Четвъртък, 20 Юли 2023 13:42

Докладна записка №503/19.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 11:21

Докладна записка №478/10.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 11:19

Докладна записка №480/10.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 11:18

Докладна записка №477/10.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 11:17

Докладна записка №479/10.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 11:16

Докладна записка №447/26.06.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 11:15

Докладна записка №481/11.07.2023 г.

Четвъртък, 20 Юли 2023 11:12

Докладна записка №450/26.06.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...