Четвъртък, 20 Юли 2023 16:06

Докладна записка №459/29.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:05

Докладна записка №458/29.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:04

Докладна записка №457/29.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:02

Докладна записка №456/29.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 16:00

Докладна записка №446/26.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 15:50

Докладна записка №463/04.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 15:49

Докладна записка №462/04.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 15:48

Докладна записка №442/21.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 15:47

Докладна записка №441/20.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 15:46

Докладна записка №440/20.06.2023 г.

Важни съобщения

Обява за дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Соз...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...