Вторник, 10 Декември 2019 07:51

Докладна 707

Вторник, 10 Декември 2019 07:45

Докладна 701

Вторник, 10 Декември 2019 00:05

Докладна 705

Вторник, 10 Декември 2019 00:01

Докладна 704

Понеделник, 09 Декември 2019 23:33

Докладна 687

Вторник, 03 Декември 2019 23:53

Докладна 655

Вторник, 03 Декември 2019 23:48

Докладна 654

Вторник, 03 Декември 2019 23:29

Докладна 656

Вторник, 03 Декември 2019 23:20

Докладна 650

Вторник, 03 Декември 2019 22:19

Докладна 658

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...