Четвъртък, 19 Януари 2023 16:26

Докладна записка №2/03.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:24

Докладна записка №868/14.12.2022 г

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:24

Докладна записка №11/06.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:16

Докладна записка №853/30.11.2022 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:15

Докладна записка №35/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:14

Докладна записка №33/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:13

Докладна записка №32/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:12

Докладна записка №31/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:11

Докладна записка №30/12.01.2023 г.

Четвъртък, 19 Януари 2023 16:10

Докладна записка №29/12.01.2023 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...