Сряда, 15 Февруари 2023 12:09

Докладна записка №100/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:08

Докладна записка №99/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:07

Докладна записка №98/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:06

Докладна записка №97/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:05

Докладна записка №95/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:04

Докладна записка №94/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:03

Докладна записка №93/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:02

Докладна записка №92/09.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:01

Докладна записка №88/08.02.2023 г.

Сряда, 15 Февруари 2023 12:00

Докладна записка №75/03.02.2023 г.

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...