Вторник, 10 Декември 2019 23:57

Докладна 703

Вторник, 10 Декември 2019 23:37

Докладна 700

Вторник, 10 Декември 2019 22:27

Докладна 702

Вторник, 10 Декември 2019 21:48

Докладна 697

Вторник, 10 Декември 2019 21:40

Докладна 696

Вторник, 10 Декември 2019 21:31

Докладна 695

Вторник, 10 Декември 2019 10:16

Докладна 694

Вторник, 10 Декември 2019 07:51

Докладна 707

Вторник, 10 Декември 2019 07:45

Докладна 701

Вторник, 10 Декември 2019 00:05

Докладна 705

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...