 г.

Четвъртък, 07 Април 2022 10:04

Докладна записка №265/07.04.2022 г.

Четвъртък, 07 Април 2022 10:02

Докладна записка №266/07.04.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...