Петък, 24 Януари 2020 14:27

Докладна №55/ 21.01.2020 г.

Четвъртък, 23 Януари 2020 18:43

Докладна №61/23.01.2020г.

Четвъртък, 23 Януари 2020 17:44

Докладна №62/ 23.01.2020 г.

Четвъртък, 23 Януари 2020 17:33

Докладна №66/23.01.2020 г.

Вторник, 21 Януари 2020 14:43

Докладна №54/21.01.2020 г.

Вторник, 21 Януари 2020 14:30

Докладна №58/21.01.2020 г.

Понеделник, 20 Януари 2020 14:36

Докладна №49/ 20.01.2020 г.

Петък, 17 Януари 2020 14:53

Докладна №46/17.01.2020 г.

Сряда, 15 Януари 2020 14:52

Докладна №43/15.01.2020 г.

Сряда, 15 Януари 2020 14:50

Докладна №42/15.01.2020 г.

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...