Четвъртък, 07 Април 2022 10:00

Докладна записка №267/07.04.2022 г.

Четвъртък, 07 Април 2022 09:55

Докладна записка №263/07.04.2022 г.

Сряда, 06 Април 2022 14:22

Докладна записка №258/06.04.2022 г.

Сряда, 06 Април 2022 14:20

Докладна записка №257/06.04.2022 г.

Сряда, 06 Април 2022 09:57

Докладна записка №259/06.04.2022 г.

Вторник, 05 Април 2022 15:12

Докладна записка №255/05.04.2022 г.

Вторник, 05 Април 2022 15:10

Докладна записка №254/05.04.2022 г.

Понеделник, 04 Април 2022 15:09

Докладна записка №248/04.04.2022 г.

Понеделник, 04 Април 2022 13:43

Докладна записка №240/04.04.2022 г.

Понеделник, 04 Април 2022 13:42

Докладна записка №239/04.04.2022 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...