Понеделник, 15 Юни 2020 16:28

Докладна записка №476/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:25

Докладна записка №475/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:21

Докладна записка №474/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:18

Докладна записка №473/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 16:17

Докладна записка №472/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 15:22

Докладна записка №471/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 15:03

Докладна записка №469/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 15:01

Докладна записка №468/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 14:58

Докладна записка №467/15.06.2020 г.

Понеделник, 15 Юни 2020 14:56

Докладна записка № 466/15.06.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...